Sluttbrukeravtale for programvare på nett for PokerStars og Full Tilt

Last ned lisensavtalen for sluttbruker

Denne lisensavtalen for sluttbrukere («Avtalen») bør leses av deg («Bruker» eller «du») i sin helhet før din bruk av PokerStars og Full Tilts tjenester eller produkter. Merk deg at avtalen utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, TSG Interactive Gaming Europe Limited («TSG») og Stars Mobile Limited («Stars Mobile»).

TSG er et selskap registrert i Malta (C54266), med registrert adresse Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta' Xbiex XBX1011 Malta og med lisens fra Malta Gaming Authority, som det driver spill med ekte penger («EP-spill») i henhold til og som tilbyr deg på nettet på nettstedene www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com («sidene») under lisensnummer MGA/B2C/213/2011. Vilkår og betingelser som styrer ditt spillende på RM-spill følger under.

Stars Mobile driver «lekepenger»- / «spill gratis»-spillene («LP-spill») som tilbys deg på sidene. Trykk her for å lese vilkårene for LP-spill, som styrer spillingen din av LP-spill.

Ved å inngå denne avtalen, erkjenner du at PokerStars, PokerStars Casino, PokerStars Sports og Full Tilt er merker eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som «The Stars Group». Som følger, når brukt og konteksten tillater det, skal ordet «gruppe» bety TSG sammen med sine datterselskaper og eventuelle holdingselskap av TSG, og eventuelle underselskaper av slikt holdingselskap og eventuelle tilknyttede selskaper i The Stars Group. Referanser til «oss», «vi» eller «vår» refererer kollektivt til TSG og The Stars Group.

Kostnaden for spillingen din av cash games og turneringer med ekte penger på siden vår, er forklart på Vår kommisjon-siden, som er inkludert her som referanse. I tillegg til vilkårene i denne avtalen, ber vi deg lese gjennom våre retningslinjer for personvernretningslinjer om informasjonskapslervilkårene for LP-spill, pokerreglenespillreglene, vanlige spørsmål (FAQ), reglene for oddsspill, behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling og vilkår for Stars Rewards, i tillegg til andre regler, retningslinjer, vilkår relatert til produkter og kampanjer tilgjengelig på sidene til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på «Jeg godtar»-knappen, som en del av installasjonsprosessen til programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert nedenfor), godtar du vilkårene i denne avtalen, retningslinjene for personvernretningslinjene om informasjonskapsler, vilkårene for LP-spill, pokerreglene, spillreglene, ofte stilte spørsmål (FAQ), regler for oddsspill, og behandling av ekte penger og vilkår for valutaveksling, som hver kan oppdateres eller modifiseres fra tid til annen i samsvar med provisjonene under og deretter.

For formålene med denne avtalen, vil definisjonen av «programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «programvare» inkludere The Stars Group-programvaren som lastes ned til din stasjonære eller bærbare datamaskin («PC») fra www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com, den nettbaserte programvaren tilgjengelig på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.pokerstarssports.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com, www.pokerstarssports.com og www.fulltilt.com, og også The Stars Group-mobilappen som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på sluttbrukerenheten din (inkludert, uten begrensning, en mobiltelefon, et nettbrett eller annen type portabel eller mobil enhet som eksisterer nå eller finnes opp i fremtiden) (hver en «enhet») samt alt av støtteprogramvare til programvaren (enten nettbasert programvare eller klient-/serverprogramvare).

The Stars Group kan tilbyr spill (som definert i avsnitt 1.1 nedenfor) som tilbys under sitt eget merke samt spill som er lisensiert til The Stars Group av en tredjepartseier («tredjepartstilbydere»).

1. LISENS/ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne avtalen, gir The Stars Group brukeren en ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar rett til å installere og bruke programvaren på din PC eller enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til The Stars Groups servere og spille EP-spillene, som poker, kortspill, kasinospill, oddsspill og LP-spill («spillene») tilgjengelig (programvaren og spillene benevnes i fellesskap «tjenesten»).

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av The Stars Gruppe for privat bruk. Merk deg at tjeneste ikke er for bruk av individuelle brukere (i) under 18 år, (ii) under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon, og (iii) som kobler til sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. The Stars Groupe ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

For å verifisere din identitet, alder, fysiske adresse og/eller kilde til midler og oppfylle våre regulatoriske forpliktelser, kan vi be om at du oppgir personlige opplysninger og/eller dokumentasjon (for eksempel en kopi av passet ditt, bevis på adresse eller detaljer om betalingsmåte) fra tid til annen. Se våre retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi bruker slike personlige data.

1.5

The Stars Group, dets Gruppeselskaper og dets lisenstilbydere (inkludert deres tredjepartstilbydere) er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

The Stars Groupe, dets gruppeselskaper og lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle The Stars Group umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå The Stars Group med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.6

Uttrykkene «PokerStars» ,«PokerStars Casino», «PokerStars Sports» og «Full Tilt», domenenavnene «pokerstars.eu», «pokerstarscasino.eu», «pokerstarssports.eu», «fulltilt.eu», «pokerstars.com», «pokerstarscasino.com», «pokerstarssports.com», «fulltilt.com», «pokerstarsmobile.com» og «fulltiltmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av The Stars Group på sidene og/eller i programvaren fra tid til annen («varemerkene»), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til The Stars Group og/eller deres Gruppeselskapers og/ellers deres lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike varemerker. Alt annet innhold på Nettsidene inkludert, men ikke begrenset til, Programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («sideinnholdet») tilhører The Stars Group og/eller et av Gruppens selskaper og/eller Gruppens lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke Tjenesten og Nettsiden innehar du ingen rettigheter hva gjelder Nettside-innholdet og/eller varemerkene, eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet The Stars Groups skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av The Stars Group, dets Gruppe, selskaper, og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) i Programvaren, Varemerkene, eller Innholdet på Siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til The Stars Group, dets Gruppeselskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.7

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved The Stars Group og dens gruppe selskaper en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, sublisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, under vilkårene til våre retningslinjer for personvern.

2. INGEN GARANTIER

2.1

The Stars Group gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre innsats om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir vi ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

The Stars Group forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av The Stars Group i denne forbindelse.

3. AUTORITET

The Stars Group beholder myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukernes konto på Siden. Enhver avgjørelse av The Stars Groups ledelse i forbindelse med ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på. Nye kontoer fra brukere skal fra nå av hete Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene, gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen, av The Stars Group, som gjeldende for din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet «brukerkonto» eller «konto» betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

det er en risiko for å tape penger når du bruker Tjenesten, og The Stars Group har intet ansvar for deg og slike tap;

4.2

The Stars Group er ikke en finansinstitusjon, og det påløper ikke renter på midler som er satt inn hos The Stars Group;

4.3

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.4

du er alene ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter som kan påløpe ved utbetaling av kontanter eller gevinster du har vunnet ved å bruke Tjenesten.

4.5

The Stars Group gir ikke brukere råd om skatt og/eller juridiske saker. Brukere som ønsker å få råd når det kommer til skatt og rettslige tilfeller anbefales å kontakte passende rådgivere og/eller myndigheter i jurisdiksjonen hvor de er tilhørende eller bosatt;

4.6

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor The Stars Groups kontroll, og The Stars Group ikke har noe ansvar overhodet for utetid, treghet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art; og

4.7

du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noen nettbasert spillside eller spillside for mobile enheter, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en avtale om selv-ekskludering med noen spilltilbyder;

4.8

du har oppgitt sann og nøyaktig informasjon angående din fysiske adresse og identitet, inkludert nasjonaltet;

4.9

du er i øyeblikket ikke på noen liste over personer som hindrer The Stars Group fra å gjøre forretninger med eller på annen måte ha noe å gjøre med, eller ellers tilbyr tjenester til deg;

4.10

du er ikke forhindret, på grunn av din geografiske plassering eller på annen måte, fra å motta midler fra The Stars Group; og

4.11

hvis du er identifisert som en person som beskrevet i avsnitt 4.9 eller 4.10, kan The Stars Group umiddelbart avslutte kontoen din og all tilgang til tjenestene. 

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment kun for brukerens personlige bruk. Brukeren er kun tillatt å vedde for hans/hennes personlige underholdning. Ikke under noen omstendigheter er brukeren tillatt å bruke hans/hennes «ekte penger-konto» hos The Stars Group til noe annet enn bruk av Tjenesten. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til The Stars Group, og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

OVERFØRINGER AV EKTE PENGER The Stars Groups tjeneste for overføringer med ekte penger får du tilgang til via lobbyen (trykk først på «Kasse» og deretter på «Overfør til spiller»). Brukere må angi beløpet de ønsker å overføre og brukernavnet til ønsket mottaker. Brukere minnes på at det er deres ansvar å forsikre seg om at de kjenner de andre brukerne før de inngår i disse avtalene. Begrensninger på overføringer vil settes av The Stars Group per Bruker.

Som en del av The Stars Groups lisensavtale, og i overensstemmelse med anti-hvitvaskingslovgivning, vil Brukere måtte være oppmerksomme på at de kan måtte fremvise personlig identifikasjon for at overføringen kan gjennomføres. Dette gjør The Stars Group i stand til å beskytte Brukerne og forhindre at The Stars Group blir gjenstand for hvitvasking eller bedrageri.

Følgende vilkår og betingelser gjelder for overføringer med ekte penger:

 1. The Stars Group forbeholder retten til å avslå alle ønsker om overføringer, eller å stoppe overføringer ved mistenkelighet om brudd på vilkårene i denne avtalen, av enten sender eller mottaker.
 2. En sendende Bruker samtykker at en overføring mellom kontoer kun skal gi mottaker muligheten til å spille, og ikke for noen annen årsak.
 3. En mottakende Bruker samtykker at midlene som mottas i en overføring mellom kontoer kun skal brukes til spill, og ikke til noe annet formål.
 4. Brukere kan ikke ta ut midlene som direkte mottas i en overføring, (referer til underpunkt (c) over); gevinster som tjenes ved spill med overførte midler som videre fører til en uttaksforespørsel vil gjennomgås i samsvar med The Stars Groups interne kontroller, retningslinjer og prosedyrer.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene relatert til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.4

JUKS VED SAMARBIED Samarbeid mellom brukere ved å dele private pokerkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. The Stars Group forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. The Stars Group forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder brukere, som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har The Stars Group rett til å bringe en brukers konto til opphør dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.5

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. The Stars Group forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «Urettferdig fordel». The Stars Group definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). The Stars Group har et bredt syn på hva som faller inn under «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjepartsverktøy og tjenester – vanlige spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.6

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.7

Du er enig i at The Stars Group kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med The Stars Group-programvaren på brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.8

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når Brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre sjetongene til en annen Bruker. Enhver bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen Bruker, inkludert å være mottaker av midler mens man bruker tjenesten, kan bli permanent utestengt fra tjenesten, og deres konti kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. The Stars Group har ingen plikt til å refundere sjetonger som står på din Stars-konto i slike tilfeller.

5.9

BEDRAGERI Dersom The Stars Group anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan The Stars Group iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. slette en brukers konto hos The Stars Group;
 3. beslaglegge midler på en Brukers konto;
 4. fremlegge slik informasjon (inkludert identiteten til brukeren) til finansielle institusjoner, relevante myndigheter og/eller enhver person eller enhet som har rettslige krav på slik informasjon; og/eller
 5. ta rettslige skritt mot en bruker.

5.10

VALUTAVEKSLING. Brukerne kan gjennomføre valutavekslingstransaksjoner via Tjenesten og deres PC eller Enheten med midler som måtte stå på Brukerens konto («valutavekslingstjenesten»). Alle valutavekslingstransaksjoner som finner sted via denne tjenesten vil bli gjennomført i henhold til gjeldende rater fastsatt av The Stars Group for den aktuelle transaksjonen. Vekslingsratene vil bli oppdatert regelmessig, og det er mulig at forskjellige rater vil tilbys avhengig av transaksjonstypen og bevegelser i valutamarkedet. Brukerne bør forsikre seg at de er klar over av endringer i valutakursen finner sted og at dette kan ha innvirkning på verdien av deres tilgjengelige midler ved bruk av valutavekslingstjenesten. The Stars Group vil ikke kunne holdes ansvarlig for gevinster og tap som måtte påføres brukerne av valutavekslingstjenesten. Brukere bør også være klar over at The Stars Group belaster en margin på valutavekslinger påvirket av valutavekslingstjenesten som kan, etter eget skjønn, gjelde noen typer transaksjoner. En margin kan, for eksempel, påføres valutavekslinger i forbindelse med innskudd eller uttak, overføringer mellom kontoer, eller automatisk konvertering, i tilfeller der valutaveksling skiller seg fra valuta brukt i spillene. The Stars Group kan også, etter eget skjønn, tilbakekalle eller trekke tilbake støtte for enhver valuta uten forvarsel.

Bruk av valutavekslingstjenesten og/eller Bruker-kontoer til valutahandel og valutaspekulasjoner er strengt forbudt. For å bidra til å opprettholde valutavekslingstjenestens integritet har vi retten til, etter eget skjønn, å:

 1. nekte eller reversere all valutaveksling utført via valutavekslingstjenesten; og / eller
 2. begrense antallet valutaer som kan holdes av en Bruker på Brukerens konto samt beløpet Brukeren kan veksle mellom forskjellige valutaer; og / eller
 3. kreve at midler som holdes på Brukerens konto og konverteres via valutavekslingstjenesten til en annen valuta brukes til deltagelse i Spillene før de tas ut, overføres eller brukes til annet formål; og/eller
 4. med tilbakevirkende kraft gjelder alle avgifter som ble fjernet som en del av en valutaveksling-transaksjon.

