Kansellering av turnering

Dersom vi av en årsak må kansellere en turnering gjør vi et forsøk på å kompensere spillere på den mest rettferdige måten. Det er tre forskjellige mulige kompensasjonsmetoder, avhengig av de eksakte omstendighetene og timingen på kanselleringen. Hvilke metoder som brukes er etter turneringsledelsens skjønn.

Flyttet tilbake

I dette tilfellet blir turneringen "flyttet tilbake" som om den aldri fant sted - hvis du var registrert til turneringen vil du få refundert innkjøp og avgifter (inkludert rebuys, add-ons, og knockout-innkjøp hvis det var noe). I tillegg refunderes innkjøpet i akkurat det samme formatet som du kjøpte deg inn. For eksempel, hvis du kjøper deg inn i en turnering med T$10 og $ 15 kontant, så vil du få tilbake T$10 og $15 kontant.

De andre to scenariene kalles "Flyttet fremover." Det betyr at vi distribuerer pengene fra turneringen basert i hvert fall delvis på resultatene.

Flyttet fremover (ingen spillere i pengene)

Dersom en turnering kanselleres og vi tar en "flytt fremover" før spillerne er i pengene, refunderer vi alle alle resterende spillere med turneringsavgiften deres (og knockout-premier der det gjelder), og deretter deler opp premiepotten basert på følgende formel:

  • 50% av premiepotten distribueres likt mellom de gjenværende spillerne
  • 50% av premiepotten distribueres i henhold til sjetongopptellingen

Her er ett eksempel:

Du deltok i en $ 33 ($ 30 inngang +$ 3 turneringsavgift) turnering (med rebuys). Det var opprinnelig 200 spillere, og med rebuys ble den totale premiepotten $ 9000. Si at på tidspunktet for kanselleringen var det 100 spillere igjen og du hadde 37 500 sjetonger. Antall sjetonger i spill var 300 000.

Premiepotten som skal distribueres jevnt: $ 9000/2 = $ 4500
Premiepotten som skal distribueres basert på sjetonger: $9,000.00/2 = $4,500.00

Din del av penger som fordeles jevnt: $ 4500/100 = $ 45
Din andel basert på antall sjetonger: $ 4500 x (37,500/300,000) = $ 562.50
Din refunderte turneringsavgift: $ 3.00
Totalt beløp refundert til din konto: $ 610.50

Merk at dersom du ryker ut av turneringen før den kanselleres, vil du ikke motta refusjon.

Når vi gjør en "flytt fremover", vil alle refusjoner være kontant (ikke T$).

Flyttet fremover (spillere i pengene)

Når en turnering blir kanselert og spillere er allerede kommet i pnegene vil vi refundere til hver gjenværende spiller deres turneringsavgift (og knockout-skuddpremie der det gjelder), og så dele opp premiepott basert på følgende formel:

  • Hver spiller mottar minimum premie som ikke er gitt på tidspunktet for kanseleringen
  • Gjenværende premiepott blir distribuert i henhold til sjetongopptelling

Her er ett eksempel:

Når turneringen ble kansellert var det 15 spillere igjen og du hadde 37 500 sjetonger. Antall sjetonger i spill var 300 000. Gjennværende premiepott var $ 11 000 og minimum premie var $ 250.

Premiepotten som skal distribueres jevnt: $ 250 x 15 = $ 3750
Premiepotten som skal distribueres basert på sjetonger: $11,000.00 - $3,750.00 = $7,250.00

Din 'minimum premie'-andel: $ 250
Din andel basert på antall sjetonger: $ 7250 x (37 500/300 000) = $ 906.25
Din refunderte turneringsavgift: $ 3.00
Totalt beløp refundert til din konto: $ 1 159,25

Merk at dersom du ryker ut av turneringen før den kanselleres, vil du ikke motta refusjon. Dersom du avsluttet i pengene før turneringen ble kansellert, vil du selvfølgelig beholde de pengene.

Heads-Up Sit & Go-turneringer

Heads-up Sit & Go-turenringer (HU S&Gs) behandles annerledes på grunn av deres spesielle natur. Spesielt dersom den ene spilleren er tilkoblet og den andre ikke. Den første spilleren kan vinne turneringen når den andre spilleren er frakoblet. Av den grunn forbeholder vi oss retten til å gjøre en distribuering av alle HU S&G vi føler ble vesentlig påvirket av feil på siden vår, basert på sjetonger.

Liten skrift

  1. Dersom en turnering med en garantert premiepott kanselleres vil vi kun refundere de totale innkjøpene, ikke det garanterte beløpene.
  2. Dersom en turnering med satte skuddpremier kanselleres, vil vi kun refundere den vanlige premiepotten (og knockout-potten dersom det gjelder), ikke de satte skuddpremiene.
  3. Turneringer som belønner billetter, satellittinnganger eller materielle premier i tillegg til penger vil kun inkludere pengene i refusjon-beløpet. Premier som ikke er penger vil ikke inkluderes i likninger der det flyttes frem eller tilbake.
  4. Vi forbeholder oss retten til å endre utbetalinger ved kanselleringer eller endre denne policyen

Oppsummering

Vi jobber veldig hardt med å unngå kanselleringer av turneringer, men vi ønsker å ha en rimelig og rettferdig plan på plass dersom en kansellering er nødvendig.

Dersom du har flere spørsmål om planen ved kansellering av turneringer, vennligst kontakt kundeservice.