Forbudt chat i turneringer

Eksempel 1

Ofte når der er flere enn to spillere igjen i en pokerturnering, kan der oppstå situasjoner hvor to eller flere spillere i en hånd kan ha en felles interesse, mens dette ikke vil være i de andre gjenværende spillernes interesse.

Vår regel #19 er laget for å hindre at spillere utnytter en slik situasjon, hvilket ville motstride interessen til spillerne som ikke deltar i hånden. Følgende er et klassisk eksempel:

Eva, Kåre og Eivind er de eneste gjenværende spillerne i en Hold'em-turnering. Utbetalingene for de tre første plassene er henholdsvis $750 for første, $450 for andre og $300 for tredje. Alle tre spillerne har nøyaktig samme antall sjetonger. Da alle tre spillerne har samme antall sjetonger, er sjansene deres til å oppnå første andre og tredjeplass identisk – hver spiller har likviditet i turneringen tilsvarende ($750 + $450 + 300)/3 = $500.

I neste hånd er det Eivind som skal agere først, og han kaster. Eva går all-in, og Kåre vurderer å syne. Legg merke til at dersom Kåre syner (dersom vi ser bort fra det usannsynlige resultatet at potten splittes), vil enten Eva eller Kåre ryke ut av turneringen på tredjeplass. Dersom en av dem ryker, vil Eivind, som ikke lenger er med i hånden, være garantert en andreplass i turneringen og ha en tredjedel av sjetongene i spill. Hans likviditet i turneringen vil være lik $450 (tilsvarende gevinsten for andreplass) pluss en tredjedel av differansen mellom utbetalingen for første og andreplass. Forskjellen mellom første og andre er $ 300, så hans likviditet i det beløpet er 1/3 av 300 = $ 100. Derfor er hans totale likviditet etter at enten Eva eller Kåre ryker $ 550, $ 50 mer enn det var før Eva og Kåre involverte seg i potten deres.

I korte trekk har Eivind all grunn til å håpe at Kåre syner Evas all-in, og han bryr seg egentlig ikke om hvem av dem som vinner (hvis vi ser bort fra den grad han anser en av dem til å være en hardere konkurrent).

Anta så at Kåre vurderer å syne, og sier til Eva: "Jeg har AK og jeg er ikke sikker på hva jeg skal gjøre". Eva svarer: "Jeg har par i åtte – du burde kaste". Husk at Eivind håper på at Eva og Kåre skal havne all-in, da hans likviditet i turneringen vil øke med $50 uavhengig av hvem som vinner potten. Dersom dette er riktig, må den samlede likviditeten til Eva og Kåra falle med $50 dersom de faktisk begge ender all-in. Dersom de da finner ut, seg imellom, at hendene deres har ca lik sjanse til å vinne potten, vil de vite at de begge mister likviditet ved å havne all-in mot hverandre. Kåre velger dermed å kaste hånden. Dette er positivt for Kåre og Eva, men dumt for Eivind da han mister likviditetsøkningen som ville fulgt av en showdown.

Denne adferden, å diskutere hånden din med motstanderen mens andre spillere fortsatt er med i turneringen, er forbudt på vår plattform (og stort sett samtlige andre turneringsmiljøer, online så vel som live).

Eksempel 2

En spiller kan ikke starte en samtale om styrken på hånden hennes i noen turnering hvor flere enn to spillere er igjen. Dersom Mikkel for eksempel byr ut 1000 i en stor flerbordsturnering og det er Torils tur til å agere, kan ikke Toril si "er KK bra nok"? Uavhengig av hvorvidt Toril faktisk sitter på KK, er dette forbudt chat. Dessverre hører du slike kommentarer relativt ofte i tv-sendte pokerturneringer. Men, det er forbudt etter regel #41 av Poker Tournament Directors Association-regler fra 2009, og etter vår Turneringsregel #19.

Eksempel 3

Poker er et individuelt spill, ikke en lagidrett. Spillere tillates ikke å handle som en gruppe på noen måte, og en spiller kan heller ikke nevne eller foreslå slikt. En spiller kan for eksempel ikke si i avslutningsfasen på en stor flerbords-satellitt at "la oss bare alle kaste til big blind". Dette ville innebære at spillerne på de andre bordene ryker ut mens spillerne på bordet hvor det ble forslått å kaste til big blind vill komme videre. I alvorlige tilfeller kan slik chat medføre straff som kan være så streng som at spilleren diskvalifiseres fra eventen.

Eksempel 4

Se for deg at det gjenstår tre spillere i turneringen: Silje, Kjetil og Trond. Silje blir frakoblet og kan ikke spille. Kjetil og Trond kan her ikke diskutere muligheten for å utveksle blinder og slik blinde Silje ut mens hun ikke er i stand til å forsvare blindene sine.

Vi innser at linjen her er veldig smal, siden det er helt i orden at Kjetil når han sitter på knappen høyner oftere for å angripe blindene da han vet at det kun er en av blindene som vil bli forsvart. Dersom Trond kaster er det helt greit at Kjetil som sitter i small blind høyner da han vet at Siljes big blind ikke blir forsvart. Trond og Kjetil kan imidlertid ikke, implisitt eller eksplisitt, avtale å veksle på å ta Siljes blinder. Bemerk at enhver diskusjon om dette mellom Trond og Kjetil kan føre til at de begge diskvalifiseres fra eventen og mister sine gevinster.

Eksempel 5

Det er fire spillere igjen i en knockout-turnering; Aleksander, Mikael, Frank og Stian. Aleksander er all-in med sine siste sjetonger, så uansett hvem som slår han ut, får den spilleren skuddpremien hans.

Mikael, Frank og Stian kan ikke gjøre en avtale om å spille annerledes for å gjøre sjansen for at Aleksander ryker ut større, og de kan ikke snakke sammen om å gjøre det.

For eksempel kan ikke Mikael si: vi burde syne alle sammen og checke hele veien så Aleksander ryker ut. Stian kan heller ikke si til Frank; syn, så deler vi skuddpremien mellom oss etterpå.

Igjen, dette er en fin linje, siden det er sannsynlig at Mikael, Frank og Stian spiller slik at sjansen deres øker for å vinne skuddpremien på Aleksander. Men, de kan ikke gjøre en avtale om å spille slik, eller diskutere det i chatten.

Dersom det skulle oppstå tvil, er det ledelsens avgjørelse som er den gjeldende.