5 Card Draw Poker på nett

Lenge før Texas Hold'em ble den mest populære formen for poker på verdensbasis, var 5 Card Draw mange spilleres favoritt.

Som i de fleste formene for poker, bruker 5 Card Draw en standard kortstokk med 52 kort som stokkes før hver hånd. 5 Card Draw er et draw pokerspill, som betyr at spillere kan velge å kaste ethvert av de fem kortene i starthånden sin, og trekke nye kort. Som i Hold'em er målet i 5 Card Draw å få den beste femkortshånden.

Under ser du en omfattende beskrivelse av 5 Card Draw på nett.

Blinder

Som i flopp-baserte spill som Hold’em, har draw-spill blinder for å skape action ved bordet. Lilleblind og storeblind legges av spillerne til venstre for dealer-knappen, som bestemmer rekkefølgen som kortene deles ut i.

Når du først kjøper deg inn i et 5 Card Draw-spill, har du muligheten til å vente på at storeblinden når din posisjon før du starter spillingen, eller å legge en lik blind som storeblind for å få kort umiddelbart, bortsett fra når du sitter i en posisjon som ville vært lilleblind eller på knappen, hvor du må vente til neste hånd for å spille.

Utdeling og første runde med bud

Når blindene postes er hånden underveis. I 5 Card Draw deles det ut fem kort med billedsiden ned til hver spiller i hånden, startende med spilleren til venstre for dealer-knappen.

Etter kortene er utdelt, starter første runde med bud. Starter med spilleren til venstre for storeblind, har hver spiller muligheten til å kaste hånden sin, syne det nåværende budet eller høyne! Dersom ingen høyner, kan spilleren i storeblind muligheten til å checke hånden sin, som betyr at den spilleren ikke høyner men beholder hånden sin.

Beløpet du kan by eller høyne bestemmes av budstrukturen av spillet du spiller:

  • Hvis spillet er No Limit, kan du by alle sjetongene dine når som helst i hånden
  • Hvis spillet er Pot Limit, kan du by opptil størrelsen på potten når som helst i hånden
  • Hvis spillet er Fixed Limit, kan du by bolker med forhåndsbestemte budgrenser som samsvarer med størrelsen på blindene

Trekket

Når den første runden med bud er fullført, kan alle spillere som fortsatt er i hånden kaste ethvert eller alle sine kort og trekke nye. Klikk på kortene du ønsker å kaste, og klikk på Kast-knappen når det er din tur.

Alternativt kan du velge kortene du ønsker å kaste, og huke av Kast alternativet, så kortene dine automatisk vil kastes når det er din tur.

Hvis du velger å ikke kaste noen kort, kan du velge å "stå". For å gjøre det, huk enten av Stå alternativet, eller klikk på Stå-knappen når det er din tur.

Når alle spillerne har kastet vil de nye kortene trekkes fra stokken, og hver spiller vil få utdelt samme antall kort som de kastet.

Siste runde med bud og vising av kort

Etter trekkingen vil en siste runde med bud finne sted, startende med den første spilleren til venstre for knappen. Hvis ingen byr, kan du checke hånden din eller gjøre et bud. Dersom du står ovenfor et bud, kan du kaste, syne eller høyne.

Ved visning av kort, vil spilleren med den beste hånden vinne potten. Dersom det står uavgjort for best hånd, vil potten bli delt likt mellom spillerne det står uavgjort mellom. Innimellom kan potten bli delt likt mellom alle spillerne. Dersom det er sjetonger igjen i potten som ikke lar seg dele, vil 'ekstrasjetongene' i minste valør mulig, og en av gangen, gå til de gjenværende spillerne, fra den som sitter først på venstre hånd av knappen og videre. Lær mer om håndrangeringer.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Vis forrige hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Hvis du liker 5 Card Draw, pass på å sjekke ut våre andre draw-spill: 2-7 Triple Draw, 2-7 Single Draw og Badugi.

Vi tilbyr det største utvalget med pokerspill tilgjengelig på nett, inkludert: