Online Omaha Poker

Online Omaha er en variant av Hold'em som har blitt veldig populært, i hovedsak på grunn av alle håndkombinasjonene som er mulig. I Omaha starter hver spiller med fire hullkort istedenfor to. Som i de fleste formene for poker, bruker Omaha en standard kortstokk med 52 kort.

Under finner du en omfattende beskrivelse av online Omaha.

Blinds

Hver hånd med Omaha begynner med to blinder. Blinder er bud gjort av to spillere før kortene deles ut, med formålet om å stimulere til spill. Dersom det ikke var noe å vinne, ville første spiller som skal ta en avgjørelse ikke ha noen grunn til å gjøre et bud. Dealerens posisjon indikeres av en hvit disk, som kalles dealer-knappen, eller helt enkelt knappen. Dette er posisjonen som dealeren ville delt ut kortene dersom dealeren var en av spillerne. Før kortene deles ut må spilleren til venstre for knappen legge på sjetonger tilsvarende til (normalt) halvparten av minimumsbudet for spillet (kjent som lilleblind). Spilleren til denne spillerens venstre legger på sjetonger tilsvarende spillets minimumsbud (kjent som storeblind).

Når du setter deg

Når du først setter deg ned ved et bord må du vente til storeblind kommer til din posisjon. Dette skjer naturlig, ettersom knappen flyttes en posisjon til venstre (med klokken) etter hver hånd. Alternativt, for å bli delt inn i neste hånd som ikke setter deg i lilleblind eller dealerens posisjon, kan du poste (legge inn en blind i samme størrelse som storeblind).

Hver spiller må legge både en lilleblind og en storeblind inn i potten en gang per runde. Om du noen gang går glipp av blindene i en runde, må du enten vente til storeblind kommer til deg, eller poste en blind tilsvarende storeblind. Dette gjøres en gang.

Første runde

Når blindene er på plass, vil dealeren dele ut fire kort ett av gangen med billedsiden ned til hver spiller, og til lilleblind først. Disse fire kortene kalles hullkort. Hullkortene dine vises med billedsiden opp på skjermen din, men vær ikke redd; bare du kan se hullkortene dine. Kun baksiden av hver spillers hullkort vises på skjermen. Alle de andre spillerne har tilsvarende utsikt, hvor bare deres egne hullkort er synlige.

Hver spiller starter med fire hullkort istedenfor to. Deretter plasserer dealeren fem kort med billedsiden opp midt på bordet. Disse felleskortene er en del av hver spiller sin hånd, slik at hver spiller har tilgang til ni kort. En annen forskjell på Omaha og Hold'em, er at hver spiller former en femkortshånd ved å kun bruke to (ingen flere, ingen færre) av sine hullkort sammen med kun tre (ingen flere, ingen færre) av de fem felleskortene. Mange flere vinnende kombinasjoner er mulig her i forhold til i Hold'em. Hold'em har kun en to-korts startkombinasjon; Omaha har seks.

Selv om du ikke har noen erfaring med andre Omaha-spill trenger du ikke bekymre deg over hvilke kort som er de beste kortene; programvaren velger automatisk de fem beste for deg når det er på tide å sammenlikne hender.

For eksempel, dersom hullkortene inkluderer tre ess og det er ett ess på bordet, har ikke din beste hånd fire ess. Dersom et par også var på bordet, vil din beste hånd være fullt hus. Dersom ditt fjerde kort var en konge, og bordet var A-Q-J-10-9 i fire forskjellige typer (suits), ville din beste hånd være en ess-høy straight, som er beste mulige hånd (nuts) for akkurat en slik flop. Du lager denne hånden ved å bruke A og K fra hånden din i kombinasjon med Q, J og 10 fra bordet. (Men det kan hende du må dele potten. Alle som har K-Q, K-J eller K-10 blant sine hullkort vil også ha en ess-høy straight.) Du kan se mer om kombinasjoner og hva som slår hva i Håndrangeringer.

Omaha handler, som alle former for poker, om budrundene. Omaha har fire budrunder. Størrelsen på budene avhenger av strukturen på spillet, og Omaha har tre muligheter:

 • Limit game - i Limit Omaha, har hver budrunde en fastsatt budstørrelse. I $ 5/ $ 10, er lilleblind $ 2,50, storeblind $ 5 og de to første budrundene er i størrelse $ 5. De to siste budrundene er størrelsen på $ 10. Det er maksimalt tre re-høyninger per budrunde.
 • Pot Limit game - i Pot Limit Omaha, kan en spiller by hvilke beløp en ønsker - fra et minimumsbet til størrelsen på potten. I et $ 5/$ 10 pot-limit spill, er lilleblind $ 5 og storeblind $ 10. Spiller en kan syne storeblind (i dette tilfellet, $ 10) eller høyne til et beløp opptil størrelsen på potten. En høyning må enten være like eller overstige den forrige budet eller høyningen. I dette tilfellet, vil en høyning som tilsvarer pott-størrelsen være $ 25 ($ 5 lilleblind + $ 10 storeblind + $ 10 syn) som betyr, at spiller tre totalt kan by opptil $ 35. Gitt at spiller tre gjør en høyning som tilsvarer størrelsen på pott (pot-sized raise) er den totale potten nå på $ 50.
   Dersom den neste spilleren ønsker seg inn i hånden, må man syne $ 35, som er størrelsen på spillerens tre-bet. Dersom man ønsker å høyne det maksiamle, blir dette $ 120, som er lik størrelsen på potten ($ 50 pluss et raise på $ 70 ($35 syn + $ 35 høyning).
 • No Limit game - limit Omaha, kan en spiller by hvilke beløp en ønsker - fra et minimumsbet til maksimale antallet sjetonger man har foran seg. Som i pot-limit, er $5 / $ 10 No Limit game det samme som at blindene er $ 5 og $ 10.

Budene i den første runden begynner alltid med spilleren rett til venstre for storeblind. Denne posisjonen kalles noen ganger "under the gun" eller "UTG". Som den første spilleren har du tre valg. Du kan:

 • Kast
 • Synet minimum (limp)
 • Åpne med en høyning

Du velger handlingen din ved å klikke i en dialog-boks. Dersom du kaster på noe tidspunkt vil kortene dine bli fjernet fra spill og ikke lenger vises på skjermen. Du er ute frem til neste hånd, og har ikke lenger noen interesse i potten. Dersom du kaster vil neste spiller ha de samme valgene. Dersom alle kaster, inkludert lilleblind, går potten til storeblind, og neste hånd deles ut.

Dersom du eller noen andre åpner, har hver etterfølgende spiller tre valg:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche det gjeldende budet
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

Hver spiller har etter tur de samme tre valgene. Dersom det har blitt en høyning, må hver spiller som velger å fortsette enten syne det totale budet så langt, eller høyne. I enhver budrunde kan det være maksimalt ett bud pluss tre høyninger. Når budrunden (også kjent som action) kommer til blindene, har de de samme tre valgene. Men de har allerede sjetonger i potten, og disse sjetongene teller med i budene deres.

Dermed får big blind, som allerede har investert $ 2 i potten, blitt med i potten for $ 2 mindre. Dersom det ikke har blitt noen høyninger når budene kommer til storeblind, har den spilleren det som kalles valget (option). Han kan velge å høyne, hvorpå hver aktive spiller etter tur tilbys valget om å syne høyningen eller høyne over igjen, eller kaste. Storeblind kan også velge å ikke høyne, noe som vil stoppe denne budrunden.

Flop

Så snart den første budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren legge tre kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette er de første tre felleskortene og kalles for flop.

Andre budrunde skjer nå. I denne runden begynner budene med første aktive spiller (en som fortsatt har kort) til venstre for knappen. Dersom lilleblind synte i den første runden, vil den spilleren være den første til å handle, selv om han var nest sist i første budrunde. Bare i første runde (noen ganger kalt preflop-runden) begynner budene et annet sted. I alle rundene etter den første, har spilleren som handler først to alternativer:

 • Checke - det vil si å ikke gjøre noe bud
 • By - det vil si å gjøre et bud i størrelsen som passer for den runden

Dersom ingen byr, vil hver spiller etter tur ha de samme alternativene. Med unntak av første runde kan det skje at ingen velger å by. Runder uten bud kalles "checket rundt".

Om noen byr, vil alle spillere som kommer etter ha tre alternativer:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche det gjeldende budet
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

Spillere som checker, beholder kortene sine. Dersom noen byr må spillere som checket ta ett av de tre alternativene forklart tidligere når det blir deres tur igjen. Å checke og deretter høyne når budrunden kommer tilbake til deg kalles en "check-raise". Dersom du checker med planer om å høyne risikerer du selvsagt at ingen kommer til å by.

Turn

Så snart den andre budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren legge ett nytt kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette fjerde felleskortet kalles turn-kortet.

Tredje budrunde skjer nå. Igjen begynner budene med første aktive spiller til venstre for knappen. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i den andre runden. I et limit-spill, i tredje og fjerde budrunde, øker budene normalt med dobbel størrelse av de to første rundene.

River

Så snart den tredje budrunden er fullført, legger dealeren et femte og siste kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette siste felleskortet kalles river-kortet.

Den fjerde og siste budrunden skjer nå. Igjen begynner budene med første aktive spiller til venstre for knappen. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i de to foregående rundene.

Showdown

Så snart budrunden for fjerde runde er over, blir det en showdown. Gjenværende aktive spillere viser kortene sine, og den beste hånden satt sammen av de fem beste kortene fra to av hver spillers fire hullkort i kombinasjon med tre av felleskortene, vinner. Programvaren finner den vinnende hånden, og gir potten til spilleren som har den hånden. Dersom det står uavgjort for best hånd, vil potten bli delt likt mellom spillerne det står uavgjort mellom. Innimellom kan potten bli delt likt mellom alle spillerne. Dersom det er sjetonger igjen i potten som ikke lar seg dele, vil 'ekstrasjetongene' i minste valør mulig, og en av gangen, gå til de gjenværende spillerene, fra den som sitter først på venstre hånd av knappen og videre.

Spillere viser ikke kortene sine samtidig. Showdown skjer i en spesifisert rekkefølge.

Programvaren viser kortene til den første spilleren som bød, eller den siste spilleren som høynet i siste eller en tidligere runde. Dersom den neste aktive spilleren har en bedre hånd enn den som nettopp ble vist (eller like god), vil programvaren vise den spillerens kort. Dersom den neste aktive spilleren ikke har en bedre hånd, tilbyr programvaren spilleren muligheten til å enten vise kortene siden eller bare få de kastet (mucke). Programvaren behandler hver gjenværende aktive spiller etter tur på samme måte ved å enten vise hånden dersom den er lavere enn (eller lik som) de som allerede er vist så langt, eller tilby valget mellom å vise eller kaste, og gir til slutt potten til den beste lav-hånden.

Dersom ikke det siste budet i den siste runden blir synt - det vil si, en spiller byr eller høyner og ingen andre syner, vil det ikke bli noen showdown, og programvaren gir potten til spilleren som sto bak budet som ikke ble synt. Dette er tilfelle i alle de tidligere budrundene også. Dersom det skjer i en tidligere runde vil ingen flere kort bli delt ut ettersom hånden er over.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Hvis siste hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Vi tilbyr den beste spekteret av poker-spill tilgjengelig online, inkludert: