Regler for cash games

Disse reglene gjelder cash games på vår plattform. Tilleggsregler som kun er relatert til turneringer, er tilgjengelig online her, og de som kun er relatert til siden som en helhet, er tilgjengelig her.

1. Kjøpe seg inn

 1. Alle spill spilles med bordinnsatser. Kun midler som du har brakt til bordet før hånden begynner, kan satses i den hånden.

  For Fixed Limit-spill er minimum innkjøp ti ganger storeblind. For eksempel, i et 1/2-spill, er minimum innkjøp på 20. Det finnes ingen maks innkjøp på et Fixed Limit-bord

  For No Limit og Pot Limit-spill, er minimum innkjøp 40 ganger storeblind. Maksimalt innkjøp er 100 ganger storeblind. For eksempel, i et standard 1/2 NL-spill, er minimum innkjøp på 80 og maksimum 200.

  Minimum og maksimum innkjøp kan variere fra bord til bord. Alle slike variasjoner vil vises på skjermen før du kommer til bordet.

2. Frakoblinger

 1. Dersom du blir frakoblet, og derfor ikke er i stand til å handle i tide mens du har sjetonger i potten i et cash-game, kan du bli gitt ekstra tid for å koble deg til igjen. Eksakt hvor mye ekstra tid du blir gitt, avhenger av hvilken type spill du spiller og størrelsen på potten på det tidspunktet du blir frakoblet.

  Men, hvis du ikke kobler deg til på nytt i denne perioden vil hånden din kastes, uavhengig av hva du har lagt i potten eller håndstyrken din. Vi tar ikke på oss noe av ansvaret for eventuelle tap som er forårsaket av frakoblingen.

3. Problemer med server

 1. Alle transaksjoner, inkludert potter som er vunnet og tapt, legges ut på din Stars-konto, etter at hver hånd er ferdig. Dersom det skulle skje at serveren krasjer, som av en eller annen grunn får en hånd til å bli ufullstendig registrert i vår database, vill alle kontoene til de som deltok, bli re-startet til som det bar før hånden. En slik hånd skal erklæres som en 'misdeal', og alle tilhørende blinder, anter og bud skal returneres til spillerne.

4. Tidsbank

 1. I cash game, vil din tidsbank på vært bord være 30 sekunder.

  Din tidsbank vil øke med 10 sekunder for hver 50 hånd som du får utdelt ved bordet.

5. Motstander/Stå over

 1. Generelt forventes det at alle som setter seg ved et bord, skal spille. Det er en grense på to forsøk for å sette seg ved et bord, uten å spille under en periode på seks timer.

  Ved bord med flere enn to seter:

  • Det er akseptabelt å bli sittende, men tidvis ikke delta i visse situasjoner, som å bli sittende for å bidra til å starte ett nytt cash game, men som ikke ønsker å spille heads-up.
  • Det er ikke tillatt å forbli sittende ute ved et bord (spesielt et aktivt bord) og ventet på at en av få foretrukne motstandere komemr og setter seg.
  • På generelt grunnlag forventes det at spillere som setter seg ned spiller vesentlig flere hender enn de avslår.

   

6. Mixed Games (HORSE, HOSE, 8-Game, etc.)

 1. Spillere som sitter i mixed games, forventes å delta i alle roterende spill. Spillere bør ikke ta ekstraordinære tiltak for å unngå å spille bestemte spill som er inkludert i rotasjon. Selv om det er akseptabelt å ta nødvendige pauser oftere mens mindre foretrukne spill blir delt ut, eller for å bli med i spillet når et mer foretrukket spill spilles, er det ikke akseptabelt å systematisk unngå å spille bestemte spill. Gjentatte brudd kan resultere i midlertidig eller permanent tap av spill-privilegier.

  Ved å ikke følge regel 9-11 etter advarsler kan resultere i midlertidig eller permanent suspensjon av spill-privilegier.

Dersom det skulle oppstå tvil, er det ledelsens avgjørelse som er den gjeldende.