Håndrangeringer

Pokerhender er alltid fem kort. For eksempel, selv om hver spiller i et seven-card stud-spill har syv kort, vil bare de fem beste av disse kortene spille. Poker har ingen seks- eller syvkorts-hender. Derfor vil en seven-card stud hånd som As Ad Qs Qd 6h 5d 3c slå Ks Kd 9h 9s 7s 7d 2s, selv om den andre hånden inneholder tre par og den første har to par. Tilsvarende, dersom en Hold'em bord er 9s 9h 7d Js 7c, vil potten bli delt mellom to spillere som har 6s 6d og 5c 5h, selv om spilleren med to seksere var foran frem til riverkortet. Til slutt har begge spillerene de to parrene 9s 9h 7d 7c med en knekt som sidekort. Ingen av spillerne kan vise til et høyere sidekort fra sin hånd; ingen av spillernes par på hånden kan gi en høyere femkortshånd enn den som ligger i bordet.

Dette er vinnerhendene kun for høy, og high-lov spiltt-spill, fra høyeste til laveste. Alle hender i en kategori på listen slår alle hender i en kategori under den. For eksempel, alle straighflush slår alle fire like; alle flusher slår alle straighter.

Royal flush: Fem kort i rekkefølge med alle fem kortene i samme farge. Den høyeste straightflushen, hvor du har et ess som høyeste kort, har et spesielt navn, royal flush.

Mindre straighflush har ikke et unikt navn.

Straight flush: I en showdown mellom spillere som har straightflush, vil hånden med det høyeste toppkortet vinne. 10d 9d 8d 7d 6d slår 9s 8s 7s 6s 5s.

Fire like: Fem kort av samme verdi. Også kjent som fjers.

I en showdown mellom spillere som har fire like, vil hånden med det høyeste rangering vinne. Kd Kc Kh Ks 5d slår Jc Jh Jd Js Ad. Dersom flere hender består av de samme fire like (noe som kan skje i spill med felleskort), vil hånden med høyest sidekort vinne. Kd Kc Kh Ks Ah slår Kd Kc Kh Ks Qd.

Fullt house: Tre kort av samme verdi pluss to kort av en annen, men samme, verdi.

I en showdown mellom spillere som har fullt hus, vil hånden med den høyeste tre like vinne. 7h 7s 7d 3h 3s slår 6s 6c 6h Ad Ah. Dersom flere hender består av de samme tre like (noe som kan skje i spill med felleskort), vil hånden med høyest par vinne. Kd Kh Ks As Ac slår Kd Kh Ks Qh Qd.

Flush: Fem kort i samme kortslag (suit).

I en showdown mellom spillere som har flush, vil hånden med det høyeste kortet vinne. Når det står likt mellom toppkortene, vil neste kort sammenliknes; når de to høyeste kortene er like, vil det tredje kortet sammenliknes, og så videre. Ah 8h 7h 6h 5h slår Ks Qs Js 9s 8s, og Jd 10d 9d 8d 4d slår Jc 10c 9c 7c 6c.

Straight: Fem sammenhengende kort. Et ess kan være høyt eller lavt.

I en showdown mellom spillere som har straight, vil hånden med det høyeste toppkortet vinne. Ts 9d 8d 7c 6c slår 8s 7h 6h 5c 4c.

Tre like: Tre kort av samme verdi. Også kjent som trips eller, spesielt i flop-spill, et sett.

I en showdown mellom spillere som har tre like, vil hånden med det høyeste rangering vinne. Jh Jc Js 3d 2c slår 10s 10c 10h Ah Kc. Dersom flere hender består av de samme tre like (noe som kan skje i spill med felleskort), vil hånden med det høyeste sidekortet vinne. Jh Jc Js Ah Kc slår Jh Jc Jd Ah Qd.

To par: To kort av samme verdi pluss to kort av en annen, men samme, verdi.

I en showdown mellom spillere som har to par, vil hånden med det høyeste paret vinne. As Ac 2h 2s 3d slår Kd Kc Qh Qs Jd. I en showdown mellom spillere som har samme topp-par, vil hånden med det høyeste sideparet vinne. 10s 10c 8s 8c 4d slår 10h 10d 7s 7h Ad. I en showdown mellom spillere som har samme to par, vil hånden med det høyeste sidekortet (også kjent som kicker) vinne. Jh Jd 9h 9d 4h slår Js Jc 9c 9s 3s.

Ett par: To kort av samme verdi.

I en showdown mellom spillere som har ett par, vil hånden med det høyeste paret vinne. Ah Ad 5d 4h 3c slår Kh Kd Ac Qd Js. I en showdown mellom spillere som har samme par, vil hånden med de høyeste sidekortene vinne. Js Jh 9d 8s 4d slår Jc Jd 9h 8c 3s.

Ingen par: Ingen av de ovenforstående.

Dersom ingen har et par eller bedre ved showdown, vil hånden med det høyeste ett eller flere kort, vinne. Når det står likt mellom toppkortene, vil neste kort sammenliknes; når de to høyeste kortene er like, vil det tredje kortet sammenliknes, og så videre. Ac 9s 5d 4c 2h slår Kd Qs Jd 10c 8h, og Jh 10c 9h 7c 4d slår Jc 10h 9s 7s 2d.