Online Texas Hold’em

Texas Hold'em er antakeligvis den mest kjente og mest populære pokerformen i dag. Som i de fleste formene for poker, bruker Texas Hold'em en standard kortstokk med 52 kort som stokkes før hver hånd.

Hver spiller starter med to hullkort. Det er tre runder med felleskort. Disse blir utdelt med bildesiden opp og kan brukes av alle spillerne, med bud etter hver runde.

Den beste 5-kortshånden med enhver kombinasjon av felleskortene og de to hullkortene vinner.

Under finner du en mer omfattende beskrivelse av online Texas Hold'em.

Blinds

Hver hånd med Hold'em begynner med to blinder. Blinder er bud gjort av to spillere før kortene deles ut, med formålet om å stimulere til spill. Dersom det ikke var noe å vinne, ville første spiller som skal ta en avgjørelse ikke ha noen grunn til å gjøre et bud. Dealerens posisjon indikeres av en disk, som kalles dealer-knappen, eller helt enkelt knappen. Dette er posisjonen som dealeren ville delt ut kortene dersom dealeren var en av spillerne. Før kortene deles ut må spilleren til venstre for knappen legge på sjetonger tilsvarende til (normalt) halvparten av minimumsbudet for spillet (kjent som lilleblind). Spilleren til denne spillerens venstre legger på sjetonger tilsvarende spillets minimumsbud (kjent som storeblind).

Når du setter deg

Når du først setter deg ned ved et bord må du vente til storeblind kommer til din posisjon. Dette skjer naturlig, ettersom knappen flyttes en posisjon til venstre (med klokken) etter hver hånd. Alternativt, for å bli delt inn i neste hånd som ikke setter deg i lilleblind eller dealerens posisjon, kan du poste (legge inn en blind i samme størrelse som storeblind).

Hver spiller må legge både en lilleblind og en storeblind inn i potten en gang per runde. Om du noen gang går glipp av blindene i en runde, må du enten vente til storeblind kommer til deg, eller poste en blind tilsvarende storeblind.

Første runde

Når blindene er på plass, vil dealeren dele ut to kort, ett av gangen, med billedsiden ned til hver spiller, og til lilleblind først. Disse to kortene kalles hullkort. Hullkortene dine vises med billedsiden opp på skjermen din, men vær ikke redd; bare du kan se hullkortene dine. Kun baksiden av hver spillers hullkort vises på skjermen. Alle de andre spillerne har tilsvarende utsikt, hvor bare deres egne hullkort er synlige.

Hver spiller starter med to kort, før det blir delt ut fem kort med billedsiden opp i midten av bordet. Disse felleskortene er en del av hver spiller sin hånd, slik at hver spiller har tilgang til syv kort. Hver spiller vil så prøve å lage den best mulighe pokerhånden ved å bruke fem av de syv kortene. Ettersom en pokerhånd inneholder eksakt fem kort, vil kun de fem beste av de syv kortene telle i spillet. Selv om du ikke har noen erfaring med Hold'em, trenger du ikke bekymre deg over hvilke kort som er de beste kortene; programvaren velger automatisk de fem beste for deg når det er på tide å sammenlikne hender.

Hold'em handler, som alle former for poker, om budrundene. Hold'em har fire budrunder. Størrelsen på budene avhenger av strukturen på spillet, og Hold'em har tre muligheter:

 • Limit game - i Limit Texas Hold'em, har hver budrunde en fastsatt budstørrelse.
 • Pot Limit game - i Pot Limit Texas, kan en spiller by hvilke beløp en ønsker - fra et minimumsbet til størrelsen på potten.
 • No Limit game - i No Limit Texas, kan en spiller by hvilke beløp en ønsker - fra et minimumsbet til maksimale antallet sjetonger man har foran seg.

Budene i den første runden begynner alltid med spilleren rett til venstre for storeblind. Denne posisjonen kalles noen ganger "under the gun" eller "UTG". Som den første spilleren til å agere, har du tre valg. Du kan:

 • Kast
 • Synet minimum (limp)
 • Åpne med en høyning

Du velger handlingen din ved å klikke i en dialog-boks. Dersom du kaster på noe tidspunkt vil kortene dine bli fjernet fra spill og ikke lenger vises på skjermen. Du er ute frem til neste hånd, og har ikke lenger noen interesse i potten. Dersom du kaster vil neste spiller ha de samme valgene. Dersom alle kaster, inkludert lilleblind, går potten til storeblind, og neste hånd deles ut.

