Endring av bordstørrelse

  • Endring av bordstørrelse: først og fremst blant funksjonene som er tilgjengelige for spillerne våre, er muligheten til å endre bordstørrelsen i PC-klienten. For å endre størrelsen på et bord klikker du i hjørnet på bordet og drar, som du ville gjort med alle andre vinduer på skjermen din. Maks-størrelsen på bordet er 1.6 ganger størrelsen på "standard" eller "vanlig" størrelse på det temaet. Den minste størrelsen tilgjengelig bestemmes av begrensningene på grafikken (sjetonger, kort, spillernavn) slik at det er leselig. (Stud-bord kan gjøres mindre, men ikke like små som Hold'em-bord). De fleste spillere burde kunne ha fire bord på skjermen samtidig uten at de overlapper. Tilpasset layout: når et spiller endrer innstillinger på sin ønskede layout, kan layouten lagres med denne funksjonen. Spillere kan lagre opptil fire tilpassede layouter. Å lagre en femte layout vil føre til at den eldste layouten vil slettes fra klientens "minne." Det er også mulig å slette eller gi layouter nytt navn.

Gå til ‘Innstillinger’ > ‘Layout’ for å administrere hvordan bord vises, eller følg denne linken.

  • Bordvindu-posisjon: denne funksjonen vil posisjonere nye vinduer i en logisk rekkefølge når nye bord åpnes. Dersom et bord med denne funksjonen aktivert, og som har endret størrelse lukkes, vil det neste bordet som åpnes ha samme størrelse og posisjon som det siste lukkede bordet. Hvis det er et "logisk hull" etter å ha flislagt bordene, vil hullet fylles av det neste bordet som åpnes. F.eks. hvis du flislegger tre bord til 2x2, med et "hull" nede til høyre, og åpner et fjerde bord, vil det fylle den tomme plassen i samme størrelse som de flislagte bordene. Det er tre alternativer:
  • Flislegg bord: å velge denne funksjonen vil automatisk flislegge alle åpne bord til maks mulig størrelse uten at det blir overlapp. (Merk: det er mulig å ha overlapp også med denne funksjonen, dersom det er flere bord enn skjermen din kan vise uten overlapp).
  • Legg bord etter hverandre: denne funksjonen vil legge alle bord etter hverandre på samme måte som Windows tittelfane (vanligvis 32 piksler).
  • Stable bord: denne funksjonen stabler alle åpne bord oppå hverandre, uten overlapp.

Gå til ‘Innstillinger’ > ‘Layout’ for å administrere hvordan bord vises, eller følg denne linken.

Tilbake til hovedsiden for pokerrom-funksjoner.