Brukeren sier seg enig i, og aksepterer vilkårene og betingelsene relatert til transaksjoner med ekte penger og valutaveksling som finnes her.

5.11

INGEN ARBITRASJE Brukere er strengt forbudt fra å benytte nettstedet og dets systemer for å gjøre arbitrasje gjennom valutakurstransaksjoner. Hvor The Stars Group anser at en bruker bevisst har brukt de nevnte systemer for økonomisk gevinst gjennom arbitrasje, vil eventuelle gevinster bli forspilt og trekkes fra totalen som er kreditert til en slik brukerens konto uten advarsel eller melding.

5.12

The Stars Group forbyr personer som befinner seg (inkludert midlertidige besøk) eller beboere i visse jurisdiksjoner (inkludert jurisdiksjoner hvor personer er nødt til å spille etter reguleringene i disse jurisdiksjonene, ved å bruke den passende, designerte, lisensierte spillklienten) fra å gjøre innskudd på kontoene deres eller engasjere seg i EP-spill («forbudte jurisdiksjoner»). De kan ta ut sin eksisterende kontosaldo. For å unngå tvil, vil de foregående restriksjonene om deltagelse i spill om ekte penger fra forbudte jurisdiksjoner gjelde likt for bosatte og innbyggere fra andre nasjoner når de befinner seg i en forbudt jurisdiksjon.

Ethvert forsøk på å omgå restriksjonene som gjelder av noen personer som befinner seg i en forbudt jurisdiksjon, er et brudd på denne Avtalen. Ethvert forsøk på omgåelse inkluderer, men er ikke begrenset til, manipulering av informasjon brukt av The Stars Group for å identifisere hvor du befinner deg, og gi The Stars Group falske eller misvisende informasjon angående hvor du befinner deg eller hvor du bor. Ethvert slikt forsøk vil la oss ta slike grep som vi ser nødvendige inkludert, uten begrensning, konfiskere midlene på din Stars-konto.

5.13

SAMTIDIGE PÅLOGGINER The Stars Group har et strengt forbud mot at en bruker er logget inn på mer enn én konto innen samme spillergruppe (f.eks. på samme pokerbord eller i samme turnering) samtidig, uavhengig av om spilling foregår på slikt konto eller ikke. The Stars Group har rett til å avslutte en Brukers konto, og kan konfiskere midler på en slik konto hvis en bruker deltar i eller forsøker å delta i noen slik aktivitet, uavhengig av utfallet av slikt forsøk.

6. UTTAKSPOLICY

Retningslinjene og kriteriene for at en bruker skal gjennomføre et uttak fra sin Stars-konto, finner du i våre retningslinjer for uttak. The Stars Group forbeholder seg retten til å bruke andre kriterier i tillegg for å avgjøre hvilke uttaksalternativer som skal være tilgjengelige for Brukerne til enhver tid.

7. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med The Stars Groups ansatte.

8. AVTALEBRUDD

8.1

Uten å gjøre begrensninger i øvrige rettigheter, inkludert generaliteten i avsnitt 10.1, dersom en bruker bryter helt eller delvis noen del av avtalen her, inkludert, uten begrensning, dersom noe av følgende inntreffer:

 1. en Bruker har mer enn en aktiv konto;
 2. navnet på en brukers konto hos The Stars Group samsvarer ikke med navnet på kredittkortet(-ene) som brukes til å gjøre innskudd på kontoen;
 3. du gir uriktige eller villedende opplysninger til The Stars Group ved registrering for tjenesten;
 4. du blir underlagt restriksjoner som forhindrer The Stars Group fra å ha noe med deg å gjøre eller gjennomføre finansielle tjenester for deg;
 5. du er ikke av lovlig alder for å benytte tjenesten;
 6. du bor i en jurisdiksjon hvor bruk av tjenesten er forbudt ved lov;
 7. du har tillatt eller latt noen (med eller uten vilje) spille på din Stars-konto;
 8. du har gjort «chargebacks» og/eller nektet eller reversert en utbetaling gjort av deg med hensyn til tjenesten;
 9. du har jukset når du brukte tjenesten inkludert å ha brutt enhver del av avsnitt 5 og/eller avsnitt 10.17;
 10. du bruker sidene, tjenesten eller Stars-kontoen din i ond tro; eller
 11. du bryter avsnitt 7 ved å gjøre erklæringer som er seksuelt trakasserende eller støtende i chat-funksjonen, inkludert å uttrykke fordommer, rasisme, hat eller banning,

The Stars Group eller hvilket som helst selskap innen gruppen reserverer seg retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne avtalen eller andre avtaler med brukeren, å øyeblikkelig blokkere brukerens tilgang til tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av gruppen, avslutte brukerens konto på sidene eller hvilken som helst annen side styrt av The Stars Group, beslaglegge eller plassere i karantene alle penger på brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av The Stars Group, og/eller ta rettslige skritt mot brukeren.

8.2

Du samtykker i å erstatte, forsvare og fraskrive The Stars Group og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

9. ANSVARSBEGRENSNING

9.1

Under ingen omstendigheter, selv ikke ved uaktsomhet, skal The Stars Group eller noe annet medlem av gruppen eller noen av dens lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om The Stars Group hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

9.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense The Stars Groups eller gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

10. SIKKERHET OG DIN KONTO

10.1

En bruker kan bare ha én brukerkonto hos The Stars Group, og skal bare bruke tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos The Stars Group. I tilfeller hvor The Stars Group blir gjort oppmerksomme på at en bruker har åpnet flere kontoer, kan The Stars Group stenge slike ekstrakontoer uten forvarsel, og kan konfiskere midler holdt på slike ekstrakontoer.

10.2

Hver Stars-konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av et unikt brukernavn («brukernavn»), et unikt og hemmelig passord («passord»), og andre valgfrie metoder for autentisering brukeren kan velge (brukernavnet, passordet og annen autentisering benevnes i fellesskap «påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge brukernavn og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

10.3

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av tjenesten hvor hans eller hennes påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke tjenesten via hans/hennes Stars-konto.

10.4

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

10.5

Hvis en bruker bruker et kredittkort eller debetkort, må navnet på kortinnehaveren på slike kreditt- eller debetkort være det samme som navnet som brukes av brukeren ved registrering ved sidene. Der hvor så ikke er tilfelle, forbeholder The Stars Group seg retten til å suspendere brukerens konto. Ved suspensjon av The Stars Group av en konto under de omstendigheter som beskrives, bør du kontakte kundeservice for detaljer om verfifiseringsprosessen vår. Eventuelle uttak fra en Stars-konto som er gjort av bankoverføring eller sjekk vil kun være utstedt til navnet brukt i registreringen på sidene for å åpne Stars-kontoen.

10.6

OPPDATERE BETALINGSDETALJER Det å oppdatere eller legge til ytterligere betalingsinformasjon kan bare gjøres ved å kontakte kundeservice. Det er ditt ansvar å gjøre deg selv oppmerksom på vilkårene hvorpå dine betalinger er akseptert. Du har ansvar for å holde deg informert om endringer.

10.7

AKTIVERING Alle brukere kan sendes en e-post til sin registrerte e-postadresse for aktivering av Stars-kontoen. I tilfelle aktiveringsprosessen ikke er fullført, forbeholder The Stars Group seg rett til å suspendere alle aktiviteter på kontoen før kontoopplysninger er bekreftet.

10.8

Skulle en Stars-konto med en positiv balanse forbli sovende eller inaktiv uten kontotransaksjoner over en sammenhengende periode på over 30 måneder, vil The Stars Group forsøke å kontakte deg med tanke på å returnere balansen. I tilfelle at dette ikke er mulig, skal gjenværende saldo i denne kontoen bli overført til Malta Gaming Authority.

10.9

Du kan ikke plassere større innsats ved hjelp av tjenesten enn det beløp som til enhver tid befinner seg på din Stars-konto.

10.10

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til The Stars Group. Du er enig i at Du ikke kan foreta ”chargebacks” (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere The Stars Group utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

10.11

The Stars Group forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som brukeren har oppgitt ved registrering hos tjenesten, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

10.12

The Stars Group reserverer seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

10.13

Du erkjenner og samtykker at dersom din brukerkonto er «aktiv» (dvs. at du har logget inn på din konto i på noe tidspunkt i løpet av de siste 12 månedene) vil penger du har satt inn på brukerkontoen din bli satt på en sparekonto på dine vegne og vil anses som «sluttbrukers innskudd». Dersom kontoen din er «inaktiv» (dvs. at du ikke har logget inn på kontoen din i løpet av en 12-måneders periode), vil penger som er satt inn på brukerkontoen din opphøre å være «sluttbrukers innskudd», og de vil ikke holdes på en sparekonto, men umiddelbart gjøres tilgjengelig for uttak, eller til å brukes i tjenesten i henhold til vilkårene i denne avtalen fra det tidspunktet du logger inn på kontoen din, og vil umiddelbart reklassifiseres som «sluttbrukers innskudd». Videre, hvis ingen transaksjon registreres på Stars-kontoen din i løpet av 30 måneder, vil Stars-kontoen din anses å være «sovende», i samsvar med retningslinjene i Remote Gaming Regulations i Maltas lover, og prosedyren som er gitt av loven vil følges.

10.14

The Stars Group forbeholder seg retten til å stenge en brukers konto for hvilken som helst grunn til enhver tid uten forvarsel til slik bruker. Enhver saldo stående på brukerens konto på tidspunktet for nedleggelsen vil bli kreditert til brukers kredittkort/bankkonto, som registrert på den brukeren, så fremt ikke slik kreditt er forbudt av gjeldende lovverk.

10.15

The Stars Group kan stenge en bruekrs konto i samsvar med avsnitt 9.1.

10.16

En bruker kan når som helst be om at Stars-kontoen stenges, ved å kontakte kundeservice. Skulle The Stars Group anse det uklokt at Stars-kontoen gjenåpnes, vil den stenges permanent etter eget skjønn utøvd av The Stars Group.

10.17

Brukere forbys å benytte tjenesten til noen form for ulovlig pengeoverføringssystem. Du vil ikke bruke tjenesten til noen ulovlig eller bedragersk aktivitet eller forbudte transaksjoner (inkludert hvitvasking) under lovene i enhver jurisdiksjon som gjelder for deg. Hvis The Stars Group har en mistanke om at du kan være engasjert i eller har deltatt i, ulovlig eller upassende aktivitet, inkludert, uten begrensning, hvitvasking av penger, eller utføre annet i strid med denne avtalen, vil din tilgang til tjenesten sies opp umiddelbart og/eller din Stars-konto vil bli blokkert. Hvis Stars-kontoen er avsluttet eller sperret under slike forhold, er The Stars Group ikke forpliktet til å refundere deg noen midler som måtte være på Stasr-kontoen på dette tidspunktet. I tillegg skal The Stars Group ha rett til å informere relevante myndigheter, andre elektroniske tjenesteleverandører og banker, kredittkortselskaper, elektroniske betalingstjenesteleverandører eller andre finansinstitusjoner om identiteten din og om eventuell mistanke om ulovlig, bedragersk eller upassende aktivitet, og du vil samarbeide fullt ut med The Stars Group for å undersøke alle slike aktiviteter. Som et Malta-registrert selskap, er The Stars Group også styrt av antihvitvaskingslovene på Malta.

10.18

Retningslinjene og prosedyrene for en Bruker for å påvirke en periode med selvekskludering angis av The Stars Group på siden for ansvarlig spilling.

10.19

Viktig informasjon for kunder som bor permanent eller midlertidig i Tyskland.

 1. Når en kunde som er permanent eller midlertidig bosatt i Tyskland vinner på en innsats, vil oppgjøret for den innsatsen bli tilpasset i etterkant ved å redusere gevinstbeløpet med fem prosent (5 %) (retroaktiv reduksjon av odds).
 2. Når en kunde som er permanent eller midlertidig bosatt i Tyskland velger å ta gevinsten for en innsats (hvor beløpet spilleren mottar er større enn innsatsen) i henhold til alternativet for å gjøre dette som beskrevet i våre regler for oddsspill, vil oppgjøret for den innsatsen bli tilpasset i etterkant ved å redusere gevinstbeløpet med fem prosent (5 %).

10.20

Hvis MVA, GST, QST, HST eller noen annen lignende avgift, heretter beskrevet som «salgsavgift», gjelder for noen betaling gjort av deg i forbindelse med din bruk av tjenesten vår, skal slike betalinger behandles som inklusiv alle avgifter (hvis noen).

11. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

11.1

Programvaren inneholder tredjeparts programvare, inkludert kasinospillprogramvare lisensiert til oss av forskjellige tredjeparter, oddsprogramvare utviklet og lisensiert til oss av Amelco UK Limited, programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger, og font-programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner («lisensiert programvare»).

11.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår i denne avtalen.

11.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

11.4

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

11.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

11.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er» og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Erik S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og den kryptografiske programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

12. UENIGHETER/KUNDESERVICE

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert spill blir lagret The Stars Groups servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på din datamaskin og de data som ligger på The Stars Groups servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

Dersom en bruker ønsker å klage eller sende inn en forespørsel til kundeservice, kan han/hun enten fullføre kundeserviceskjemaet (som du finner i Hjelp-menyen i The Stars Group-klienten) eller sende en e-post til kundeservice, og våre representanter vil sørge for at klagen eller forespørselen formidles videre til riktig team.

Dersom du fortsatt er misfornøyd med løsningen av klagen din etter samhandling med vår kundeservice, kan du kontakte vår tredjeparts tvisteløsningsleverandør, IBAS, på denne e-postadressen. For mer informasjon om IBAS, gå til deres nettsted her.

Alternativt kan du henvise til saken for alternative tvisteløsninger gjennom EUs tvisteløsningsplattform på nett. Gå til nettstedet deres for mer informasjon, og følg veiledningen for å registrere klagen din. Som en del av denne prosessen, vil du måtte oppgi e-postadressen vår, som du finner ved å klikke her.

13. ENDRINGER

The Stars Group kan oppdatere eller endre vilkårene i denne avtalen, eller deler av den, nå og da. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer som skal innføres i denne avtalen på nettstedene eller på andre måter, før slike endringer trer i kraft, og du vil bli pålagt å akseptere slike endringer for å fortsette å bruke tjenesten. Endringene vil gjelde umiddelbart etter din uttrykkelige aksept. Vi oppfordrer deg til å besøke sidene regelmessig og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som er i kraft på et slikt tidspunkt. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

14. STYRENDE LOVER

Denne Avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Malta. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Malta skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende Avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i dette avsnittet skal begrense adgangen The Stars Group har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon. Denne bestemmelsen om lovvalg har ingen innvirkning på rettighetene som kan bli gitt til deg som forbruker i henhold til obligatoriske bestemmelser i EU-loven eller loven som vil gjelde for deg uten en slik bestemmelse om lovvalg.

15. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

16. OVERDRAGELSE

The Stars Group reserverer seg retten til å kunne overdra avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

17. TILBAKEBETALING TIL SPILLER I KASINOET

For vårt kasino gjelder en lovlig minste gjennomsnittlig utbetalingsgrad. For å se spesifikke utbetalingsgrader per spill, må spillerne sjekke spillets tilbakebetaling til spiller (RTP), som oppgis av tilbyderen i det individuelle spinnet. Begrepet utbetalingsgrad eller RTP refererer til forholdet mellom innsats og gevinst. Det er basert på innstillingene til en tilfeldig tallgenerator, og oppnås på en langsiktig og gjennomsnittlig basis. TSG garanterer en gjennomsnittlig minste RTP for sine kasinospill på 92 % over en periode på ett år.

18. DIVERSE

18.1

The Stars Group manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra The Stars Group på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

18.2

Denne avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen gruppen og tredjepartstilbydere.

18.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

18.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

18.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av The Stars Gruppe i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten, som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

18.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2020 Rational Intellectual Holdings Limited. Med enerett.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998–2011 The OpenSSL Project. Med enerett.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Med enerett.

Med respekt til PSTCollectionView-programvaren
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger 

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond


The Stars Group kan kontaktes via vår kundeservice.

Versjon 15.4 av TSG Interactive Gaming Europe Limited sin sluttbrukeravtale.

I kraft fra april 2020.

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE – SPILL MED LEKEPENGER

Denne lisensavtalen for sluttbrukere («avtalen») bør leses av deg («bruker» eller «du») i sin helhet, før du benytter deg av Star Mobiles tjenester eller produkter. Vennligst merk at avtalen utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Stars Mobile (heretter omtalt som «Stars Mobile», «oss», «vi» eller «vår»).

Stars Mobile driver pokerspillene med lekepenger («LP-spill») og kasinospill («LP-spill) tilbudt til deg på nettsidene som du finner på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com («sidene»). Vilkår som styrer spillingen din av LP-spill følger under.

Ved å inngå denne avtalen, anerkjenner du at Stars Mobile utgjør del av en Gruppe selskaper. Som sådan, hvor brukt og hvor sammenhengen tillater det, vil uttrykket «gruppe» bety Stars Mobile sammen med dets partnere, og ethvert holdingselskap av Stars Mobile og enhver underliggende aktør i slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med Stars Mobile, inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper som yter tjenester under varemerket «PokerStars», «PokerStars Casino» og «Full Tilt».

I tillegg til vilkårene i denne avtalen, vennligst les våre retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler, våre pokerregler, og våre vilkår for Stars Rewards samt andre regler, retningslinjer, betingelser og vilkår relatert til spill og kampanjer tilgjengelig på Siden til enhver tid, som er innlemmet herunder ved referanse, sammen med retningslinjer du vil bli varslet om fra tid til annen.

