Online Seven Card Stud Hi/Lo (8 or better)

Online Seven Card Stud Hi/Lo er en variant av Seven Card Stud. Dersom du trenger en rask oppfriskning i det grunnleggende fra Seven Card Stud, trykk her.

Online Seven Card Stud Hi/Lo er en pokervariant hvor potten deles mellom den som har den høyeste hånden og den som har den laveste hånden, dersom denne lave hånden ikke er høyere enn 8. Dersom denne restriksjonen ikke oppfylles, vil hele potten gå til spilleren som har den høyeste hånden. I tillegg kan samme hånd vinne både den høye og den lave halvdelen av potten. Se siden for håndrangeringer for å se hvordan lave hender avgjøres, og hva som slår hva.

Spillet kalles også Seven Stud high-low, Seven Card Stud 8-or-better, Seven Card Stud Split, eller Seven Card Stud/8. Dette spillet kan være kjent for de som har spilt mye i hjemmelag.

Regler for Seven Card Stud Hi/Lo

Akkurat som i høy-versjonen av Seven Card Stud begynner hver spiller med to hullkort og ett synlig kort, og deretter gir dealeren hver aktive spiller tre nye synlige kort, og et siste skjult hullkort. På den måten ender hver spiller opp med syv kort. Fire synlige og tre skjulte. Forskjellen mellom Seven Card Stud høy og Seven Card Stud Hi/Lo er at i Seven Card Stud Hi/Lo kan hver spiller potensielt ha to forskjellige hender; en høy-hånd og en lav-hånd. Hver spiller lager en femkorts høy-hånd ved å bruke fem av sine syv kort. Hver spiller lager en femkorts lav-hånd ved å bruke fem av sine syv kort. Både den høye hånd-kombinasjonen og den lave hånd-kombinasjonen kan bruke de samme fem kortene, men de må ikke; faktisk, oftest gjør de ikke det. For eksempel, om dine syv kort er Kh 8h 5c 4h 3h 2s Ah, vil høy-hånden din være Ah Kh 8h 4h 3h for ess høy flush. Lav-hånden din vil være 5c 4h 3h 2s Ah for et hjul. Her er en hånd som bruker de samme fem kortene for både lav og høy: Ks Qh 8s 7d 6c 5h 4c. Den høye hånden er en 8-høy straight, og den lave hånden er 8-7-6-5-4.

Ante

Hver nye hånd i Seven Card Stud Hi/Lo begynner med at hver spiller legger en ante inn i potten. Anten er en betaling til potten før noen kort deles ut, med formålet om å stimulere til spill. For eksempel, i et $2/$4 limit spill, er anten 40 cent. Hver spiller må legge ante hver hånd for å motta kort.

Når du først setter deg ned ved et bord blir du delt inn øyeblikkelig, etter du har blitt bedt om å legge ante. Ettersom Seven Card Stud Hi/Lo ikke har blinder trenger du ikke vente.

Når anten er på plass, vil dealeren dele ut to kort med baksiden ned til hver spiller og deretter ett kort med fremsiden opp, og begynne med sete 1. De to skjulte kortene kalles hullkort. Du kan se hvilke kort som er dine hullkort og hvilket som er det synlige kortet ditt, ettersom hullkortene er plassert lavere enn det synlige kortet. Du kan se de synlige kortene til alle de andre spillerne, og de kan se ditt synlige kort.

Seven Card Stud Hi/Lo handler, som alle former for poker, om budrundene. Seven Card Stud Hi/Lo har fem budrunder. Størrelsen på budene avhenger av strukturen til spillet.

Tredje gate

På den første runden (kjent som tredje gate), vil budene starte med spilleren som har det laveste synlige kortet. Dette budet er et tvungent bud. Budet må være på minst et spesifisert minimum, som da kalles bring-in, men kan være mer. Bring-in er vanligvis en fjerdedel av det lille budet. Dersom to eller flere spillere har samme verdi på det synlige kortet som må gjøre bring-in, avgjøres det av kortets suit, eller type, i motsatt bridge-rekkefølge (kløver, ruter, hjerter, spar). Dette er en av de få gangene suits, eller typer, har noe å si i poker. For eksempel, dersom tre toere deles ut i første runde i denne rekkefølgen: 2s, 2h, 2d, vil spilleren som får 2d måtte legge bring-in budet.

Her har du to alternativer:

 • Åpne for bring-in
 • Fullføre budet - det vil si, øke budet til det lille budet.

Du kan velge hva du vil gjøre ved å trykke i en dialog-boks. Du kan alltid fullføre budet, men det vanlige er at spillere åpner for det laveste bring-in budet. Dersom alle kaster vinner du antene, og neste hånd deles ut.

Normalt vil imidlertid ikke alle velge å kaste for et bring-in bud.

Dersom du åpner for bring-in, vil hver etterfølgende spiller ha tre valg:

 • Kaste
 • Syne - det vil si å matche bring-in
 • Fullføre budet - det vil si, øke budet til det lille budet.

Dersom du eller noen andre fullfører budet, har hver etterfølgende spiller tre valg:

 • Kaste
 • Syne - det vil si å matche budet
 • Høyne - det vil si å øke det foregående budet

Hver spiller vil etter tur ha de tre samme valgene. Dersom det har kommet en høyning, må hver spiller som velger å fortsette enten syne det totale budet så langt, eller høyne. Når du evaluerer kortene dine vil du oppdage at ettersom dette er et Hi/Lo split-spill, kan gode kort være både lave og høye kort. Du vil ende opp med en hånd som er best for enten høy eller lav og, ideellt, en som kan vinne begge deler (scoope potten). Dersom du prøver å bygge en lav-hånd vil kort fra 9 og opp minske mulighetene dine. Sammenliknet med Omaha Hi/Lo har Seven Card Stud Hi/Lo en større andel av potter som deles mellom høy og lav ved showdown. En pott i Omaha Hi/Lo kan ha en lav-hånd kun dersom minst tre av felleskortene er 8 eller lavere, og til og med da hender det at ingen spillere kan få en lav-hånd. I Seven Card Stud Hi/Lo kan spillerne bruke hvilke som helst fem fra sine syv kort, så sannsynligheten for en lav-hånd er ofte ganske høy.

Fjerde gate

Så snart den første budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budsummen, vil dealeren gi hver aktive spiller et andre åpent kort (fjerde gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde.

Den eneste forskjellen i budene fra Seven Card Stud Hi/Lo og Seven Card Stud er at i Seven Card Stud Hi/Lo så vil ikke et synlig par på fjerde gate føre til muligheten om å øke budstørrelsen. I Seven Card Stud Hi/Lo vil alltid de to første budrundene foregå med det lille budet, og de siste tre alltid med det store budet.

I alle rundene etter tredje gate, har spilleren som handler først to alternativer:

 • Check - det vil si å ikke legge inn noe bud
 • Legge inn et bud etter gjeldende grense for den runden

Dersom ingen byr vil hver spiller etter tur ha de samme alternativene. Med unntak av tredje gate kan det skje at ingen velger å by. Runder uten bud kalles "checket rundt".

Om noen byr, vil alle spillere som kommer etter ha tre alternativer:

 • Kaste
 • Syne - det vil si å matche budet
 • Høyne - det vil si å øke det foregående budet

En spiller som checker beholder kortene sine. Dersom noen byr må spilleren som tidligere checket ta ett av de tre alternativene forklart tidligere når det blir denne spillerens tur igjen. Å checke og deretter høyne når budrunden kommer tilbake til deg kalles en "check-raise". Dersom du checker med planer om å høyne risikerer du selvsagt at ingen kommer til å by.

Femte gate

Så snart budrunden på fjerde gate er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten checke eller matche den totale budmengden, vil dealeren gi hver aktive spiller et tredje åpent kort (femte gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde. Budrunden på femte gate foregår med det store budet.

Sjette gate

Så snart budrunden for femte gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et fjerde åpent kort (sjette gate). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en ny budrunde. Budrunden på sjette gate fortsetter alltid med det store budet.

Syvende gate

Så snart budrunden for sjette gate er fullført vil dealeren gi alle aktive spillere et siste kort, som er skjult (syvende gate, eller river-kortet). Spillere som fortsatt er i hånden deltar nå i en siste budrunde. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i de tre foregående rundene.

Showdown

Så snart budrunden for syvende gate er over, og det blir en showdown. De gjenværende aktive spillerne viser kortene sine. Den beste høy-hånden, satt sammen av de beste fem kortene fra hver spillers syv, vinner halve potten. Den beste lav-hånden (så lenge en kvalifiserer ved å beste av fem forskjellige kort som er 8 eller lavere), satt sammen av de beste fem kortene fra hver spillers syv, vinner halve potten. Programvaren finner de vinnende hendene, og gir halve potten til spillerne som har de beste hendene. Dersom ingen hånd kvalifiserer for lav, vil programvaren gi hele potten til den som har den høyeste hånden. Dersom den samme spillerens syv kort samtidig består av den beste høy-hånden og den beste lav-hånden, vil programvaren gi hele potten til denne spilleren.

Dersom ikke det siste budet på syvende gate blir synt - det vil si, en spiller byr eller høyner og ingen andre syner, vil det ikke bli noen showdown, og programvaren gir potten til spilleren som sto bak budet som ikke ble synt. Dette er tilfelle på alle de tidligere gatene også. Dersom det skjer på en tidligere gate vil ingen flere kort bli delt ut ettersom hånden er over.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Vis forrige hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

Vi tilbyr det største utvalget av pokerspill tilgjengelig online, inkludert: