Seven Card Stud Poker Online

Lenge før Hold'em ble så populært som det er nå, var Seven Card Stud (også kalt Stud Hi) det spillet man spilte når pokerkvelden var i gang. En del ferdigheter, en del hukommelse, en del strategi, ingen deler kjedelig.

Hver spiller starter med to hullkort og ett åpent kort; det er så tre runder til med åpne kort, med budrunder etter hvert kort, og et siste kort med bildesiden ned, etterfulgt av en siste runde med bud. Hver spiller opp med syv kort. Fire synlige og tre skjulte. Spilleren som har den beste hånden ved hjelp av hvilke som helst av sine fem kort, vinner potten. Som i Hold'em spilles ess som både høy og lav.

Under finner du en omfattende beskrivelse av online Seven Card Stud.

Hver nye Seven Card Stud-hånd begynner med at hver spiller legger en ante inn i potten. Anten er en betaling til potten før noen kort deles ut, med formålet om å stimulere til spill. For eksempel, i et $2/$4 limit spill, er anten 40 cent. Hver spiller må legge ante hver hånd for å motta kort.

Når du først setter deg ned ved et bord blir du delt inn øyeblikkelig, etter du har blitt bedt om å legge ante. Ettersom Stud Hi ikke har blinder trenger du ikke vente.

I Stud Hi vil dealerens posisjon ikke rotere slik som i spill med blinder. Den nominelle dealerposisjonen indikeres av en knapp som kalles stud-knappen. Stud-knappen er alltid ved det siste setet, og hver nye giv begynner alltid i sete 1. Det første kortet i hver etterfølgende runde går til den første aktive spilleren (en som enten har synt alle budene så langt, eller har gått all in - det vil si, gått tom for sjetonger å syne med) til venstre for stud-knappen. Dersom du roterer bordet for å endre din posisjon, vil stud-knappen også rotere. Dette gjør det klart hvor dealerens posisjon er. Dette er viktig i de få situasjonene hvor to eller flere spillere har identiske bord. Etter den første runden, dersom hendene er av lik verdi, vil hånden nærmest til stud-knappens venstre begynne budrunden.

Når anten er på plass, vil dealeren dele ut to kort med baksiden ned til hver spiller og deretter ett kort med fremsiden opp, og begynne med sete 1. De to skjulte kortene kalles hullkort. Du kan se hvilke kort som er dine hullkort og hvilket som er det synlige kortet ditt, ettersom hullkortene er plassert lavere enn det synlige kortet. Du kan se de synlige kortene til alle de andre spillerne, og de kan se ditt synlige kort.

Seven Card Stud handler, som alle former for poker, om budrundene. Seven Card Stud har fem budrunder. Størrelsen på budene avhenger av strukturen til spillet.

Tredje gate

På den første runden (kjent som tredje gate), vil budene starte med spilleren som har det laveste synlige kortet. Dette budet er et tvungent bud. Budet må være på minst et spesifisert minimum, som da kalles bring-in, men kan være mer. Bring-in er vanligvis en fjerdedel av det lille budet. Dersom to eller flere spillere har samme verdi på det synlige kortet som må gjøre bring-in, avgjøres det av kortets suit, eller type, i motsatt bridge-rekkefølge (kløver, ruter, hjerter, spar). Dette er en av de få gangene suits, eller typer, har noe å si i poker. For eksempel, dersom tre toere deles ut i første runde i denne rekkefølgen: 2s, 2h, 2d, vil spilleren som får 2d måtte legge bring-in budet.

Dersom du har det laveste kortet, må du gjøre et bud. Du har bare to alternativer. Du kan:

 • Åpne for bring-in
 • Fullføre budet, som er å øke budet til laveste grensen

Du velger handlingen din ved å klikke i en dialog-boks. Du kan alltid fullføre budet, men det vanlige er at spillere åpner for det laveste bring-in budet. Dersom alle kaster vinner du antene, og neste hånd deles ut.

Normalt vil imidlertid ikke alle velge å kaste for et bring-in bud. Dersom du åpner for bring-in, vil hver etterfølgende spiller ha tre valg:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche bring-in
 • Fullføre budet, som er å øke budet til laveste grensen

Dersom du eller noen andre fullfører budet, har hver etterfølgende spiller tre valg:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche bring-in
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

Hver spiller har etter tur de samme tre valgene. Dersom det har blitt en høyning, må hver spiller som velger å fortsette enten syne det totale budet så langt, eller høyne. I enhver budrunde kan det være maksimalt ett bud og tre høyninger. Bring-in pluss fullføringen teller som ett bud i den første runden. For eksempel, i et $2/$4 limit-spill, åpner du for bring-in til 50 cent, og en annen spiller fullføre budet til $2, og deretter høyner to spillere. Det gjør at det totale budet er på $6. Dette tilsvarer tre bud, og en annen spiller kan gjøre enda en høyning. Om det skjer vil budene ha nådd en cap, eller et tak, fordi det maksimale antallet er nådd.

Dersom du kaster for en høyning, vil kortene dine bli fjernet fra spillet.

Fjerde gate

Så snart budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren gi hver aktive spiller et andre åpent kort (fjerde gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde.

På fjerde og alle etterfølgende gater vil budrunden alltid starte med spilleren som viser det høyeste bordet. Programvaren gir deg beskjed når det er din tur. Den viser deg også alle alternativene du har tilgjengelig. Alt du må gjøre er å klikke på alternativet du ønsker.

I alle rundene etter tredje gate, har spilleren som handler først to alternativer:

 • Checke - det vil si å ikke gjøre noe bud
 • Gjør et bud i størrelsen som passer for den runden

Dersom ingen byr, vil hver spiller etter tur ha de samme alternativene. Med unntak av tredje gate kan det skje at ingen velger å by. Runder uten bud kalles "checket rundt".

Om noen byr, vil alle spillere som kommer etter ha tre alternativer:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche bring-in
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

En spiller som checker beholder kortene sine. Dersom noen byr må spilleren som tidligere checket ta ett av de tre alternativene forklart tidligere når det blir denne spillerens tur igjen. Å checke og deretter høyne når budrunden kommer tilbake til deg kalles en "check-raise". Dersom du checker med planer om å høyne risikerer du selvsagt at ingen kommer til å by.

Femte gate

Så snart budrunden på fjerde gate er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten checke eller matche den totale budmengden, vil dealeren gi hver aktive spiller et tredje åpent kort (femte gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde. Budrunden på femte gate er alltid med det store budet.

Sjette gate

Så snart budrunden for femte gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et fjerde åpent kort (sjette gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde. Budrunden på sjette gate fortsetter alltid med det store budet.

Syvende gate

Så snart budrunden for sjette gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et siste kort, som er skjult (syvende gate, eller river-kortet). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en siste budrunde. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i de tre foregående rundene.

Showdown

Så snart budrunden for syvende gate er over, og det blir en showdown. Gjenværende aktive spillere viser kortene sine, og den beste hånden satt sammen av de fem beste kortene fra hver spillers syv kort, vinner. Programvaren finner den vinnende hånden, og gir potten til spilleren som har den hånden. Dersom det står uavgjort for best hånd, vil potten bli delt likt mellom spillerne det står uavgjort mellom. Dersom ikke det siste budet på syvende gate blir synt - det vil si, en spiller byr eller høyner og ingen andre syner, vil det ikke bli noen showdown, og programvaren gir potten til spilleren som sto bak budet som ikke ble synt. Dette er tilfelle på alle de tidligere gatene også. Dersom det skjer på en tidligere gate vil ingen flere kort bli delt ut ettersom hånden er over.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Hvis siste hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Vi tilbyr den beste spekteret av poker-spill tilgjengelig online, inkludert: