Ekstra tid ved frakobling

Selv om alle brukere er ansvarlige for hans eller hennes egen internett-tilkobling, gjør vi et forsøk på å hjelpe spillere som frakobles i avsluttende deler av turneringer med innkjøp. Vi gir spilleren ekstra tid ved frakobling (DET) til å handle før hånden kastes.

 • For vanlige flerbordsturneringer er DET kun tilgjengelig på finalebordet. DET fungerer som følger:
  • Første handling: 240 sekunder
  • Andre handling: 120 sekunder
  • Tredje handling: 60 sekunder
  • Fjerde (og påfølgende) handlinger: Ingen ekstra tid legges til, men om spilleren kobler på igjen vil han/hun få den normale tiden til å handle før hånden kastes.
 • For sit and go-turneringer med færre enn 45 spiller, vil DET være tilgjengelig når turneringen er nede i antall spillere som får betalt pluss en. For eksempel, fire spillere får betalt i en 18-manns Sit & Go, så DET vil være tilgjengelig når det er fem spillere som gjenstår. DET fungerer som følger:
  • Første handling: 120 sekunder
  • Andre handling: 60 sekunder
  • Tredje (og påfølgende) handlinger: Ingen ekstra tid legges til, men om spilleren kobler på igjen vil han/hun få den normale tiden til å handle før hånden kastes.
 • For heads-up turneringer vil DET være tilgjengelig under hele turneringen. DET fungerer som følger:
  • Første handling: 120 sekunder
  • Andre handling: 60 sekunder
  • Tredje (og påfølgende) handlinger: Ingen ekstra tid legges til, men om spilleren kobler på igjen vil han/hun få den normale tiden til å handle før hånden kastes.

For alle handlinger over, vil spillende forbli i "sittende inne"-modus etter hånden kastes, og vil derfor motta indikert tid når det er hans tur til å handle.

Merk at i alle turneringer vil DET nullstilles hver gang brukeren kobler seg til på nytt. Så si at en spiller er på finalebordet i en flerbord-turnering, frakobles, og har kun 30 sekunder per handling, og så kobles til på nytt. Dersom han frakobles på nytt vil han starte med 240 sekunder til å gjøre sin neste handling.

Samtidig som systemet venter på en frakoblet spiller, vil turneringsklokken (som øker blindenivåene) stoppes.

Merk: Reglene beskrevet ovenfor kan variere fra turnering til turnering; derfor vil ikke alle turneringer nødvendigvis oppføre seg nøyaktig som beskrevet. DET vil kanskje ikke tilbys for hver enkelt turnering; vi forbeholder oss retten til å forandre disse reglene uten videre forvarsel.

Igjen minner vi om at du, spilleren, er ansvarlig for din internett-tilkobling. Om du taper (eller plasseres lavere) i en turnering på grunn av internett-tilkoblingen din, tar vi absolutt ingen ansvar for dette.