Poker| Casino

Vad handlar detta om?

Allteftersom onlinepoker har växt i popularitet har folk utvecklat verktyg och webb-baserade tjänster för att hjälpa dem att spela bättre online. Vi tycker att det är okej för spelare att använda en del av dessa verktyg och tjänster. Men vi tycker att en del överskrider vad vi anser acceptabelt som stöd för spel online.

Det finns mycket en spelare kan göra för att förbättra sina chanser i ett pokerspel. De kan t.ex. spela mycket och skaffa sig erfarenhet, eller läsa böcker om poker. Båda dessa tekniker är helt klart lämpliga. I den andra änden av spektrumet kan de spela i maskopi med en partner, dela information om hålkort och samarbeta mot andra spelare. Detta är helt klart fusk.

Mellan dessa två extremer finns många verktyg och vissa anser vi ligga för nära fusk. Det finns t.ex. människor som bygger upp enorma databaser med profiler över varje spelare på Full Tilt Poker, och säljer tillgång till dessa databaser. En spelare med tillgång till en sådan databas kan hämta detaljerad information om alla sina motståndare utan att någonsin ha spelat mot dem själv. Vi anser att detta ger den spelaren en orättvis fördel mot andra vid bordet.

Självklart kommer kunniga människor att vara oense om vad som är lämpligt och inte. Vi har skapat vad vi anser vara en rimlig kompromiss mellan att låta spelarna dra nytta av rättvisa fördelar, och att förbjuda alla orättvisa fördelar.

Hur började detta?

Vi har fått e-post om detta från många spelare. En del vill använda dessa verktyg eller tjänster och frågar oss om det är okej. Andra spelare är oroliga för att deras motståndare använder dem. Vi behövde etablera en policy för att kunna dra en gräns mellan tillåtna och otillåtna verktyg och tjänster. Vi tog det här beslutet efter en grundlig diskussion inom Full Tilt Poker och med pokerexperter utanför Full Tilt Poker, inkl. våra proffsspelare.

Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna:

 1. Verktyg och tjänster som ger grundläggande information om pågående spel, t.ex. potodds eller total handstyrka.
 2. Verktyg och tjänster som visar statiskt och grundläggande referensmaterial, t.ex. en lista med starthänder.
 3. Verktyg och tjänster som övervakar och visar numerisk statistik i spelet, men endast med hjälp av information som du har samlat in via ditt eget spel.
 4. Macros och Hotkey-program som inte har någon inverkan på spellogik. Du kan t.ex. använda AutoHotKey, MacroExpress eller AutoIt3 på så sätt att du 'satsar pott' när du trycker på 'P'-tangenten, men du kan inte använda dessa eller andra verktyg för att skapa en autofold som foldar dåliga starthänder, eller som automatiserar råd eller handlingar från något annat program.

Varför är detta ett problem?

Tänk dig att du spelar vid ett 6-mannabord och de andra fem spelarna vid bordet använder ett program med delad databas. Efter varje hand kan de se vilka kort alla andra spelare (förutom du) hade. Vill du spela vid det bordet?

Kan ni ge några exempel på tillåtna verktyg och tjänster?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som är tillåtna:

NOTERA: Full Tilt Poker ger inga garantier för dessa programs funktionalitet, pålitlighet eller säkerhet.

 1. AdvancedPokerTraining
 2. Auto HandPoster
 3. CardHider
 4. CardRunners EV†
 5. EasyStreet
 6. FlopInspector†
 7. FreePokerDB (aka FPDB)
 8. Gam Poker Analyzer
 9. Hand2Note
 10. Holdem Indicator
 11. Hold'em Manager 2
 12. Hold’em Profiler
 13. iHoldemIndicator^
 14. iOmahaIndicator^
 15. MacroPoker
 16. Official Poker Rankings
 17. Omaha Indicator
 18. OpenTool
 19. PioSolver†
 20. PlaceMint
 21. Poker Copilot^
 22. Poker Indicator
 23. Poker Office
 24. Poker Pro Labs
 25. Poker Wizard
 26. Poker4Tuna
 27. PokerAnalytics
 28. PokerSnowie†
 29. Poker-Spy
 30. PokerStrategy.com SideKick
 31. PokerTracker
 32. PS Hand Watcher
 33. PS Last Hand
 34. PS Mate
 35. PS Never SitOut
 36. PS Play ByVoice
 37. PS Wins Viewer
 38. RankExplorer
 39. Selektor
 40. SessionLord Multitabling
 41. SharkScope
 42. Simple Postflop†
 43. SitnGo Wizard (version 1.0.1.163 och nyare) †
 44. SmartBuddy
 45. SpinWiz (version 3.0.5 och nyare)
 46. StackAndTile
 47. StarsHelper
 48. Stud Indicator
 49. Table of Interest
 50. TableDroid
 51. TableScan Turbo
 52. ThePokerDB
 53. TiltBreaker
 54. TimeMojo
 55. Tournament Indicator
 56. Turbo SeatIN
 57. Unfold Poker
 58. Universal Poker Table Organizer
 59. Xeester

Listan uppdaterades senast 22 oktober 2015.

^ Betyder att programmet endast är kompatibelt med Mac OS X

† Betyder att programmet har begränsade funktioner när spelklienten körs, för att följa vår policy

Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet otillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är förbjudna:

 1. Alla program som delar hålkortsdata med andra spelare eller program, är en typ av maskopi och förbjudna†.
 2. Alla program som jobbar utifrån en central databas med spelarprofiler, spelade händer eller privata resultat är förbjudna.
 3. Alla program som spelar utan mänsklig inverkan (en 'bot') eller reducerar behovet av en människa som spelar. Till exempel är en 'auto-folder' förbjudet.
 4. Dataminering (att observera spel utan att delta för att bygga upp en databas med handhistorik för framtida referens) är förbjudet.
 5. Alla verktyg och tjänster som erbjuder kommentarer eller råd om pågående spel i realtid, utöver rapportering av data och statistik.
 6. Alla verktyg och tjänster som syftar till att manipulera motståndet i spel där du inte kan välja specifika bord att spela på.

†Livestream på Twitch eller andra liknande tjänster anses inte vara collusion och är inte förbjudet.

Kan ni ge några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som alltid är förbjudna:

 1. Advanced Poker Calculator
 2. CardAnalyzer
 3. FrogBot
 4. FullAutoHoldem
 5. Gambot
 6. Hand HQ
 7. HH Repository
 8. HHCollector
 9. HHdealer
 10. hhSmithey
 11. Hold'em Watcher
 12. Holdem Hawk
 13. Holdem Inspector a.k.a. Online Holdem Inspector
 14. Holdem Pirate
 15. Holdem Spy
 16. Holdem Tournament Raider
 17. ICM-Bot
 18. iHH Harvester
 19. Mandraker
 20. MyPokerIntel
 21. NoLimitFoldem
 22. Online Omaha High Inspector
 23. Online Poker Bot
 24. Online Tournament Inspector
 25. Open Holdem Bot
 26. OPI Wizard
 27. Paragon Poker Pal
 28. Poker Android
 29. Poker Bloodhound
 30. Poker Bot+
 31. Poker Crusher
 32. Poker Edge
 33. Poker Inspector a.k.a. Online Poker Inspector
 34. Poker Mate
 35. Poker Prophecy
 36. Poker Sherlock
 37. Poker Sidekick
 38. Poker Table Manager
 39. Poker Usher
 40. POKERobot
 41. Preflop Autofolder
 42. Preflop Poker Bot
 43. RatingViewer
 44. Seeker
 45. Sense Mind
 46. Shanky Bot
 47. SharkMate
 48. Sit And Go Shark
 49. Sit n' Go Brain
 50. Sixth Sense
 51. SmartCollector a.k.a. Mixed Harvesters
 52. SpadeEye
 53. Stars Hand History (SHH)
 54. SpinWiz (version 3.0.4 och äldre)
 55. StarSpy
 56. StatsForPoker
 57. Stud Inspector v1
 58. Table Ratings aka Poker Table Ratings
 59. Texas Auto Fold
 60. WarBot
 61. WinHoldem

Listan uppdaterades senast 22 oktober 2015.

Vad gäller för annan analyserande programvara som inte alltid tillåts?

Det finns en del verktyg och tjänster som får användas för analys av ditt spel, men inte under själva spelet. Dessa verktyg faller oftast under en av följande kategorier:

 1. Verktyg eller referensmaterial som erbjuder kommentarer eller råd utöver grundläggande nivå, t.ex. starthänder baserat på stackar, beslutsträd, eller heads-up displays som dynamiskt ändras baserat på agerande, kortvärden och spelartendenser.
 2. Verktyg eller tjänster som utför avancerade värdeberäkningar, såsom range vs range simulatorer, ICM eller Nash Equilibrium-baserade program.

Kan ni ge mig några exempel på verktyg och tjänster som inte får användas under spel?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna medan Full Tilt Poker är igång:

 1. ALL IN Expert
 2. ChartManager
 3. CoffeeCalcs
 4. ColoringTool
 5. FlopZilla
 6. Hold'em Signs
 7. HoldemResources Calculator
 8. Holy Grail of Poker
 9. ICMIZER
 10. Jennifear
 11. Limit Hold'em Pre-flop Hand Advisor från IntelliPoker
 12. OmahaChecker
 13. Poker Hole Cards
 14. PokerJuice
 15. PokerRanger
 16. PokerStove
 17. PokerStrategy.com ICM Trainer
 18. PokerStrategy.com Equilab
 19. PreflopSSS
 20. ProPokerTool’s Odds Oracle
 21. Poker Push Bot
 22. PushPot
 23. RangeEdge
 24. SAGE Decision Calculator
 25. Short Stacking Strategy Calculator
 26. SimpleNash
 27. Sit n' Go End Game Tools
 28. SitnGo Wizard (v1.0.1.162 och äldre)**
 29. SNG Power Tools
 30. SNG Solver
 31. Spade ICM
 32. STT Analyzer by PokerSoftware Tools
 33. Texas Calculatem

Listan uppdaterades senast 22 oktober 2015.

* PH Stars (en godkänd version av Insight Poker Hound) är tillåten

** SitnGo Wizard version 1.0.1.163 och senare är tillåten

Jag vill använda ett verktyg eller en tjänst som inte finns på någon av dessa listor. Vad gör jag nu?

Kontakta support@fulltilt.eu med all information du har om verktyget eller tjänsten i fråga. Inkludera gärna en webbadress till en relevant webbsida om möjligt. Vi kommer sedan att granska verktyget eller tjänsten och informera dig om den är tillåten eller inte.

Kan listorna ovan komma att ändras?

Ja. Förutom att utvärdera alla nya verktyg och tjänster som dyker upp, omprövar Full Tilt Poker ofta tidigare tillåtna och förbjudna verktyg och tjänster för att se om de håller sig inom våra användarvillkor. Dessutom omprövas även användarvillkoren samt definitionen av förbjudna verktyg och tjänster regelbundet och kan komma att ändras utan meddelande i förväg. Dessa omprövningar kan resultera i att ett verktyg eller en tjänst omklassificeras utan att detta meddelas, och de kan därmed flyttas från den tillåtna listan till den förbjudna listan eller tvärtom. Full Tilt Poker tar inget ansvar för att meddela spelarna om sådana omklassificeringar. Spelare bör regelbundet kontrollera listorna över verktyg och tjänster för att se aktuell klassificering av dessa.

Är alla program på den tillåtna listan säkra att använda?

Full Tilt Poker stödjer inte aktivt något program på den tillåtna listan, vi ger heller inte några garantier för något programs funktionalitet, tillförlitlighet eller säkerhet.

Får jag använda ett tillåtet verktyg eller en tillåten tjänst för att spara spelarinformation från händer som jag inte deltar i?

Nej. Du får endast spara handhistorik och spelarinformation från händer som du har deltagit i.

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förhindra att spelare använder förbjudna verktyg och tjänster?

Vi kommer att söka för att se om dessa verktyg och tjänster körs på spelares datorer.

Kommer ni att titta efter något annat på spelares datorer?

Absolut inte. Vårt enda intresse är att skydda våra spelare och vår webbplats från verktyg och tjänster som vi anser skadar integriteten i våra spel.

Kan Full Tilt Poker se min webbhistorik, mina dokument, eller andra privata filer och privat information?

Nej. Full Tilt Poker tar din sekretess på största allvar och följer relevanta dataskyddslagar. Full Tilt Poker samlar inte in någon personligt identifierbar information, annat än den som tillhandahålls av spelaren vid kontoregistrering och rutinmässiga säkerhetskontroller. Det är inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att läsa eller kopiera privat data från din dator. För mer information, se vår Sekretesspolicy.

En del av de förbjudna tjänsterna som listas ovan är webbplatser, särskilt de som rör dataminering. Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att de används?

Full Tilt Poker anser att det är bäst att vida åtgärder mot dessa tjänster från grunden. Därför förbättrar vi kontinuerligt vår programvara för att förhindra dataminering av våra spel. Dessutom förbehåller sig Full Tilt Poker rätten att vidta rättsliga åtgärder när det anses nödvändigt mot de tjänster som uppsåtligt och upprepat bryter mot våra användarvillkor.

Kan Full Tilt Poker göra några ändringar i filer på min dator?

Full Tilt Poker kan, efter eget godtycke, förhindra Full Tilt Pokers programvara från att köras på din dator, eller kräva att klientprogrammet uppgraderas. Däremot är det inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att på avstånd ändra filer på din dator, eller skicka några filer till din dator.

Kommer ni att beslagta pengar som finns på någons konto om de använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst?

Även om vi förbehåller oss rätten att beslagta pengar från någon som använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst, kommer vi inte att göra det lättvindigt. Vårt mål är att informera genom att varna spelare som har använt förbjuden programvara som finns offentligt tillgänglig för nedladdning. Vi kommer däremot att beslagta pengar om en spelare uppvisar ett mönster av att använda förbjudna verktyg och tjänster efter att ha blivit varnad, eller om en spelare försöker kringgå våra detektionsmetoder, eller om en spelare har påvisats utveckla eller använda egen programvara som bryter mot våra regler.

Jag är utvecklare; finns det någonstans där jag kan få mer information om Full Tilts policys?

Mer detaljerade referensguider finns (PPSX, PDF) om du vill veta mer om våra policys för tredje parts programvara. Om du har fler frågor, kontakta support@fulltilt.com.