Pokervelkomstbonus – 100 % bonus ved registrering

Vi gir deg en 100 % bonus opptil $ 600 når du foretar ditt første innskudd, og du kan foreta opptil tre kvalifiserte innskudd i løpet av 60 dager (opptil totalt $ 600). Når du har foretatt innskuddet eller innskuddene dine, tjener du bonusen ved å spille og samle det nødvendige antall Redemption Points tilsvarende 18 ganger bonusbeløpet. Bonusen frigis i trinn på $ 10, som settes inn på kontoen din når du får det nødvendige antallet Redemption Points (180 Redemption Points for hver $ 10). Du har fire måneder på deg etter hvert kvalifiserte innskudd til å tjene alle nødvendige Redemption Points.

Hvordan kvalifiserer jeg for en innskuddsbonus? Hvor kan jeg se bonusen min? Hva skjer hvis jeg ikke frigir bonusen i løpet av perioden på fire måneder? Hva om det er et samtidig innskuddsbonus­tilbud? Kan jeg benytte meg av begge tilbudene?

Flere eksempler

Spiller setter inn $ 600. Spilleren får $ 600 i ventende bonus som frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points i løpet av de neste fire månedene, eller frem til bonusen er frigitt i sin helhet (18 x 600 = 10 800 Redemption Points). Spilleren vil ikke få velkomstbonus for noen andre innskudd, siden det maksimale bonusbeløpet allerede er nådd.

Spiller setter inn $ 300. Spilleren får $ 300 i ventende bonus som frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points i løpet av de neste fire månedene, eller frem til denne delen av bonusen er frigitt i sin helhet (18 x 300 = 5 400 Redemption Points). Hvis spilleren setter inn ytterligere $ 400 i løpet av de neste 60 dagene, vil spilleren få en bonus på $ 300 (siden den maksimale bonusen er $ 600). Disse $ 300 vil frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points. Spilleren begynner å tjene denne delen av bonusen etter at de første $ 300 er frigitt, og vil fortsette med å tjene den frem til den er helt frigitt eller det har gått fire måneder siden det andre innskuddet.

Spiller setter inn $ 100. Spilleren får $ 100 i ventende bonus som frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points i løpet av de neste fire månedene, eller frem til bonusen er frigitt i sin helhet (18 x 100 = 1 800 Redemption Points). Hvis spilleren setter inn $ 400 i løpet av de neste 60 dagene, mottar spilleren en ytterligere bonus på $ 400. Denne begynner å frigis etter at de første $ 100 er frigitt. Dette vil frigi trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points i løpet av de neste fire månedene, eller frem til denne delen av bonusen er frigitt i sin helhet (18 x 400 = 7 200 Redemption Points). Hvis spilleren setter inn $ 200 i løpet av de neste 60 dagene, mottar spilleren en ytterligere bonus på $ 100 (siden den maksimale bonusen er $ 600). Denne begynner å frigis etter at de første $ 400 er frigitt. Denne siste delen av bonusen vil vare frem til den er frigitt i sin helhet, eller frem til fire måneder har gått etter det tredje innskuddet.

 Spiller setter inn $ 50. Spilleren får $ 50 i ventende bonus som frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points i løpet av de neste fire månedene, eller frem til denne delen er frigitt i sin helhet (18 x 50 = 900 Redemption Points). Hvis spilleren setter inn ytterligere $ 100 i løpet av de neste 60 dagene, får spilleren enda en bonus på $ 100 som frigis etter at de første $ 50 har blitt frigitt. Denne andre delen av bonusen kan frigis frem til det har fått fire måneder etter det andre innskuddet. Hvis spilleren setter inn ytterligere $ 100 innen 60 dager fra det første innskuddet, får spilleren $ 100 i bonus. Denne bonusen frigis etter at den andre bonusen på $ 100 er frigitt. Denne tredje bonusen må frigis innen fire måneder etter det tredje innskuddet. Hvis spilleren foretar et fjerde innskudd, vil spilleren ikke motta noen bonus. Det kan maksimalt foretas tre innskudd for denne bonusen.

Spiller setter inn $ 58. Spilleren får en ventende bonus på $ 58 som frigis i trinn på $ 10 hver gang spilleren tjener 180 Redemption Points (de siste $ 8 krever 18 x 8 = 144 Redemption Points) frem til bonusen er frigitt i sin helhet eller det har fått fire måneder siden innskuddet. Hvis spilleren foretar et innskudd etter dette innskudd, vil ingen etterfølgende innskudd telle mot bonusen, selv om de foretar i innen 60 dager fra det første innskuddet. Spilleren vil imidlertid fortsatt kunne tjene de første $ 58 spillerne fikk i bonus.