Vad handlar det här om?

Allteftersom onlinepoker har växt i popularitet har folk utvecklat verktyg och webb-baserade tjänster för att hjälpa dem att spela bättre online. Vi tycker att det är okej för spelare att använda en del av dessa verktyg och tjänster. Men vi tycker att en del överskrider vad vi anser acceptabelt som stöd för spel online.

Det finns mycket en spelare kan göra för att förbättra sina chanser i ett pokerspel. De kan t.ex. spela mycket och skaffa sig erfarenhet, eller läsa böcker om poker. Båda dessa tekniker är helt klart lämpliga. I den andra änden av spektrumet kan de arbeta i maskopi med en partner, dela information om hålkort och samarbeta mot andra spelare. Detta är helt klart fusk.

Mellan dessa två extremer finns många verktyg och vissa anser vi vara för nära fusk. Till exempel finns det människor som bygger upp enorma databaser med profiler över varje spelare på Full Tilt Poker, och de säljer tillgång till dessa databaser. En spelare med tillgång till en sådan databas kan hämta detaljerad information om alla sina motståndare utan att någonsin spela mot de motståndarna själv. Vi anser att detta ger den spelaren en orättvis fördel mot andra vid bordet.

Självklart kommer kunniga människor vara oense om vad som är lämpligt och inte. Vi har skapat vad vi anser vara en rimlig kompromiss mellan att låta spelarna dra nytta av rättvisa fördelar, och att förhindra alla orättvisa fördelar.


Hur började det här?

Vi har fått e-post om detta från många spelare. En del vill använda dessa verktyg eller tjänster och frågar oss om det är okej. Andra spelare är oroliga för att deras motståndare använder dem. Vi behövde etablera en policy för att kunna dra en gräns mellan tillåtna och otillåtna verktyg och tjänster. Vi tog det här beslutet efter en grundlig diskussion inom Full Tilt Poker och med pokerexperter utanför Full Tilt Poker, inkl. våra proffs.


Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna:

 1. Verktyg, tjänster och tabeller som ger dig odds, rekommendationer om starthänder, etc.
 2. Verktyg och tjänster som skapar profiler över motståndare, men bara med information som du har samlat in genom ditt eget spel.
 3. Macros och Hotkey-program som inte har någon inverkan på spel-logik. Du kan t.ex. använda AutoHotKey, MacroExpress eller AutoIt3 på så sätt att du 'satsar pott' när du trycker på 'P'-tangenten, men du kan inte använda dessa eller andra verktyg för att skapa en autofold som lägger dåliga starthänder, eller som automatiserar råd eller handlingar från något annat program.
 4. Verktyg och tjänster som hjälper dig att analysera ditt spel men som inte erbjuder och inte kan erbjuda dynamiska spelråd i realtid.

Varför är detta ett problem?

Tänk dig att du spelar vid ett 6-mannabord och de andra fem spelarna vid bordet använder ett program med delad databas. Efter varje hand kan de se vilka kort alla andra spelare (förutom du) hade. Vill du spela vid det bordet?


Kan ni ge några exempel på tillåtna verktyg och tjänster?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som är tillåtna:

NOTERA: Full Tilt Poker ger inga garantier för dessa programs funktionalitet, pålitlighet eller säkerhet.