Dersom du eller noen andre åpner, har hver etterfølgende spiller tre valg:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche det gjeldende budet
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

Hver spiller har etter tur de samme tre valgene. Dersom det har blitt en høyning, må hver spiller som velger å fortsette enten syne det totale budet så langt, eller høyne. Når budrunden (også kjent som action) kommer til blindene, har de de samme tre valgene. Men de har allerede sjetonger i potten, og disse sjetongene teller med i budene deres. Dermed får big blind, som allerede har investert $ 2 i potten, blitt med i potten for $ 2 mindre. Dersom det ikke har blitt noen høyninger når budene kommer til storeblind, har den spilleren det som kalles valget (option). Han kan velge å høyne, hvorpå hver aktive spiller etter tur tilbys valget om å syne høyningen eller høyne over igjen, eller kaste. Storeblind kan også velge å ikke høyne, noe som vil stoppe denne budrunden. Storeblind i en slik situasjon er kjent i pokerterminologien som en levende blind.

Flop

Så snart budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren legge tre kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette er de første tre felleskortene og kalles for flop.

Andre budrunde skjer nå. I denne runden begynner budene med første aktive spiller (en som fortsatt har kort) til venstre for knappen. Dersom lilleblind synte i den første runden, vil den spilleren være den første til å handle, selv om han var nest sist i første budrunde. Bare i første runde (noen ganger kalt preflop-runden) begynner budene et annet sted. I alle rundene etter den første, har spilleren som handler først to alternativer:

 • Checke - det vil si å ikke gjøre noe bud
 • By - det vil si å gjøre et bud i størrelsen som passer for den runden

Dersom ingen byr, vil hver spiller etter tur ha de samme alternativene. Med unntak av første runde kan det skje at ingen velger å by. Runder uten bud kalles "checket rundt".

Om noen byr, vil alle spillere som kommer etter ha tre alternativer:

 • Kast
 • Syne - det vil si å matche det gjeldende budet
 • Høyne - det vil si å øke det gjeldende budet

En spiller som checker beholder kortene sine. Dersom noen byr må spillere som checket ta ett av de tre alternativene forklart tidligere når det blir deres tur igjen. Å checke og deretter høyne når budrunden kommer tilbake til deg kalles en "check-raise". Dersom du checker med planer om å høyne risikerer du selvsagt at ingen kommer til å by.

Turn

Så snart den andre budrunden er fullført og alle har hatt en mulighet til å enten kaste eller matche den totale budmengden, vil dealeren legge ett nytt kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette fjerde felleskortet kalles turn-kortet.

Tredje budrunde skjer nå. Igjen begynner budene med første aktive spiller til venstre for knappen. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i den andre runden. I et limit-spill, i tredje og fjerde budrunde, øker budene normalt med dobbel størrelse av de to første rundene.

River

Så snart den tredje budrunden er fullført, legger dealeren et femte og siste kort med billedsiden opp midt på bordet. Dette siste felleskortet kalles river-kortet.

Den fjerde og siste budrunden skjer nå. Igjen begynner budene med første aktive spiller til venstre for knappen. Budene fortsetter på nøyaktig samme måte som i de to foregående rundene.

Showdown

Så snart budrunden for fjerde runde er over, blir det en showdown. Gjenværende aktive spillere viser kortene sine, og den beste hånden satt sammen av de fem beste kortene fra hver spillers kombinasjon av to hullkort pluss felleskort, vinner. Spilleren med den vinnende hånden får tildelt potten. Dersom det står uavgjort for best hånd, vil potten bli delt likt mellom spillerne det står uavgjort mellom.

Dersom ikke det siste budet i den siste runden blir synt - det vil si, en spiller byr eller høyner og ingen andre syner, vil det ikke bli noen showdown, og programvaren gir potten til spilleren som sto bak budet som ikke ble synt. Dette er tilfelle i alle de tidligere budrundene også. Dersom det skjer i en tidligere runde vil ingen flere kort bli delt ut ettersom hånden er over.

Noen ganger går en spiller tom for sjetonger før alle budrundene er over. I slike tilfeller blir en eller flere sidepotter opprettet, og programvaren deler ut dertil passende hoved og sidepotter. Når en spiller er all in og et et senere bud eller høyning ikke blir synt, vil det likevel bli en showdown.

Spillere velger ofte å ikke vise hender som taper. Du har imidlertid rett til å se alle kort som var aktive ved showdown selv om de ikke ble vist. Klikk på "Hvis siste hånd" for å få opp et nytt vindu som viser resultatene fra siste hånd og alle aktive kort.

I avgjørelsen av den vinnende hånden, vil kombinasjonen av de fem beste kortene noen ganger inkluderer begge kortene fra spillerens hullkort. Noen ganger inkluderer det kun en av spillerens hullkort. Noen ganger, svært sjeldent, involveres ingen av hullkortene. I sånt tilfelle, vil bordet inneholde en kombinasjon som er bedre enn noen hånd som kan gjøres med å bruke spillernes hullkort. Dette kalles å spille bordet. Når en spiller, spiller bordet, vil potten deles likt mellom spillerne som er igjen i potten på det tidspunktet.

Vi tilbyr den beste spekteret av poker-spill tilgjengelig online, inkludert: