Tredjeparts verktøy og tjenester FAQ

Hva er dette? Hvordan startet dette? I generelle trekk, hva slags verktøy og tjenester aksepteres? Hvorfor er dette et problem? Kan dere gi noen eksempler på aksepterte verktøy og tjenester? I generelle trekk, hva slags verktøy og tjenester er ulovlige? Kan dere gi meg noen eksempler på hvilke verktøy og tjenester som er ulovlige? Hva med andre analyse-programvarer som eksisterer, men som ikke er tillatt til enhver tid? Kan du gi meg noen eksempler på disse verktøyene og tjenestene som ikke er passende å bruke under spill? Det er et verktøy / en tjeneste jeg ønsker å bruke, men jeg finner det ikke på noen av listene. Hva gjør jeg? Kan det komme endringer i de ovenstående listene? Er alle verktøy og tjenester på listen over de som er tillatt trygge å bruke? Kan jeg bruke et tillatt verktøy eller tjeneste til å lagre informasjon om spillere fra hender jeg ikke deltar i? Hva slags tiltak vil dere iverksette for å hindre spillere fra å anvende forbudte verktøy og tjenester? Vil dere se etter noe annet på en spillers datamaskin? Kan dere se min logg over internettsurfing, dokumenter eller private filer og informasjon? Noen av de forbudte tjenestene som er listet opp over er nettsider, spesielt de som dreier seg om datamining. Hva gjør dere for å stoppe bruken av disse? Kan dere foreta endringer på filer på min datamaskin? Vil dere konfiskere midlene på en spillers konto dersom vedkommende anvender et ulovlig verktøy eller tjeneste? Jeg er en utvikler; finnes det et sted hvor jeg kan få tak i mer informasjon om deres retningslinjer?