Online Razz

Har du noen gang ønsket at de "dårlige" hendene dine kunne tjene penger? Da kan Razz være spillet for deg. Delvis lowball, delvis 7-card stud, og målet er å lage den beste femkorts lav-hånden fra syv kort.

Som i de fleste formene for poker, bruker Razz en standard kortstokk med 52 kort som stokkes før hver hånd. Spillet ser veldig likt ut som det mer vanlige Seven Card Stud. I Razz er imidlertid målet å lage den laveste mulige hånden.

Hver spiller begynner med to hullkort og ett åpent kort; deretter gir dealeren hver aktive spiller tre nye åpne kort, og deretter et siste hullkort. Hver spiller som forblir i hånden etter alle budrundene ender opp med syv kort - fire åpne og tre skjulte. Ved showdown vil spilleren som har den beste LAVE hånden ved å bruke fem av sine syv kort vinne potten. Ess er alltid lave, og flusher og straighter har ingen effekt på håndens verdi. Den beste mulige hånden er A-2-3-4-5.

Hver nye Razz-hånd begynner med at hver spiller legger en ante inn i potten. Anten er en betaling til potten før noen kort deles ut, med formålet om å skape spill. I Razz er anten vanligvis 20% av det lille budet. For eksempel, i et 10/20 limit spill, er anten 2. Hver spiller må legge ante hver hånd for å kunne motta kort.

Dine hullkort

Razz handler, som alle former for poker, om budrundene. Razz har fem budrunder. Størrelsen på budene avhenger av strukturen til spillet. Alle våre Razz-spill er limit-spill.

Tredje gate

På den første runden (kjent som tredje gate), vil budene starte med spilleren som har det høyeste synlige kortet. Dette budet er et tvungent bud. Budet må være på minst et spesifisert minimum, som kalles bring-in, men kan være mer. Bring-in er vanligvis en fjerdedel av det lille budet. Dersom to eller flere spillere har samme verdi på det synlige kortet som må gjøre bring-in, avgjøres det av kortets suit, eller type, i bridge-rekkefølge (spar, hjerter, ruter, kløver). Dette er den eneste gangen suits, eller typer, har noe å si i Razz. For eksempel, dersom tre damer deles ut i første runde i denne rekkefølgen: Qd, Qh, Qs, vil spilleren som får Qs måtte legge bring-in budet.

Her har du to alternativer:

  • Åpne for bring-in
  • Fullføre budet - det vil si, øke budet til det lille budet.

Du kan velge hva du vil gjøre ved å trykke i en dialog-boks. Du kan alltid fullføre budet, men det vanlige er at spillere åpner for det laveste bring-in budet. Dersom alle kaster vinner du antene, og neste hånd deles ut.

Dersom du åpner for bring-in, vil hver etterfølgende spiller ha tre valg:

  • Kast
  • Syn - det vil si å matche bring-in
  • Høyne - det vil si å øke det foregående budet

Tredje gate

Hver spiller vil etter tur ha de tre samme valgene. Dersom det har kommet en høyning, må hver spiller som velger å fortsette enten syne det totale budet så langt, eller høyne. I enhver budrunde kan det være maksimalt ett bud og tre høyninger. Bring-in pluss fullføringen teller som ett bud i den første runden. For eksempel, i et 10/20 limit-spill, åpner du for første bring-in til to, og en annen spiller fullføre budet til 10, og deretter høyner to spillere. Det gir et totalt bud på 30. Dette tilsvarer tre bud, og en annen spiller kan gjøre enda en høyning. Om det skjer vil budene ha nådd en cap, eller et tak, fordi det maksimale antallet er nådd.

Dersom du kaster for en høyning, vil kortene dine bli fjernet fra spillet og ikke lenger vises på skjermen.

Fjerde gate

Så snart budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren gi hver aktive spiller et andre åpent kort (fjerde gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde.

Budene på fjerde gate fortsetter med det lille budet. På fjerde og alle etterfølgende gater vil budrunden alltid starte med spilleren som viser det laveste bordet. Dersom to eller flere spillere har samme laveste bord, vil budrunden starte hos spilleren nærmest knappens venstre side.

Vær ikke redd for å måtte finne ut hvilken spiller som begynner budrunden selv. Programvaren gir deg beskjed når det er din tur. Den viser deg også alle alternativene du har tilgjengelig. Alt du må gjøre er å klikke på alternativet du ønsker.

I alle rundene etter tredje gate, har spilleren som handler først to alternativer:

  • Check - det vil si å ikke legge inn noe bud
  • By - det vil si å gjøre et bud etter gjeldende grense for den runden

Dersom ingen byr vil hver spiller etter tur ha de samme alternativene. Med unntak av tredje gate kan det skje at ingen velger å by. Runden uten bud kalles "checket rundt".

Om noen byr, vil alle spillere som kommer etter ha tre alternativer:

  • Kaste
  • Syne - det vil si å matche bring-in
  • Høyne - det vil si å øke det foregående budet

En spiller som checker beholder kortene sine. Dersom noen byr må spilleren som tidligere checket ta ett av de tre alternativene forklart tidligere når det blir denne spillerens tur igjen.

Å checke og deretter høyne når budrunden kommer tilbake til deg kalles en "check-raise". Dersom du checker med planer om å høyne risikerer du selvsagt at ingen kommer til å by.

Femte gate

Så snart budrunden på fjerde gate er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten checke eller matche den totale budmengden, vil dealeren gi hver aktive spiller et tredje åpent kort (femte gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde.

Sjette gate

Så snart budrunden for femte gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et fjerde åpent kort (sjette gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde.

Syvende gate

Så snart budrunden for sjette gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et siste kort, som er skjult (syvende gate, eller river-kortet). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en siste budrunde. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i de tre foregående rundene.

Showdown

Så snart budrunden for syvende gate er over, og det blir en showdown. Gjenværende aktive spillere viser kortene sine, og spilleren som kan lage den beste lave hånden ved å bruke fem av sine syv kort vinner. Programvaren finner den vinnende hånden, og gir potten til spilleren som har den hånden. Dersom ikke det siste budet på syvende gate blir synt - det vil si, en spiller byr eller høyner og ingen andre syner, vil det ikke bli noen showdown, og programvaren gir potten til spilleren som sto bak budet som ikke ble synt. Dette er tilfelle på alle de tidligere gatene også. Dersom det skjer på en tidligere gate vil ingen flere kort bli delt ut, potten sendes til vinneren, og hånden er over.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Vis forrige hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Vi tilbyr det største utvalget av pokerspill tilgjengelig online, inkludert: