Isle of Man Gambling Supervision Commission

Vi har gyldig lisens hos Isle of Man Gambling Supervision Commission. Kommisjonen er et uavhengig organ som ble etablert i 1962 og består av en formann samt fire medlemmer. I tillegg til å lisensiere og regulere spill som kasino, spillautomater, lotterier og veddemål, har kommisjonen også ansvar for å regulere alt av spill på Internett. Isle of Man er et konstitusjonelt monarki underlagt, men ikke en del av, Storbritannia, som befinner seg i Irskesjøen mellom England og Irland. På øya finner vi Tynwald, verdens eldste parlament, hvor lovgivningen for øya vedtas.

Kommisjonens regulatoriske kjerneprinsipper er;

  1. å holde spillindustrien fri for kriminalitet,
  2. å beskytte de unge og sårbare, og
  3. å forsikre at fasiliteter som tilbys av lisensholdere er rettferdige og uten juks, og at spillere mottar sine gevinster.

Lisenser for internettspill blir utelukkende tildelt selskaper som har gjennomgått en omstendelig evalueringsprosess. The Online Gambling act 2001 fastsetter at "the Gambling Supervision Commission" ikke skal tildele noe selskap lisens med mindre selskapet tilfredsstiller følgende krav:

(a) selskapet er kontrollert av en person eller personer med integritet;

(b) disse personene eier en betydelig del av aksjekapitalen i selskapet;

(c) at aktivitetene som gjennomføres av selskapet er under ledelse av personer med integritet og kompetanse; og

(d) at selskapet har tilstrekkelig finansielle midler til å drive internettspill i henhold til gitt beskrivelse.

Din kontrakt med oss styres av lovgivningen på Isle of Man. Loven på Isle of Man(*) sier at en kontrakt inngått i forbindelse med Internett-gambling ikke kan erklæres ugyldig selv om det er en kontrakt som omfatter spill eller veddemål. Som et resultat av dette er gjeld i forbindelse med internettspill omfattet av loven på Isle of Man.

* Seksjon 23 av "the Online Gambling Regulation Act 2001"

For mer informasjon, gå til Gambling Supervision Commission.