Badugi

Badugi på nett er et draw pokerspill, liknende andre "lowball"-spill som 2-7 Triple Draw. Men, håndrangering-systemet i Badugi er veldig annerledes fra andre draw-spill og spillet spilles kun med fire kort på hånden. Som i de fleste formene for poker, bruker Badugi en standard kortstokk med 52 kort som stokkes før hver hånd.

Badugi håndrangeringer

Målet i Badugi er å få en firekorts lav hånd med forskjellige suiter.

  • Flusher og par teller mot hånden din
  • Straighter teller ikke mot hånden din
  • Esset regnes alltid som et lavt kort

Det er fire forskjellige typer Badugi-hender du kan få (rangert etter styrke):

  1. En "Badugi": enhver hånd som består av fire forskjellige kort som alle er forskjellig farge. For eksempel, 4d-3h-2s-Ac, er den beste mulige "Badugi".
  2. En "3-kort": alle hender som består av minst tre forskjellige kort i forskjellig farge. For eksempel, 4d-3h-2s-Ad. Siden det er to kort i samme suit, teller ikke det høyeste suitede kortet (4d)
  3. En "2-kort": alle hender som består av minst to forskjellige kort i forskjellig farge. For eksempel, 4d-4h-3s-As. Siden det er et par og to kort i samme suit teller bare én 4'er og esset.
  4. En "1-kort": alle hender som består av bare ett kort i forskjellig verdi eller farge. For eksempel, Ad-Ah-As-Ac, eller 4d-3d-2d-Ad. I disse tilfellene teller kun ett ess.

Vennligst se håndrangering-siden for flere Badugi håndeksempler.

Enhver "Badugi"-hånd slår alle "3-kort"-hender, enhver "3-kort"-hånd slår alle "2-kort"-hender og så videre.

Badugi-hender teller fra det høyeste kortet til det laveste kortet. For eksempel slår en 9-8-7-6 "Badugi" en T-8-7-5 "Badugi".

Hvis de høye kortene er av samme verdi, vil det nest høyeste kortet telle. For eksempel slår en 8-6-5-4 "Badugi" en 8-7-6-5 "Badugi". Dette gjelder alle andre Badugi-håndtyper.

Blinder

Som i flopp-baserte spill som Hold’em, har Badugi-spill blinder for å skape action ved bordet. Lilleblind og storeblind legges av spillerne til venstre for dealer-knappen, som bestemmer rekkefølgen som kortene deles ut i.

Når du først kjøper deg inn i et Badugi-spill, har du muligheten til å vente på at storeblinden når din posisjon før du starter spillingen, eller å legge en lik blind som storeblind for å få kort umiddelbart, bortsett fra når du sitter i en posisjon som ville vært lilleblind eller på knappen, hvor du må vente til neste hånd for å spille.

Utdeling og første runde med bud

Når blindene postes er hånden underveis. I Badugi deles det ut fire kort med billedsiden ned til hver spiller i hånden, startende med spilleren til venstre for dealer-knappen.

Etter kortene er utdelt, starter første runde med bud. Starter med spilleren til venstre for storeblind, har hver spiller muligheten til å kaste hånden sin, syne det nåværende budet eller høyne! Dersom ingen høyner, kan spilleren i storeblind muligheten til å checke hånden sin, som betyr at den spilleren ikke høyner men beholder hånden sin.

Uavgjort #1

Når den første runden med bud er fullført, kan alle spillere som fortsatt er i hånden kaste ethvert eller alle sine kort og trekke nye. Klikk på kortene du ønsker å kaste, og klikk på Kast-knappen når det er din tur.

Alternativt kan du velge kortene du ønsker å kaste, og huke av Kast alternativet, så kortene dine automatisk vil kastes når det er din tur.

Hvis du velger å ikke kaste noen kort, kan du velge å "stå". For å gjøre det, huk enten av Stå alternativet, eller klikk på Stå-knappen når det er din tur.

Når alle spillerne har kastet vil de nye kortene trekkes fra stokken, og hver spiller vil få utdelt samme antall kort som de kastet.

Vennligst merk: I draw-spill er det mulig at det trengs flere kort enn det som er tilgjengelig i stokken. I disse tilfellene vil kortene stokkes på nytt. Lær mer om stokking på nytt i draw-spill.

Bud og trekking i runde #2 og #3

Etter den første trekkingen vil en ny runde med bud finne sted, startende med den første spilleren til venstre for knappen. Hvis ingen byr, kan du checke hånden din eller gjøre et bud. Dersom du står ovenfor et bud, kan du kaste, syne eller høyne.

Når andre runde med bud er fullført, finner trekning #2 sted. Som med første trekning, har enhver spiller som fortsatt er med i hånden muligheten til å kaste ethvert av kortene sine, eller stå.

Etter nye kort trekkes finner en tredje runde med bud sted, etterfulgt av trekning #3. Trekning #3 er din siste sjanse til å få den beste hånden du kan.

Siste runde med bud og vising av kort

Etter den tredje trekningen, finner en siste runde med bud sted. Denne runden med bud følger det samme formatet som de tidligere rundene.

Når siste runde med bud er fullført vises kortene av spillere som fortsatt er med i hånden. Spilleren med den beste Badugi-hånden vinner potten! Dersom det står uavgjort for best hånd, vil potten bli delt likt mellom spillerne det står uavgjort mellom. I noen tilfeller kan ikke potten deles helt likt. Dersom det er sjetonger igjen i potten som ikke lar seg dele, vil 'ekstrasjetongene' i minste valør mulig, og en av gangen, gå til de gjenværende spillerne, fra den som sitter først på venstre hånd av knappen og videre.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Vis forrige hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Hvis du liker Badugi, pass på å sjekke ut våre andre draw-spill: 5-Card Draw, 2-7 Triple Draw, og 2-7 Single Draw.

Vi tilbyr det største utvalget med pokerspill tilgjengelig på nett, inkludert: