Innkjøpsforpliktelser

Innkjøpsforpliktelser-funksjonen håndhever et høyere minste innkjøp på cash game- og Zoom-bord i veldig sjeldne omstendigheter. Denne funksjonen vil bare ha effekt på en lav prosentandel av spillerne.

Spillere som påvirkes vil være de som ofte:

  1. Kjøper seg inn for mindre enn innkjøpstaket
  2. Spiller noen hender
  3. Forlater bordet med mer penger enn de opprinnelig satte seg ned med
  4. Setter seg ned ved et tilsvarende bord med mindre penger enn de forlot det forrige bordet med

Spillere må nå gjenta denne oppførselen på like bordtyper mer enn åtte ganger i løpet av en periode på 20 timer for å bli påvirket av denne funksjonen. Disse spillerne vil måtte kjøpe seg inn for et høyere minstebeløp når de setter seg ned på visse bord. De vil ikke påvirkes på noen annen måte.

Innkjøpsforpliktelser er en mekanisme som begrenser antall ganger du kan gå fra bord etter å ha vunnet penger, for så å sette deg ned ved andre bord med mindre penger. Akkurat nå kan spillere bare gjøre dette åtte ganger i en løpende periode på 20 timer.

Går du over denne grensen, vil det minste innkjøpet erstattes av den summen du forlot det forrige bordet med. Dette er grunnen til at denne funksjonen kalles «innkjøpsforpliktelser», da det å forlate et bord med gevinst gir deg en forpliktelse til å sette deg ned ved et nytt bord med samme sum.

Innkjøpsforpliktelser gjelder på alle bord som har samme innkjøpsgrenser, da målt i hvor mange storeblinder spillere opprinnelig har lov til å sette seg ned med, som for eksempel 40 til 100 storeblinder. Derfor vil forpliktelser som oppstår på et $ 0,05/$ 0,10 (40 til 100 storeblinder) NLHE-bord, også gjelde på et $ 5/$ 10 (40 til 100 storeblinder) PLO-bord. Men, forpliktelser som oppstår på et $ 0,05/$ 0,10 (40 til 100 storeblinder) NLHE-bord, vil ikke gjelde på et $ 0,05/$ 0,10 (100 til 250 storeblinder) NLHE-bord. I stedet vil bord med 100 til 250 storeblinder ha sine egne innkjøpsforpliktelser.

Det er også viktig å merke seg at dette på ingen måte nekter spillere å kjøpe seg inn for det laveste beløpet tillatt på så mange bord de ønsker, så lenge de ikke har noen aktive forpliktelser. Forpliktelsen vil heller aldri kreve at du kjøper deg inn for mer enn det som er tillatt på det bordet du setter deg ned ved.

Selv om de fleste spillere aldri vil bli påvirket av innkjøpsforpliktelser, introduseres denne funksjonen for å minske antall bordbrytinger og «metaspill», i tillegg til å hindre spillere i å bytte bord for mange ganger. Dette tillater spillerne å fokusere på å spille poker, i stedet for å hele tiden måtte finne nye bord å spille på.

Fortsett å lese for en mer detaljert beskrivelse av denne funksjonen.

Skape forpliktelser

En innskjøpsforpliktelse skapes hver gang en spiller kjøper seg inn på et bord for mindre enn innkjøpstaket, og deretter forlater bordet med mer penger enn spilleren satte seg ned med. Når spilleren forlater bordet, vil summen spilleren forlot bordet med lagres, og dette kalles en «forpliktelse».

Forpliktelsen representerer summen spilleren kan bli bedt om å kjøpe seg inn med i fremtiden. Summen på forpliktelsen er alltid det samme antall storeblinder som spilleren tok med seg fra bordet.

Når åtte forpliktelser har lagret seg i løpet av 20 timer, vil innkjøpsforpliktelsen tre i kraft.

Når forpliktelsen brukes på fremtidige bord, vil denne summen (målt i storeblinder) erstatte det minste innkjøpet på det nye bordet, og i stedet kreve samme antall storeblinder som spilleren forlot det forrige bordet med.

Forpliktelsen er gyldig i 20 timer. Etter 20 timer vil forpliktelsen forsvinne.

Bruk av forpliktelser

Dersom en spiler har åtte eller flere forpliktelser som ikke er utløpt i en viss innkjøpstype, vil den spilleren, når han eller hun kjøper seg inn på et nytt bord av samme type, presenteres med et høyere minste innkjøp enn det som er vanlig.

Når en spiller har mer enn én aktiv forpliktelse, vil de bli brukt i rekkefølgen minst restriktive til mest restriktive. Når en forpliktelse brukes, vil summen til forpliktelsen presenteres som minste innkjøp i stedet for det minste innkjøpet som er vanlig for den bordtypen.

Mens alle åtte av en spillers forpliktelser er i bruk, vil den største summen (i storeblinder) av forpliktelsene i bruk, brukes som minste innkjøp på alle nye bord av den typen.

Merk deg at forpliktelser virker på tvers av alle tilbudte cash games som har samme innkjøpsgrenser, målt i storeblinder.

Oppdatere forpliktelser

Hver gang en forpliktelse brukes, vil den oppdateres når en spiller forlater bordet basert på bordtypen og summen (i storeblinder) spilleren har når han eller hun forlater bordet.

I de fleste tilfeller vil forpliktelsen oppdateres med antall storeblinder i spilleres stabel på tidspunktet de forlater bordet. Uansett, dersom størrelsen på stabelen er mindre enn vanlige minste innkjøp, vil forpliktelsen forkastes.

Dersom størrelsen på stabelen er større enn vanlig maksimalt innkjøp for bordtypen, vil vanlig maksimalt innkjøp (i storeblinder) lagres i stedet.

Forhindring av sjetongdumping

Det eneste unntaket for forpliktelsen, er når spilleren blander bordtyper med veldig varierte innkjøp. Dette unntaket er laget for å forhindre sjetongdumping.

Hver forpliktelse lagrer også det høyeste antallet storeblinder på hvert bord som bruker den forpliktelsen. Dersom en spiller sitter på et bord med sum av storeblinder på mindre enn 1/3 av den høyeste verdien, vil forpliktelsen ikke oppdateres til en lavere sum, selv om spilleren taper penger på det bordet.

Eksempel: En spiller skaper en forpliktelse ved å bli med, spille, og så forlate et $ 5/$ 10 NLHE-bord. Dersom spilleren da blir med på et $ 1/$ 2 NLHE-bord som bruker den forpliktelsen, vil den bare oppdateres med en høyere verdi på forpliktelsen, siden storeblinden på $ 2 på det nye bordet er mindre enn 1/3 av størrelsen på forpliktelsens lagrede verdi på $ 10-storeblinder.

Zoom-forpliktelser

Zoom-forpliktelser virker som regel på samme måte som forpliktelser på våre vanlige cash games, med unntak av at grensen er fire forpliktelser på 20 timer i stedet for åtte. Uansett, når ditt minste innkjøp blir moderert av en forpliktelse fra et Zoom-spill, vil du kun ha mulighet til å kjøpe deg inn i ett spill om gangen, så ikke innkjøpene dine begrenses mer enn nødvendig. Så lenge du gjør ett innkjøp om gangen, vil du ha mulighet til å kjøpe deg inn like mange ganger som du normalt ville hatt.

Dersom du har flere spørsmål om innkjøpsforpliktelser, kan du sende en e-post til kundeservice for mer informasjon.