Draw Poker på nett – Omstokk

I draw pokerspill på nett er det mulig at det trengs flere kort enn det som er tilgjengelig i stokken. Når alle de opprinnelige 52 kortene fra stokken er delt ut, vil alle kastede eller byttede kortene stokkes inn igjen og brukes til trekning.

Reglene for omstokk i draw pokerspill er som følger:

  • Under en runde med trekning vil resten av den opprinnelige stokken først distribueres til spillerne i rekkefølgen de ble kastet
  • Hvis det ikke er nok kort igjen i den opprinnelige stokken under en runde med trekning, kreves det omstokk
  • I den første trekningen, eller i spill med kun en trekning: kortene stokkes om med de kastede kortene først, og deretter de byttede kortene dersom det behøves
  • I senere runder med trekking: kortene stokkes om med de kastede og byttede kortene fra tidligere runder først, og deretter byttede kort fra den nåværende runden hvis det er nødvendig

For eksempel: i et 5-Card Draw-spill med seks spillere totalt i hånden, mottar hver spiller fem kort hver, som gjør at det er igjen totalt 22 kort i den opprinnelige stokken. En runde med innsatser starter, og kun én spiller kaster hånden sin.

Under runden med trekking kaster tre spillere fem kort hver, mens de andre to spillerne kaster fire kort hver. Dette betyr at det kreves 23 kort til trekkingen, men at kun 22 kort er igjen i den opprinnelige stokken.

I dette tilfellet vil spillerne som var først til å handle under runden med trekking motta de gjenværende kortene i den opprinnelige stokken, mens spilleren som var sist til å handle mottar de gjenværende kortene fra den opprinnelige stokken, pluss et kort fra de som er stokket inn på nytt.