PokerStars første innskuddsbonus kampanje-vilkår

1. Poker-innskudd vilkår og betingelser

 1. Førsteinnskudds bonus-kampanjen ("Kampanjen") skal styres av disse vilkår og betingelser sammen med alle regler som settes av PokerStars ("Vilkår og betingelser").

 2. Spillere må være 18 år eller over myndighetsalderen i deres jurisdiksjon (den av de to som er høyest) for å delta i Kampanjen. En spiller kan når som helst bli forespurt av PokerStars (eller en tredjepart på PokerStars vegne) om å legge frem bevis på sin alder og/eller identitet (pass eller gyldig ID med bilde). Spillere som ikke kan fremlegge slikt bevis når de bes om det vil ekskluderes fra Kampanjen.

 3. Kampanjen er bare tilgjengelig for spillere på www.pokerstars.com siden ("Siden) som gjør et første innskudd med ekte penger til sin spillerkonto på Side ("Gyldig innskudd").

 4. Det maksimale gyldige beløpet en spiller kan gjøre vil ha et tak på $600 USD eller €500 EUR eller £400 GBP eller $600 CAD.

 5. Som angitt i klausul 6 under, vil alle spillere som gjør et kvalifisert innskudd motta et bonusbeløp tilsvarende det kvalifiserte innskuddet som blir gjort ("Bonusen") gitt at den maksimale Bonusen utbetalt ikke overstiger den maksimale kvalifiserte bonusen på $600 (seks hundre amerikanske dollar), enten totalt eller til sammen.

 6. For å kvalifisere for Bonusen, må spillere gjøre et kvalifisert innskudd og forsikre seg om: (i) at de angir den gjeldende bonuskoden som kan finnes på kampanje-siden på Siden; (ii) de spiller på et bord for ekte penger på Siden innen 120 (ett hundre og tyve) dager etter de gjorde det kvalifiserte innskuddet ("Relevant periode"); og (iii) de samler VIP spillerpoeng (VPPs) i løpet av den Relevante perioden.

 7. Bonusbeløpet som en spiller vil få avhenger av antallet VPPs spilleren tjener i løpet av den Relevante perioden. For å samle hele bonusen, må spilleren tjene antallet VPPs tilsvarende til 20, 25 eller 30 ganger det kvalifiserte innskuddsbeløpet, avhengig av valutaen som ble brukt til å gjøre innskuddet (se klausul 8 under). Dersom spilleren tjener VPPs utover bonuskravet, vil disse VPPs fortsatt bli kreditert til spilleren (f.eks. vil telle mot vedkommendes VIP-status og FPPs).

 8. Bonusen vil bli betalt ut for hver US$10 bolk av det kvalifiserte innskuddet gjort (eller en tilsvarende bolk dersom det kvalifiserte innskuddet er gjort i Pund Sterling, Euro eller Kanadiske Dollar) til spillerens konto på Siden. For eksempel, spilleren gjør et $50 kvalifisert innskudd for å motta en bonus på 100%. Spilleren har nå en ventende bonus på $50 med 1 000 VPP (20 x 50) krav som må nås innen den Relevante perioden, og vil motta en bonus-bolk på $10 hver gang den spilleren tjener 200 VPPs. Dersom spilleren enten gjør et nytt kvalifisert innskudd på $400, vil han/henne motta enda en ventende bonus på $400 som må tjenes inn med antallet VPPs som kreves under klausulene 6 og 7 over. En spiller kan følge bonusen ved å klikke på 'Kasse'-knappen i poker-klienten som de finner på Siden ("Klienten"). I Kasse-vinuet i Klienten, er det en knapp som heter 'Min bonusstatus'. Spillere vil se en $10 kreditt i deres transaksjons-historikk i Kassen ('Kasse' -> 'Historie'). Disse er merket som 'BONUS'. Vennligst se tabellen under for VPP-klareringsrater for andre valutaer:

  ValutaKlareringsrate
  USD ($) $10,00 for hver 200 VPPs
  EUR (€) €10,00 for hver 250 VPPs
  GBP (£) £10,00 GBP for hver 300 VPPs
  CAD ($) $10,00 CAD for hver 200 VPPs
 9. Spillere kan gjøre opp til 3 (tre) kvalifiserte innskudd for å motta den maksimale bonusen i løpet av denne kampanjen gitt at alle er kvalifiserte innskudd: (i) må gjøres innen 60 dager fra datoen for første kvalifiserte innskudd; og (ii) er gjort med samme bonuskode som kreves under klausul 6 over.

 10. Der hvor en spiller ønsker å oppnå den maksimale bonusen mulig og allerede har fullført det første kvalifiserte innskuddet, skulle den spilleren aktivere en reload-bonus før han fullfører noen videre kvalifiserte innskudd tillatt som en del av denne kampanjen, må spilleren: (i) forsikre seg om at alle tilaltte kvalifiserte innskudd er gjennomført innen 60 (seksti) dager fra datoen hvor det første kvalifiserte innskuddet som spesifisert i klausul 9 over; og (ii) møte alle nødvendige kriterier som satt i disse vilkår & betingelser.

 11. Dersom en spiller gjør et uttak for noe beløp etter å ha gjort et kvalifisert innskudd, kan ingen etterfølgende innskudd telle som et kvalifisert innskudd. Men, spillerens kvalifiserte bonus fra før uttaket fortsetter å være gyldig, og spilleren kan fortsatt samle bonusen generert fra det kvalifiserte innskuddet gjort før uttaket.

 12. Med hensikt til denne kampanjen, kvalifiserte innskudd skal ekskludere:

  1. alle overføringer mellom spillere for ekte penger;
  2. enhver form av ekte penger-kreditt slik som markedsførings-kreditt, pokerskole-kreditt fra alle våre sider (eller alle tredjeparts-sider dersom det gjelder) eller freeroll-gevinster.
 13. Spillere kan ikke kombinere eller bruke andre innskuddsbonuser tilbudt på Siden eller andre steder som en del av denne Kampanjen. Hvert kvalifiserte innskudd gjort som en del av denne kampanjen må gjøres med samme bonuskode.

 14. Der hvor en spiller feiler i å angi eller inkludere en bonuskode under et kvalifisert innskudd og:

  1. ikke mer en 7 (syv) dager har gått siden det første kvalifiserte innskuddet ble gjort, må spilleren kontakte support@pokerstars.com innen utløpet av 7 (syv) dagers-perioden og (forutsatt at alle nødvendige betingelser er møtt),  bonusen vil bli kreditert til spillerens konto sammen med VPPs tjent fra datoen for første kvalifiserte innskudd frem til spillerens konto er kreditert med bonusen;
  2. mer en 7 (syv) dager men mindre en 3 (tre) måneder har passert siden det første kvalifiserte innskuddet ble gjort, må spilleren kontakte support@pokerstars.com innen utløpet av 3 (tre) måneders-perioden og bare bonusen vil bli kreditert til spillerens konto. For å hindre tvil, vil ingen VPPs bli kreditert til den spilleren som en del av bonusen; og
  3. mer enn 3 (tre) måneder har passert siden det første kvalifiserte innskuddet ble gjort, ingen bonus eller VPPs skal bli tildelt eller kreditert til spillerens konto.
 15. I tilfeller med uenighet angående kvalifiserte innskudd, bonuser, kampanjen eller noe aspekt av de samme, ligger den siste avgjørelsen med PokerStars alene, og alle avgjørelser gjort av PokerStars vedrørende dette skal ses på som bindende for spilleren, og kan ikke ankes eller prøves av en spiller eller noe annen tredjepart på noen måte.

 16. PokerStars reserverer seg retten til, på enhver tid, å endre disse vilkårene og betingelsene etter eget skjønn, inkludert å avlyse, endre eller utsette Kampanjen, hvis PokerStars finner at Kampanjen ikke lar seg gjennomføre som spesifisert.

 17. Disse Vilkårene og Betingelsene og saker som relaterer seg til disse skal reguleres og tolkes i samsvar med lovene på Isle of Man, og skal være eksklusivt underlagt jurisdiksjonen til Isle of Man sine rettsaler.

1 Merk at bonuskoder kan skille mellom store og små bokstaver.