Online Courchevel Hi/Lo Poker

Courchevel Hi/Lo er et spennende spill avlet fra Omaha Hi/Lo. Hver spiller i Courchevel Hi/Lo-spill, får delt ut fem private kort ('hullkort') som kun tilhører denne spilleren. Fem fellekort deles ut med billedsiden opp på 'bordet'. Alle spillerne bruker eksakt to kort fra deres fem hullkort sammen med eksakt tre kort fra bordet, for å gjøre den beste mulige fem-korts pokerhånden. Potten blir delt mellom den høyeste og laveste hånden. Du kan bruke forskjellige kombinasjoner av to kort fra hånden din for få den beste høyeste hånden og den beste laveste hånden, men i hver hånd må du bruke nøyaktig to kort fra din hånd og tre fra bordet - verken mer eller mindre. Gå til siden for pokerhender for å se rangeringene av hendene i Courchevel Hi/Lo.

Courchevel Hi/Lo er annerledes fra 5 Card Omaha Hi/Lo i at det første felleskortet blir delt ut med bildesiden opp i starten av hånden, før budrunden pre-flop.

Courchevel Hi/Lo spilles med en 'eight or better'-kvalifisering, som betyr at en lav hånd må inneholde fem forskjellige kort rangert åtte eller lavere, for å være kvalifisert for den lave delen av potten. Lave hender i Courchevel Hi/Lo avgjøres på nøyaktig samme måte som de avgjøres i Omaha Hi/Lo. Dersom der ikke er noen kvalifiserende lav hånd, vinner den høye hånden hele potten.

Courchevel Hi/Lo bruker “Ess til fem” eller Californiasystemet for å rangere hender. Straighter og flusher teller ikke mot en hånd, og esser er alltid lav når man leser den lave hånden, så den beste mulige hånden er et "Hjul". 5, 4, 3, 2, A. For å hjelpe deg med å forstå rangeringen av lave hender, vil følgende eksempler vise hender (ikke en komplett liste) rangert fra den minst kraftfulle (#1, som sjelden vinner halve potten) til nuts (#10, den kraftigste).

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Legg merke til at en hånd alltid er rangert fra høyeste kort og nedover. Så, for eksempel, hånd #9 er kjent som en ”Seks-lav” da høyeste kortet her er en Sekser. Hånd #5 er en ‘Seven-low’, og Hånd #1 er en ‘Eight-low’. I pokersjargongen skiller du mellom nærliggende hender ved å gå videre ned gradene, så hånd #9 ville kalles en ”seks-fire lav”, som slår hånd #8, en ”seks-fem lav”.

Husk også at straighter og flusher ikke teller mot din lave hånd, så å ha en kvalifiserende hånd som akkurat gjør en straight eller flush er en meget mektig hånd, som kan vinne både den høye og den lave halvdelen av en pott. Dette kalles et ”scoop”.

Typer av Courchevel Hi/Lo-spill

Courchevel Hi/Lo kan spilles i følgende formater:

 • Limit Courchevel Hi/Lo - Spesifikk budgrense gjelder for hvert spill og for hver budrunde.
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo - Bud er begrenset til beløpet sjetonger i potten.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo Poker - En spiller kan by valgfritt, helt opptil alle sjetongene sine.

Regler for å spille Courchevel Hi/Lo

Hold'em Button

I Courchevel Hi/Lo, er det en markør som kalles knappen eller dealer-knappen, som indikerer hvilken spiller som er den nominelle dealeren i hver runde. Før spillet begynner legger spilleren direkte til venstre for knappen i "small blind", det første tvungne budet. Neste spiller i klokkeretning etter small blind legger i "big blind", hvilket typisk er det dobbelte av størrelsen på small blind, men blinds kan variere avhengig av innsatsen og budstrukturen det spilles med.

I Fixed Limit-spill er big blind det samme som et lite bud, og small blind typisk halvparten av størrelsen på big blind, men den kan være større avhengig av innsatsen. For eksempel, i et $ 2/$ 4 Fixed-Limit spill, er lilleblind $ 1 og storeblind $ 2. I et $ 15/$ 30 Fixed-Limit spill, er lilleblind $ 10 og storeblind $ 15.

I Pot Limit- og No Limit-spill refereres spillene ofte til ved størrelsen på de blindene som benyttes (for eksempel har et $1/$2 Courchevel Hi/Lo-spill en lilleblind på $ 1 og en storeblind på $ 2).

Nå får spillerne alle fem hullkortene, og det første flop-kortet deles ut på bordet, med med bildesiden opp. Byingen begynner med spilleren som er ”under the gun” (direkte til venstre for big blind, og fortsetter med klokken rundt bordet.

Før Flopp

Etter å ha sett hullkortene og det opprinnelige flop-kortet, har hver spiller nå muligheten til å spille hånden ved å syne eller høyne storeblind. Spillet begynner rett til venstre for storeblind, som anslås som 'live'-spillet for denne runden. Spilleren har valget mellom å kaste seg, syne eller høyne. For eksempel, dersom storeblind er $ 2, vil det koste $ 2 å syne, og minimum $ 4 for å høyne. Spillet fortsetter deretter med klokken rundt bordet.

Merk: Budstrukturen varierer fra ulike spill. Forklaringer på budrundene for Limit Courchevel Hi/Lo, No Limit Courchevel Hi/Lo, og Pot Limit Courchevel Hi/Lo, finner man under.

Budene fortsetter hver budrunde helt til alle aktive spillere (som ikke har kastet) har lagt like bud inn i potten.

Flopp

Etter den første budrunden er fullført, blir de to gjenværende kortene i 'floppen' utdelt med bildesiden opp. Floppen er de tre første fellekortene tilgjengelig for alle aktive spillere. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger så. I Limit Courchevel Hi/Lo er alle bud og høyninger etter flopp, en økning av lilleblind (for eksempel, $ 2 i et $ 2/$ 4-spill).

Turn

Når budrunden for flopp er fullført, blir 'turn'-kortet delt med bildesiden opp på bordet. Turn er det fjerde felleskortet i et Courchevel Hi/Lo-spill. Spillet starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. Enda en budrunde følger så. I Limit Courchevel Hi/Lo er bud og høyninger etter turn, en økning av storeblind (for eksempel, $ 4 i et $ 2/$ 4-spill).

River

Når budrunden for turn er fullført, blir 'river'-kortet delt med bildesiden opp på bordet. River er det femte og siste felleskortet i et Courchevel Hi/Lo-spill. Budene starter med den aktive spilleren som er nærmest knappen. En siste budrunder følger.

Showdown

Dersom det er flere enn en spiller igjen når den siste budrunden er fullført, må den siste personen som bydde eller høynet vise kortene sine, med mindre det var noen bud i den siste runden, i så fall, må spilleren til venstre for knappen vise kortene sine først. Den spilleren med den beste 'høye' femkorts-hånden vinner halve potten, og spilleren med den beste 'lave' femkorts-hånden vinner den andre halve. Husk at i alle Courchevel Hi/Lo-spill, må spilleren bruke to kort (og kun to) av sine fem hullkort i kombinasjon med nøyaktig tre kort fra bordet. I tilfeller av identiske hender, deler den høye og den lave- hånden potten likt mellom spillerne med best hånd. I tilfeller der ingen hender kvalifiserer som 'lav' (for eks. i en 'eight low' or better) vinner den beste hånden for 'høy' hele potten.

Etter at potten er tildelt, kan en ny Courchevel Hi/Lo-hånd spilles. Knappen flyttes nå, med klokken, til den neste spilleren.

Hvis du liker å spille turneringspoker, tilbyr vi Courchevel Hi/Lo-turneringer.

 

Fixed Limit, Pot Limit, and No Limit Courchevel Hi/Lo

Courchevel Hi/Lo-reglene forblir de samme for Limit, No Limit og Pot Limit poker-spill, med noen få unntak:

 • Limit Courchevel Hi/Lo

  Bud i Limit Courchevel Hi/Lo er forhåndsbestemt og har strukturerte beløp. Før flop og på flop, er alle bud og høyninger det samme beløpet som storeblind. På turn og river, er størrelsen på alle bud og høyninger det dobbelte. I Limit Courchevel Hi/Lo, er opptil fire bud tillatt per spiller under hver budrunde. Dette inkluderer (1) et bud, (2) høyning, (3) re-raise og (4) cap (siste høyning).
 • Pot Limit Courchevel Hi/Lo

  Minimum-budet i Pot Limit Courchevel Hi/Lo er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by opptil størrelsen på potten.

  Minimum høyning: Beløpet på høyningen må være minimum størrelsen på et tidligere bud eller høyning den samme runden. Som et eksempel: hvis spilleren som skal agere, byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på potten, som defineres som totalen av den aktive potten, pluss alle bud på bordet, pluss beløpet den aktive spilleren må syne for høyningen.

  Eksempel: Dersom størrelsen på potten er $ 100, og det ikke er noe spill før under den bestemte runden, kan spilleren maksimalt by $ 100. Etter budet, flytter spillet seg med klokken, til den neste spilleren. Den spilleren kan kaste, syne $ 100 eller høyne ethvert beløp mellom minimum ($ 100 mer) og maks. Maksimalt bud i dette eksempelet er $ 400 - han/hun som høynet må først syne $ 100, som gjør pottstørrelsen til $ 300, og så høyne $ 300 mer, som totalt gjør det til $ 400.

  I Pot Limit Courchevel Hi/Lo, er det ikke noe ‘cap’ (begrensninger) på antallet høyninger tillatt.
 • No Limit Courchevel Hi/Lo

  Minimum-budet i No Limit Courchevel Hi/Lo er det samme som størrelsen på storeblind, men spillere kan alltid by så mye som man ønsker, opptil alle sjetongene sine.

  Minimum høyning: I No Limit Courchevel Hi/Lo, må høyningen være minimum størrelsen på det tidligere budet eller høyningen, den samme runden. Som et eksempel: hvis spilleren som skal agere, byr $ 5, må den neste spilleren høyne til minimum $ 5 (totalt bud på $ 10).

  Maksimal høyning: Størrelsen på stacken din (sjetonger på bordet).

  I No Limit Courchevel Hi/Lo, er det ingen ‘cap’ på antallet høyninger som er tillatt.

I programvaren vår, er det ikke mulig å by mindre enn minimum eller mer enn maksimum. Bud-slideren og bud-vinduet vil kun tillate deg å by innenfor den tillatte terskelen

Lær hvordan du kan spille Courchevel Hi/Lo gratis

Dersom du er ukjent med Courchevel Hi/Lo, anbefaler vi deg å prøve spillet gratis, for å få en følelse for hvordan det spilles. Du er alltid velkommen til å spille ved våre gratis pokerbord, slik at du kan skjerpe ferdighetene før du begynner å spille poker for ekte penger.

Til slutt, dersom du ønsker å spille andre Hi/Lo-varianter, anbefaler vi at du tester ut 5 Card Omaha Hi/Lo eller Omaha Hi/Lo, som også er veldig populære pokerspill. Begge spill er en fin variasjon fra det usannsynlig populære Texas Hold’em og de er begge tilgjengelige i vårt pokerturnerings -utvalg.

Vi tilbyr den beste spekteret av poker-spill tilgjengelig online, inkludert: