Regel for kortrom

Disse reglene gjelder alle spill. Tilleggsregler som er relatert til turneringer, er kun tilgjengelig online here, og de som kun er relatert til cash games, er tilgjengelig here.

Spillere forventes å spille rettferdig og i samsvar med spillet ånd. Følgende regler må følges til enhver tid.

1. Åpne en Stars-konto

 1. For å spille våre spill, må du være 18 år gammel, eller over myndighetsalder i ditt land, den av de to som er høyest. Du kan bli spurt om å sende bevis på at du er over lovlig alder.

  Du kan ikke gå inn på spillene våre fra en jurisdiksjon hvor det er ulovlig å gjøre dette.

  For å spille om ekte penger, må du medgi riktig navn, din korrekte fødselsdato og din nåværende adresse (inkludert zip/postnummer).

  Du kan kun ha en Stars-konto.

  Du kan kun spille på din egen konto, og du kan ikke la andre bruke kontoen din.

2. Forbindelse

 1. Vi tar ingen ansvar for kvaliteten på din internett-tilkobling eller for forstyrrelser som kan forekomme, bortsett fra de som direkte er knyttet til våre servere. Informasjonen mellom din datamaskin og våre servere vil gå gjennom en stort antall "peers" på internett, maskiner som ikke eies av oss og som ikke tilhører vår internettleverandør (ISP). Vi kan ikke holdes ansvarlig for forstyrrelser på slike forbindelser. Spillere, spesielt de som spiller med høye innsatser, burde vurdere å ha en internett-forbindelse tilgjengelig som back-up, sånn at man raskt kan få tilgang igjen dersom hovednettet faller ut.

3. Skittent spill

 1. Samarbeid, hvor to eller flere spillere jobber sammen når de spiller eller deler kunnskap for å få en urettferdig fordel over andre spillere, er strengt forbudt.

  Det kan hende at du ikke forsettelig taper en hånd til en annen spiller, for å bevisst overføre sjetonger (sjetongdumping).

  Dersom du er involvert i staking, deling av overskudd eller andre liknende avtaler hvor du har en finsansiell interesse i en annen spillers handlinger, bør du ikke sitte på samme cash-game bord eller spille den samme Sit & Go-turneringen som den andre spilleren.

  Vi vil gjøre det vi makter for å oppdage og forhindre all form for juks, noe som betyr at vi kan ty til undersøkelser av kontoen din, håndhistorikk og programmer som kjøres samtidig med vår programvare.

  Vi opprettholder en liste over forbudte programmer og tjenester på vår FAQ for tredjeparts verktøy og tjenester.

  Du kan ikke bruke noen av programmene eller tjeneste på listen over forbudte programmer, mens klienten kjører. Listen er ikke endelig, og vi forbeholder oss retten til å legge til eller endre listen når som helst.

  Skittent spill, som samarbeid, misbruk av flere kontoer og bruk av forbudte programvarer, kan resultere i straff, etter vårt skjønn. Disse straffene kan inkludere advarsler, restriksjoner på å spille med visse andre spillere, beslag av midler og stenging av din Stars-konto.

  Dersom vi anser det slik at Brukeren har forsøkt eller utført skittent spill, herunder men ikke begrenset til de forannevnte aktiviteter angitt ovenfor, eller enhver annen spillmanipulasjon, kan vi iverksette de tiltak som vi anser som passende, som beskrevet i våre Vilkår for tjenesten.

4. Tidsbank

 1. Hver spiller vil tildeles en tidsbank som tillater spilleren ekstra tid til å ta en avgjørelse.

  1. Tidsbanken minsker etter som den brukes. Hvis en spiller velger å bruke av sin tidsbank, vil andre spillere på bordet få beskjed. 
  2. Om en spiller ikke handler innenfor tiden vil tidsbanken aktiveres automatisk, om følgende kriterier er oppfylt:
   1. Spilleren er tilkoblet systemet når hans eller hennes tid utløper; og
   2. Spilleren har penger investert i potten (blinder og anter er anslått som penger investert i en pott)
  3. Tidsbanken kan ikke utvides eller fylles på.

5. Live-chat/Stemme-chat

 1. Du kan velge å bruke live-chat eller stemme-chat-funksjonen når den er tilgjengelig.

  Vi har ikke aktivt noen overvåking av chat, og du spiller på bord med chat aktivert på egen risiko.

  Bortsett fra spesielt designede 'nasjonale' turneringer, må chaten være på engelsk. Trivielle unntak (som for eksempel 'Salut', 'gracias') er tillatt.

  Det forventes at du skriver på en måten som ville vært passene i et offentlig, ansikt til ansikt, pokerspill. Det er strengt forbudt å utnytte chat-funksjonen til skadelig eller støtene oppførsel, inkludert men ikke begrenset til, juks, svindel, spam og/eller trakassering. Støtende, rasistiske , truende eller på annen måte upassende chat, vil ikke bli tolerert.

  Du kan ikke bruke chat-funksjonen til kommersielle formål overhodet, inkludert uttalelser som promoterer enhver tjeneste eller produkt for noe annet selskap enn oss. Og du skal ikke komme med usanne, nedsettende eller kritiske uttalelser om oss eller våre tjenester.

  Du kan ikke "overflomme" chatboksen ved å skrive inn store mengder tekst for å forstyrre den vanlige bruken av chatten for andre spillere.

  Du kan ikke "spamme" bord med annonseringer av private turneringer eller Sit & Go-eventer.

  Du kan ikke skrive noen kommentarer på chat, som vil påvirke spillet av noen hånd eller turnering, selv om du kun observerer. Det er to unntak fra denne regelen:

  1. I cash game-hender som er heads-up (alle andre har kastet, eller hånden startet med to spillere) kan de to spillerne som er involvert, snakke om hånden som mye de ønsker.
  2. I turneringer som er heads-up (alle andre har blitt slått ut av turneringen, eller turneringen startet med to spillere) kan de to spillerne som er involvert, snakke om hånden som mye de ønsker.

  Rapporter ethvert problem med chat øyeblikkelig;

  For å rapportere om problemer fra bordet, må du sitte ved det bordet. Avhengig av hvilket bord-tema du bruker, vil du enten måtte trykke 'Bord' øverst til venstre, 'Alternativer'-knappen, eller på dealer-brettet øverst på bordet før du trykker på 'Rapporter chat'-knappen. Deretter kan du skrive inn en beskjed (inkludert kopi av Stars-ID/chat som du ønsker å rapportere, pluss en kort beskrivelse, deretter trykke på 'Rapporter chat'-knappen.

  For å rapportere chat fra lobbyen, åpne 'Hjelp''-menyen på høyre side og velg 'Kontakt Kundeservice', så klikker du på knappen merket 'Åpne Kundeservice-skjema'. På mobil, gå til 'Innstillinger og Verktøy' via 'Mer'-menyen, for så å trykke på 'Kontakt Kundeservice'. Vennligst forsikre deg om at du fullfører alle de påkrevde feltene for problemet du rapporterer, inkludert:

  Språk (dvs. engelsk, fransk, etc)

  • Kategori: Chat
  • Under-kategori: Rapporter chat-misbruker / Generelt chat-spørsmål / Klager
  • Emnelinje (f.eks. støtende kommentar)
  • Skriv inn beskjeden din (inkludert kopi av Spiller-ID / chat som du ønsker å rapportere)
  • Trykk deretter den grønne ‘Send’-knappen for å sende inn rapporten din. Du kan også velge å sende en e-post til oss med detaljene for klagen din.

  Vi oppfordrer deg også til å se gjennom vår Pokerrom FAQ.

6. Kontosikkerhet

 1. Du må ta rimelige forholdsregler for å beskytte ditt passord og kontoinformasjon, og ikke dele det med noen tredjepart. Spesielt oppfordrer vi spillere å velge et sterkt passord, og for å bruke en av de ekstra sikkerhetsfunksjonene vi tilbyr for eksempel Stars PIN eller RSA Sikkerhetspolett.

  For mer informasjon om Stars PIN, klikk her.

  For mer informasjon om RSA Sikkerhetspolett, se her.

  Du må ta rimelige forholdsregler for å beskytte datamaskinen din og internett-tilkoblingen fra uautorisert tilgang og skadelige programvarer.

  Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av brudd på sikkerheten på din maskin.

7. Diverse

 1. Alle våre spill bruker en standard kortstokk med 52 kort, som stokkes før starten av hver hånd, og sett.

  I draw-spill, hvis den opprinnelige 52-kortstokken er tilstrekkelig til å tillate en spiller å trekke antall kort etterspurt, vil den resterende stokken og alle kortene forkastet av spillerne tidligere (inkludert de som er forkastet av spillere på nåværende trekningsrunde) stokkes sammen for å lage en ny stokk.  

  Når en omstokk er gjort, vil serveren hindre at en spiller mottar samme spesifikke kort som han tidligere har forkastet.  

  I No Limit og Pot Limit-spill, er minimum-budet lik storeblind. Men, våre spill behandler storeblind som en raise av lilleblind. Det betyr at pre-flopp, alle høyninger i en uåpnet pott som er lik som eller høyere lilleblind, gjenåpner action. 

  Reglene for kortrommet (inkludert Cash games-regler og Turneringsregler) listet opp her, er tiltenkt å komplementere Vilkår for Tjenesten, ikke erstatte dem. I tilfelle avvik mellom Reglene for kortrommet (inkludert Cash games-regler og Turneringsregler) og Vilkår for Tjenesten, overstyrer Vilkår for Tjenesten. I tilfelle avvik mellom Reglene for kortommet og Turneringsreglene, vil Turneringsreglene overstyre i et turneringsscenario. I tilfelle avvik mellom Reglene for kortommet og Cash Game-reglene, vil Cash Game-reglene overstyre i et cash game-scenario.

  Vi forbeholder oss retten til å endre Reglene for kortrommet,  Turneringsreglene, Cash Game-reglene eller Vilkår for Tjenesten når som helst, uten å gi beskjed på forhånd.

  Vi forbeholder oss retten til å terminere kontoen din, eller gjøre de grep som vi anser som passende for din konto, uten videre beskjed, dersom reglene overnfor brytes.