Poker| Casino

Vad handlar detta om?

Allteftersom onlinepoker har växt i popularitet har folk utvecklat verktyg och webb-baserade tjänster för att hjälpa dem att spela bättre online. Vi tycker att det är okej för spelare att använda en del av dessa verktyg och tjänster. Men vi tycker att en del överskrider vad vi anser acceptabelt som stöd för spel online.

Det finns mycket som spelare kan göra för att förbättra sina chanser i ett pokerspel. De kan t.ex. spela mycket och skaffa sig erfarenhet, eller läsa böcker om poker. Båda dessa tekniker är helt klart lämpliga. I den andra änden av spektrumet kan de spela i maskopi med en partner, dela information om hålkort och samarbeta mot andra spelare. Detta är helt klart fusk.

Mellan dessa två extremer finns många verktyg och vissa anser vi ligga för nära fusk. Till exempel finns det människor som bygger upp enorma databaser med profiler över varje spelare på Full Tilt Poker, och de säljer tillgång till dessa databaser. En spelare med tillgång till en sådan databas kan hämta detaljerad information om alla sina motståndare utan att någonsin spela mot de motståndarna själv. Vi anser att detta ger den spelaren en orättvis fördel mot andra vid bordet.

Självklart kommer kunniga människor att vara oense om vad som är lämpligt och inte. Vi har skapat vad vi anser vara en rimlig kompromiss mellan att låta spelarna dra nytta av rättvisa fördelar, och att förbjuda alla orättvisa fördelar.


Hur började detta?

Vi har fått e-post om detta från många spelare. En del vill använda dessa verktyg eller tjänster och frågar oss om det är okej. Andra spelare är oroliga för att deras motståndare använder dem. Vi behövde etablera en policy för att kunna dra en gräns mellan tillåtna och otillåtna verktyg och tjänster. Vi tog det här beslutet efter en grundlig diskussion inom Full Tilt Poker och med pokerexperter utanför Full Tilt Poker, inkl. våra proffsspelare.


Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är i allmänhet tillåtna:

 1. Verktyg, tjänster och tabeller som ger dig odds, rekommendationer om starthänder, etc.
 2. Verktyg och tjänster som skapar profiler över motståndare, men bara med information som du har samlat in genom ditt eget spel.
 3. Macros och Hotkey-program som inte har någon inverkan på spellogik. Du kan t.ex. använda AutoHotKey, MacroExpress eller AutoIt3 för att 'satsa pott' när du trycker på P-tangenten, men du kan inte använda dessa eller andra verktyg för att skapa en autofold som lägger dåliga starthänder, eller som automatiserar råd eller handlingar från något annat program.
 4. Verktyg och tjänster som hjälper dig att analysera ditt spel men som inte erbjuder och inte kan erbjuda dynamiska spelråd i realtid.

Varför är detta ett problem?

Tänk dig att du spelar vid ett 6-mannabord och de andra fem spelarna vid bordet använder ett program med delad databas. Efter varje hand kan de se vilka kort alla andra spelare (förutom du) hade. Vill du spela vid det bordet?


Kan ni ge några exempel på tillåtna verktyg och tjänster?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som är tillåtna:

NOTERA: Full Tilt Poker ger inga garantier för dessa programs funktionalitet, pålitlighet eller säkerhet.