 1. AdvancedPokerTraining
 2. Auto HandPoster
 3. AutoReg
 4. BlazingStars^
 5. ChartManager
 6. Coach Rounder
 7. ColoringTool
 8. DoN Indicator
 9. DonkeyTracker
 10. Draw Poker Source
 11. EasySeatPoker
 12. EasySeatPro
 13. FlopInspector
 14. FlopZilla
 15. FlopZoom^
 16. FPP Pro Plus
 17. FreePokerDB (aka FPDB)
 18. Gam Poker Analyzer
 19. GameTime+
 20. HighStakesDB
 21. Hiroku Script
 22. Hold'em Cockpit
 23. Holdem Indicator
 24. Holdem Manager (including Table Scanner)
 25. Hold'em Manager 2 (including Hold'em Manager Sync)
 26. Hold'em Profiler (including Super HUD)
 27. HoldemBoss
 28. HoldemLuck
 29. Holy Grail of Poker
 30. iToldem
 31. KayTeEmPro's Odds Calculator
 32. KoySit
 33. LobbyHunter
 34. MacroPoker
 35. MagicHoldem
 36. NoteCaddy
 37. NotesNL
 38. Official Poker Rankings
 39. Omaha Indicator
 40. OmahaChecker
 41. OpenTool
 42. Perfect Reads
 43. PlaceMint
 44. PlayerGPS
 45. PlayerPeek
 46. PLO Ranger
 47. Pokalytics
 48. Poker Academy Prospector
 49. Poker Buddy
 50. Poker Calculator Pro by PokerProLabs
 51. Poker Copilot^
 52. Poker Evolver
 53. Poker Hole Cards
 54. Poker Indicator
 55. Poker Office
 56. Poker Pro Labs (including Super HUD)
 57. Poker Sharpener
 58. Poker Shortcuts
 59. Poker Sleuth
 60. Poker Stove
 61. Poker Vitals
 62. Poker Wizard
 63. PokerAce HUD
 64. PokerCoach†
 65. PokerDebugger
 66. PokerDreamEquity
 67. Pokerface
 68. PokerGrapher
 69. PokerHands
 70. PokerObserver HUD
 71. PokerPlaner
 72. Poker-Spy
 73. PokerStat
 74. PokerStrategy SideKick
 75. PokerStrategy Equilab
 76. PokerTableStats
 77. PokerTracker (including TableTracker)
 78. Pot Odd Rechner
 79. ProPokerTool's Odds Oracle
 80. PS Hand Watcher
 81. PS Mate
 82. PS Never SitOut
 83. PS Play ByVoice
 84. PS Wins Viewer
 85. PSxPoker Tracker and HUD
 86. RangeDefiner
 87. RankExplorer
 88. Selektor
 89. SessionLord SnGOpener
 90. SessionLord SnGAutoColoring
 91. SharkScope (including SharkScope HUD)
 92. Sharktoolz Bankroll Manager
 93. Sharktoolz Poker-Reader
 94. SharkyScanner
 95. Sharkystrator
 96. Slice
 97. SmartBuddy
 98. SNG Solver (version 1.0.9 and newer)
 99. StackAndTile
 100. Star Tracker
 101. StarsHelper
 102. Stud Indicator
 103. Table of Interest
 104. Table Optimizer
 105. Table Shark
 106. Table Tamer
 107. TableDroid
 108. Table Jugglrt
 109. TableNinja
 110. TableScan Turbo
 111. Telescope by SpadeIt
 112. ThePokerDB
 113. TiltBreaker
 114. TimeMojo
 115. Tournament Indicator
 116. Tournament Shark
 117. Tournament Updater
 118. Tourney Manager
 119. Turbo SeatIN
 120. Unfold Poker
 121. Universal Poker Table Organizer
 122. usunpokertools
 123. Winning Poker HUD

Listan uppdaterades 16 september 2014.

^ Betyder att programmet endast är kompatibelt med Mac OS X

† Betyder att programmet har begränsade funktioner när spelklienten körs, för att följa vår policy


Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet otillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är förbjudna:

 1. Alla program som delar hålkortsdata med andra spelare eller program är en typ av maskopi, och de är därför förbjudna.
 2. Alla program som jobbar utifrån en central databas med spelarprofiler eller spelade händer är förbjudna.
 3. Alla program som spelar utan mänsklig inverkan (en 'bot') eller reducerar behovet av en människa som spelar. Till exempel är en 'auto-folder' förbjudet.
 4. Utövande av dataminering (att observera spel utan att delta för att bygga upp en databas med handhistorik för framtida referens) är förbjudet.
 5. Alla verktyg och tjänster som erbjuder dynamiska kommentarer eller råd i realtid om pågående spel, utöver rapportering av data och statistik.

Kan ni ge några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som alltid är förbjudna:

 1. Advanced Poker Calculator
 2. CardAnalyzer
 3. FrogBot
 4. FullAutoHoldem
 5. Gambot
 6. Hand HQ
 7. HH Repository
 8. HHCollector
 9. HHdealer
 10. hhSmithey
 11. Hold'em Watcher
 12. Holdem Hawk
 13. Holdem Inspector a.k.a. Online Holdem Inspector
 14. Holdem Pirate
 15. Holdem Spy
 16. ICM-Bot
 17. iHH Harvester
 18. Mandraker
 19. MyPokerIntel
 20. NoLimitFoldem
 21. Online Omaha High Inspector
 22. Online Poker Bot
 23. Online Tournament Inspector
 24. Open Holdem Bot
 25. OPI Wizard
 26. Paragon Poker Pal
 27. Poker Android
 28. Poker Bloodhound
 29. Poker Bot+
 30. Poker Crusher
 31. Poker Edge
 32. Poker Inspector a.k.a. Online Poker Inspector
 33. Poker Mate
 34. Poker Prophecy
 35. Poker Sherlock
 36. Poker Sidekick
 37. Poker Table Manager
 38. Poker Usher
 39. POKERobot
 40. Preflop Autofolder
 41. Preflop Poker Bot
 42. RatingViewer
 43. Seeker
 44. Sense Mind
 45. Shanky Bot
 46. SharkMate
 47. Sit And Go Shark
 48. Sit n' Go Brain
 49. Sixth Sense
 50. SmartCollector a.k.a. Mixed Harvesters
 51. SpadeEye
 52. Stars Hand History (SHH)
 53. StarSpy
 54. StatsForPoker
 55. Stud Inspector v1
 56. Table Ratings aka Poker Table Ratings
 57. Texas Auto Fold
 58. WarBot
 59. WinHoldem

Listan uppdaterades 16 september 2014.

Det finns en del verktyg och tjänster som får användas för analys av ditt spel, men inte under själva spelet. Till exempel kan verktygen ICM (Independent Chip Model) och Nash Equilibrium användas för analysering efter spel och för att studera händer som du tidigare har spelat. Det finns även en del webb-baserade resultat-databaser, och det går bra att använda dessa för att titta på dina egna resultat. Men du får inte använda den typen av verktyg medan Full Tilt Pokers klient är igång.

Några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna medan Full Tilt Poker är igång är:

 1. ALL IN Expert
 2. Calculatem Pro
 3. CardRunners EV calculator
 4. Crushing-HUSNG's 3Bet-Tool
 5. EVinTIme
 6. Holdem Advantage
 7. Holdem Genius
 8. Holdem Radar
 9. Hold'em Signs
 10. HoldemResources Calculator
 11. ICM Poker
 12. ICMIZER
 13. Jennifear
 14. Limit Hold'em Pre-flop Hand Advisor by Intellipoker
 15. LongHUD
 16. NodeMind Poker Calculator
 17. Poker Player Database
 18. PokerAnalytics
 19. Pokerazor
 20. Pokerbility
 21. PokerKant
 22. PokerStrategy ICM Trainer
 23. PokerZion No-limit Advisor
 24. PreflopSSS
 25. Push Bot Poker
 26. PushPot
 27. RangeEdit
 28. SAGE Decision Calculator
 29. Short Stacking Strategy Calculator
 30. SimpleNash
 31. Sit n' Go End Game Tools
 32. SitnGo Wizard (v1.0.1.162 and older)**
 33. SNG Power Tools
 34. SNG Solver
 35. Spade ICM
 36. STT Analyzer by PokerSoftware Tools
 37. Texas Calculatem

Listan uppdaterades 16 september 2014.
* PH Stars (en godkänd version av Insight Poker Hound) är tillåtet
** SitnGo Wizard version 1.0.1.163 och senare är tillåtet


Hur kan jag välja att inte spåras av externa verktyg?

Många av verktygen listade ovan tillåter dig att välja att inte bli spårad, eller att din information inte ska visas för andra användare av verktyget. Eftersom alla verktyg har olika procedurer ber vi att du besöker varje verktygs webbsida eller kontaktar deras support för specifik information om hur du kan välja bort deras tjänster.


Varför finns det två listor över förbjudna verktyg? Vad är det för skillnad mellan dem?

Den första listan innehåller verktyg som alltid är förbjudna. Dessa verktyg får inte användas på din dator, även om de inte är installerade på datorn, och även om du inte använder dem tillsammans med Full Tilt Pokers klient. Full Tilt Poker kommer att vidta aktiva åtgärder för att spåra dessa verktyg och kommer att bestraffa spelare som har dem (se 'Vilka åtgärder kommer ni att vidta...' nedan).

Den andra listan visar verktyg och tjänster som inte får användas tillsammans med Full Tilt Poker eller medan Full Tilt Pokers klient är öppen. Vi är medvetna om att dessa verktyg har legitima användningsområden – kanske för att analysera ditt spel eller spåra dina resultat – men vi tycker att de överskrider vad vi anser acceptabelt att använda medan man spelar. Full Tilt Poker kommer att vidta åtgärder för att spåra dessa verktyg och kommer utfärda varningar till spelare som använder dem. Full Tilt Poker kommer även att arbeta tillsammans med de som utvecklar dessa verktyg för att hjälpa dem att följa reglerna.