 1. AdvancedPokerTraining
 2. Auto HandPoster
 3. AutoReg
 4. BlazingStars^
 5. CardHider
 6. ChartManager
 7. Coach Rounder
 8. ColoringTool
 9. DoN Indicator
 10. DonkeyTracker
 11. Draw Poker Source
 12. EasySeatPoker
 13. EasySeatPro
 14. FlopInspector
 15. FlopZilla
 16. FlopZoom^
 17. FPP Pro Plus
 18. FreePokerDB (även kallat FPDB)
 19. Gam Poker Analyzer
 20. GameTime+
 21. Hand2Note
 22. HighStakesDB
 23. Hiroku Script
 24. Hold'em Cockpit
 25. Holdem Indicator
 26. Holdem Manager (inkl. Table Scanner)
 27. Hold'em Manager 2 (inkl. Hold'em Manager Sync)
 28. Hold'em Profiler (inkl. Super HUD)
 29. HoldemBoss
 30. HoldemLuck
 31. Holy Grail of Poker
 32. iToldem
 33. Jivaro
 34. KayTeEmPro's Odds Calculator
 35. KoySit
 36. LobbyHunter
 37. MacroPoker
 38. MagicHoldem
 39. Need4Seat
 40. NoteCaddy
 41. NotesNL
 42. Official Poker Rankings
 43. Omaha Indicator
 44. OmahaChecker
 45. OpenTool
 46. Perfect Reads
 47. PlaceMint
 48. PlayerGPS
 49. PlayerPeek
 50. PLO Ranger
 51. Pokalytics
 52. Poker Academy Prospector
 53. Poker Buddy
 54. Poker Calculator Pro av PokerProLabs
 55. Poker Copilot^
 56. Poker Evolver
 57. Poker Hole Cards
 58. Poker Indicator
 59. Poker Office
 60. Poker Pro Labs (inkl. Super HUD)
 61. Poker Sharpener
 62. Poker Shortcuts
 63. Poker Sleuth
 64. Poker Stove
 65. Poker Vitals
 66. Poker Wizard
 67. Poker4Tuna
 68. PokerAce HUD
 69. PokerCoach†
 70. PokerDebugger
 71. PokerDreamEquity
 72. Pokerface
 73. PokerGrapher
 74. PokerHands
 75. PokerJuice
 76. PokerObserver HUD
 77. PokerPlaner
 78. Poker-Spy
 79. PokerStat
 80. PokerStrategy SideKick
 81. PokerStrategy Equilab
 82. PokerTableStats
 83. PokerTracker (inkl. TableTracker)
 84. Pot Odd Rechner
 85. ProPokerTool's Odds Oracle
 86. PS Hand Watcher
 87. PS Mate
 88. PS Never SitOut
 89. PS Play ByVoice
 90. PS Wins Viewer
 91. PSxPoker Tracker och HUD
 92. RangeDefiner
 93. RankExplorer
 94. SeatMojo
 95. Secret Stats: Innan floppen
 96. Selektor
 97. SessionLord: CashOpener
 98. SessionLord SnGOpener
 99. SessionLord SnGAutoColoring
 100. SharkScope (including SharkScope HUD)
 101. Sharktoolz Bankroll Manager
 102. Sharktoolz Poker-Reader
 103. SharkyScanner
 104. Sharkystrator
 105. SitnGo Wizard (version 1.0.1.163 and newer) †
 106. Slice
 107. SmartBuddy
 108. SpinWiz
 109. SNG Solver (version 1.0.9 and newer)
 110. StackAndTile
 111. Star Tracker
 112. StarsHelper
 113. Stud Indicator
 114. Table of Interest
 115. Table Optimizer
 116. Table Shark
 117. Table Tamer
 118. TableDroid
 119. Table Jugglrt
 120. TableNinja
 121. TableScan Turbo
 122. Telescope by SpadeIt
 123. ThePokerDB
 124. TiltBreaker
 125. TimeMojo
 126. Tournament Indicator
 127. Tournament Shark
 128. Tournament Updater
 129. Tourney Manager
 130. Turbo SeatIN
 131. Unfold Poker
 132. Universal Poker Table Organizer
 133. usunpokertools
 134. VantageHUD
 135. Winning Poker HUD
 136. Xeester

Denna lista uppdaterades 7 april 2015.

^ Betyder att programmet endast är kompatibelt med Mac OS X

† Betyder att programmet har begränsade funktioner när spelklienten körs, för att följa vår policy


Vilka typer av verktyg och tjänster är i allmänhet otillåtna?

Följande typer av verktyg och tjänster är förbjudna:

 1. Alla program som delar hålkortsdata med andra spelare eller program, är en typ av maskopi och förbjudna.
 2. Alla program som jobbar utifrån en central databas med spelarprofiler eller spelade händer, är förbjudna.
 3. Alla program som spelar utan mänsklig inverkan (en 'bot') eller reducerar behovet av en människa som spelar. Till exempel är en 'auto-folder' förbjudet.
 4. Dataminering (att observera spel utan att delta för att bygga upp en databas med handhistorik för framtida referens) är förbjudet.
 5. Alla verktyg och tjänster som erbjuder dynamiska kommentarer eller råd om pågående spel i realtid, utöver rapportering av data och statistik.

Kan ni ge några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna?

Följande är exempel på verktyg och tjänster som alltid är förbjudna:

 1. Advanced Poker Calculator
 2. CardAnalyzer
 3. FrogBot
 4. FullAutoHoldem
 5. Gambot
 6. Hand HQ
 7. HH Repository
 8. HHCollector
 9. HHdealer
 10. hhSmithey
 11. Hold'em Watcher
 12. Holdem Hawk
 13. Holdem Inspector, även kallat Online Holdem Inspector
 14. Holdem Pirate
 15. Holdem Spy
 16. Holdem Tournament Raider
 17. ICM-Bot
 18. iHH Harvester
 19. Mandraker
 20. MyPokerIntel
 21. NoLimitFoldem
 22. Online Omaha High Inspector
 23. Online Poker Bot
 24. Online Tournament Inspector
 25. Open Holdem Bot
 26. OPI Wizard
 27. Paragon Poker Pal
 28. Poker Android
 29. Poker Bloodhound
 30. Poker Bot+
 31. Poker Crusher
 32. Poker Edge
 33. Poker Inspector, även kallat Online Poker Inspector
 34. Poker Mate
 35. Poker Prophecy
 36. Poker Sherlock
 37. Poker Sidekick
 38. Poker Table Manager
 39. Poker Usher
 40. POKERobot
 41. Preflop Autofolder
 42. Preflop Poker Bot
 43. RatingViewer
 44. Seeker
 45. Sense Mind
 46. Shanky Bot
 47. SharkMate
 48. Sit And Go Shark
 49. Sit n' Go Brain
 50. Sixth Sense
 51. SmartCollector, även kallat Mixed Harvesters
 52. SpadeEye
 53. Stars Hand History (SHH)
 54. StarSpy
 55. StatsForPoker
 56. Stud Inspector v1
 57. Table Ratings aka Poker Table Ratings
 58. Texas Auto Fold
 59. WarBot
 60. WinHoldem

Denna lista uppdaterades 7 april 2015.

Det finns en del verktyg och tjänster som får användas för analys av ditt spel, men inte under själva spelet. Till exempel kan verktygen ICM (Independent Chip Model) och Nash Equilibrium användas för analys efter spel och för att studera händer som du tidigare har spelat. Det finns även en del webb-baserade resultat-databaser, och det går bra att använda dessa för att titta på dina egna resultat. Men du får inte använda den typen av verktyg medan Full Tilt Pokers klient är igång.

Några exempel på verktyg och tjänster som är förbjudna medan Full Tilt Poker är igång är:

 1. ALL IN Expert
 2. Calculatem Pro
 3. CardRunners EV calculator
 4. CoffeeCalc
 5. Crushing-HUSNG's 3Bet-Tool
 6. EVinTIme
 7. Holdem Advantage
 8. Holdem Genius
 9. Holdem Radar
 10. Hold'em Signs
 11. HoldemResources Calculator
 12. ICM Poker
 13. ICMIZER
 14. Jennifear
 15. Limit Hold'em Pre-flop Hand Advisor av IntelliPoker
 16. LongHUD
 17. NodeMind Poker Calculator
 18. PioSOLVER
 19. Poker Player Database
 20. PokerAnalytics
 21. Pokerazor
 22. Pokerbility
 23. PokerKant
 24. PokerStrategy ICM Trainer
 25. PokerZion No-limit Advisor
 26. PreflopSSS
 27. Push Bot Poker
 28. PushPot
 29. RangeEdit
 30. SAGE Decision Calculator
 31. Short Stacking Strategy Calculator
 32. SimpleNash
 33. Sit n' Go End Game Tools
 34. SitnGo Wizard (v1.0.1.162 och äldre)**
 35. SNG Power Tools
 36. SNG Solver
 37. Spade ICM
 38. STT Analyzer by PokerSoftware Tools
 39. Texas Calculatem

Denna lista uppdaterades 7 april 2015.
* PH Stars (en godkänd version av Insight Poker Hound) är tillåtet
** SitnGo Wizard version 1.0.1.163 och senare är tillåtet


Hur kan jag välja att inte spåras av externa verktyg?

Många av verktygen som listas ovan ger dig möjlighet att välja att inte bli spårad, eller att din information inte ska visas för andra användare av verktyget. Eftersom alla verktyg har olika procedurer ber vi att du besöker varje verktygs webbsida eller kontaktar deras support för specifik information om hur du kan välja bort deras tjänster.


Varför finns det två listor över förbjudna verktyg? Vad är det för skillnad mellan dem?

Den första listan innehåller verktyg som alltid är förbjudna. Dessa verktyg får inte användas på din dator, även om de inte är installerade på datorn, och även om du inte använder dem tillsammans med Full Tilt Pokers klient. Full Tilt Poker kommer att vidta aktiva åtgärder för att spåra dessa verktyg och kommer att bestraffa spelare som har dem (se 'Vilka åtgärder kommer ni att vidta...' nedan).

Den andra listan visar verktyg och tjänster som inte får användas tillsammans med Full Tilt Poker eller medan Full Tilt Pokers klient är öppen. Vi är medvetna om att dessa verktyg har legitima användningsområden – kanske för att analysera ditt spel eller spåra dina resultat – men vi tycker att de överskrider vad vi anser acceptabelt att använda medan man spelar. Full Tilt Poker kommer att vidta åtgärder för att spåra dessa verktyg och kommer utfärda varningar till spelare som använder dem. Full Tilt Poker kommer även att arbeta tillsammans med de som utvecklar dessa verktyg för att hjälpa dem att följa reglerna.


Det finns ett verktyg eller en tjänst som jag vill använda, som inte finns med på någon av dessa listor. Vad gör jag nu?

Kontakta support@fulltilt.com med all information du har om verktyget eller tjänsten i fråga. Inkludera gärna en webbadress till en relevant webbsida om möjligt. Vi kommer sedan att granska verktyget eller tjänsten och informera dig om den är tillåten eller inte.


Kan listorna ovan komma att ändras?

Ja. Förutom att utvärdera alla nya verktyg och tjänster som dyker upp, omprövar Full Tilt Poker ofta tidigare tillåtna och förbjudna verktyg och tjänster för att se om de håller sig inom våra användarvillkor. Dessutom omprövas även användarvillkoren samt definitionen av förbjudna verktyg och tjänster regelbundet och kan komma att ändras utan meddelande i förväg. Dessa omprövningar kan resultera i att ett verktyg eller en tjänst omklassificeras utan att detta meddelas, och de kan därmed flyttas från den tillåtna listan till den förbjudna listan eller tvärtom. Full Tilt Poker tar inget ansvar för att meddela spelarna om sådana omklassificeringar. Spelare bör regelbundet kontrollera listorna över verktyg och tjänster för att se aktuell klassificering av dessa.


Är alla program på den tillåtna listan säkra att använda?

Full Tilt Poker stödjer inte aktivt något program på den tillåtna listan, och vi ger heller inte några garantier för något programs funktionalitet, tillförlitlighet eller säkerhet.


Får jag använda ett tillåtet verktyg eller en tillåten tjänst för att spara spelarinformation från händer som jag inte deltar i?

Nej. Du får endast spara handhistorik och spelarinformation från händer som du har deltagit i.


Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att förhindra att spelare använder förbjudna verktyg och tjänster?

Vi kommer att söka för att se om dessa verktyg och tjänster körs på spelares datorer.


Kommer ni att titta efter något annat på spelares datorer?

Absolut inte. Vårt enda intresse är att skydda våra spelare och vår webbplats från verktyg och tjänster som vi anser skadar integriteten i våra spel.


Kan Full Tilt Poker se min webbhistorik, mina dokument, eller andra privata filer och privat information?

Nej. Full Tilt Poker tar din sekretess på största allvar och följer relevanta dataskyddslagar. Full Tilt Poker samlar inte in någon personligt identifierbar information, annat än den som tillhandahålls av spelaren vid kontoregistrering och rutinmässiga säkerhetskontroller. Det är inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att läsa eller kopiera privat data från din dator. För mer information, se vår Sekretesspolicy.


En del av de förbjudna tjänsterna som listas ovan är webbplatser, särskilt de som rör dataminering. Vilka åtgärder vidtas för att förhindra att de används?

Full Tilt Poker anser att det är bäst att vida åtgärder mot dessa tjänster från grunden. Därför förbättrar vi kontinuerligt vår programvara för att förhindra dataminering av våra spel. Dessutom förbehåller sig Full Tilt Poker rätten att vidta rättsliga åtgärder om det anses nödvändigt, mot tjänster som uppsåtligt och upprepat bryter mot våra användarvillkor.


Kan Full Tilt Poker göra några ändringar i filer på min dator?

Full Tilt Poker kan, efter eget godtycke, förhindra Full Tilt Pokers programvara från att köras på din dator, eller kräva att klientprogrammet uppgraderas. Däremot är det inte möjligt för Full Tilt Pokers personal att på distans ändra filer på din dator, eller skicka några filer till din dator.


Kommer ni att beslagta pengar som finns på någons konto om de använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst?

Även om vi förbehåller oss rätten att beslagta pengar från någon som använder ett förbjudet verktyg eller en förbjuden tjänst, kommer vi inte att göra det lättvindigt. Vårt mål är att informera genom att varna spelare som har använt förbjuden programvara som finns offentligt tillgänglig för nedladdning. Vi kommer däremot att beslagta pengar om en spelare uppvisar ett mönster av att använda förbjudna verktyg och tjänster efter att ha blivit varnad, eller om en spelare försöker kringgå våra detektionsmetoder, eller om en spelare har påvisats utveckla eller använda egen programvara som bryter mot våra regler.