Det finns ett verktyg eller en tjänst som jag vill använda, som inte finns med på någon av dessa listor. Vad ska jag göra nu?

Kontakta support@fulltilt.com med all information du har om verktyget eller tjänsten i fråga. Inkludera gärna en webbadress till en relevant webbsida om möjligt. Vi kommer sedan att granska verktyget eller tjänsten och informera dig om den är tillåten eller inte.


Kan listorna ovan komma att ändras?

Ja. Förutom att utvärdera alla nya verktyg och tjänster som dyker upp, omprövar Full Tilt Poker ofta tidigare tillåtna och förbjudna verktyg och tjänster för att se om de håller sig inom våra användarvillkor. Dessutom omprövas även användarvillkoren samt definitionen av förbjudna verktyg och tjänster regelbundet och kan komma att ändras utan meddelande i förväg. Dessa omprövningar kan resultera i att ett verktyg eller en tjänst omklassificeras utan att detta meddelas, och de kan därmed flyttas från den tillåtna listan till den förbjudna listan eller tvärtom. Full Tilt Poker tar inget ansvar för att meddela spelarna om sådana omklassificeringar. Spelare bör regelbundet kontrollera dessa listor för att se aktuell klassificering för olika verktyg och tjänster.


Är alla program på den tillåtna listan säkra att använda?

Full Tilt Poker stödjer inte aktivt något program på den tillåtna listan, vi ger heller inte några garantier för något programs funktionalitet, tillförlitlighet eller säkerhet.


Får jag använda ett tillåtet verktyg eller en tillåten tjänst för att spara information om spelare från händer som jag inte deltar i?

Nej. Du får endast spara handhistorik och spelarinformation från händer där du har deltagit.


Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förhindra att spelare använder förbjudna verktyg och tjänster?

Vi kommer att söka för att se om dessa verktyg och tjänster körs på spelares datorer.


Kommer ni att titta efter något annat på spelares datorer?

Absolut inte. Vårt enda intresse är att skydda våra spelare och vår sajt från verktyg och tjänster som vi anser skadar integriteten i våra spel.


Kan Full Tilt Poker se min webbhistorik, mina dokument, eller andra privata filer och privat information?

Nej. Full Tilt Poker tar din sekretess på största allvar och följer relevanta dataskyddslagar. Full Tilt Poker samlar inte in någon personligt identifierbar information, annat än den som tillhandahålls av spelaren vid kontoregistrering och rutinmässiga säkerhetskontroller. Det är inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att läsa eller kopiera privat data från din dator. För mer information, se vår Sekretesspolicy.


En del av de förbjudna tjänsterna som listas ovan är webbplatser, särskilt de som rör dataminering. Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att de används?

Full Tilt Poker anser att det är bäst att vida åtgärder mot dessa tjänster från grunden. Därför förbättrar vi kontinuerligt vår programvara för att förhindra dataminering av våra spel. Dessutom förbehåller sig Full Tilt Poker rätten att vidta rättsliga åtgärder när det anses nödvändigt mot de tjänster som uppsåtligt och upprepat bryter mot våra användarvillkor.


Kan Full Tilt Poker göra några ändringar i filer på min dator?

Full Tilt Poker kan, efter eget godtycke, förhindra Full Tilt Pokers programvara från att köras på din dator, eller kräva att spelare uppgraderar klientprogrammet. Däremot är det inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att på avstånd ändra filer på din dator, eller skicka några filer till din dator.


Kommer ni att beslagta pengar som finns på någons konto om de använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst?

Även om vi förbehåller oss rätten att beslagta pengar från någon som använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst, kommer vi inte att göra det lättvindigt. Vårt mål är att informera genom att varna spelare som har använt förbjuden programvara som finns offentligt tillgänglig för nedladdning. Vi kommer däremot att beslagta pengar om en spelare uppvisar ett mönster av att använda förbjudna verktyg och tjänster efter att ha blivit varnad, eller om en spelare försöker kringgå våra detektionsmetoder, eller om en spelare har påvisats utveckla eller använda egen programvara som bryter mot våra regler.