Ved å klikke på «Jeg godtar»-knappen som en del av installasjonen av programvaren, og ved å bruke programvaren (som definert under), aksepterer du denne avtalens vilkår, retningslinjer for personvern, retningslinjer for informasjonskapsler og pokerreglene som hver kan oppdateres eller endres fra tid til annen i overensstemmelse med de betingelser som følger under, og betingelser i det forannevnte.

For formålene med denne avtalen, vil definisjonen av «programvare» bety enhver og all programvare vi har eller gjør tilgjengelig for deg, uavhengig av medium, og enten det kan lastes ned av deg til din sluttbrukerenhet eller ikke. Derfor vil «programvare» inkludere Stars Mobile-programvaren som lastes ned til din stasjonære eller bærbare datamaskin («PC») fra www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com, den nettbaserte programvaren tilgjengelig på www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu, www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.com og www.fulltilt.com, og også Stars Mobile-mobilappen som kan lastes ned eller gjøres tilgjengelig for deg på sluttbrukerenheten din (inkludert, uten begrensning, en mobiltelefon, et nettbrett eller annen type portabel eller mobil enhet som eksisterer nå eller finnes opp i fremtiden) (hver en «enhet») samt alt av støtteprogramvare til programvaren (enten nettbasert programvare eller klient-/serverprogramvare).

1. LISENS/ÅNDSVERK

1.1

På de vilkår og betingelser som følger av denne Avtalen, gir Stars Mobile Brukeren en begrenset, ikke-eksklusiv, personlig, ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig rett til å installere og bruke Programvaren på din PC eller Enhet, slik det måtte være for å kunne skaffe seg tilgang til Stars Mobile-servere og spille LP-spill («Spillene») tilgjengelig (Programvaren og Spillene benevnes i fellesskap «Tjenesten»).

1.2

Programvaren er lisensiert til brukeren av Stars Mobile for privat bruk. Merk deg at tjeneste ikke er for bruk av individuelle brukere (i) under 18 år, (ii) under den lovlige myndighetsalderen i deres jurisdiksjon, og (iii) som kobler til sidene fra jurisdiksjoner der dette er ulovlig. Stars Mobile er ikke i stand til å verifisere lovligheten av tjenesten i hver jurisdiksjon, og det er brukerens ansvar å sørge for at deres bruk av tjenesten er lovlig

1.3

Vi forbeholder oss retten til å når som helst be deg fremlegge dokumentasjon på alderen din, for å sikre at mindreårige ikke bruker tjenesten. Vi kan på midlertidig eller permanent grunnlag stenge deg ute fra tjenesten, og slette eller suspendere din konto, hvis vi ikke mottar tilfredsstillende dokumentasjon på din alder eller ved mistanke om at du er mindreårig.

1.4

For å verifisere din identitet, alder, fysiske adresse og/eller kilde til midler og oppfylle våre regulatoriske forpliktelser, kan vi be om at du oppgir personlige opplysninger og/eller dokumentasjon (for eksempel en kopi av passet ditt, bevis på adresse eller detaljer om betalingsmåte) fra tid til annen. Se våre retningslinjer for personvern for mer informasjon om hvordan vi bruker slike personlige data.

1.5

Stars Mobile, dets gruppeselskaper og dets lisenstilbydere (inkludert deres tredjepartstilbydere) er eneinnehavere av alle rettigheter forbundet med programvarens kode, struktur og organisering er beskyttet av kopirettigheter, handelshemmeligheter, intellektuell eiendom og andre rettigheter. Du kan ikke, innenfor grensene som finnes innenfor gjeldende lov:

 1. kopiere, distribuere, publisere, reversere, ta fra hverandre, modifisere eller oversette Programvaren, eller gjøre noe forsøk på å ta deg frem til kildekoden med den hensikt å anvende Programvarens kode, eller;
 2. selge, videreformidle, viderelisensiere, overføre, distribuere eller leie ut programvaren;
 3. gjøre programvaren tilgjengelig for tredjepart gjennom et datanettverk;
 4. eksportere programvaren til andre land (fysisk eller elektronisk); eller
 5. anvende programvaren på måter som forbys av relevante lover og reguleringer

(hver av punktene nevnt over er å betrakte som «uautorisert bruk»).

Stars Mobile, dets gruppeselskaper og lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) forbeholder seg alle og hvilke som helst rettigheter implisert eller ellers, som ikke eksplisitt gis brukeren under og forbeholder seg alle rettigheter, titler og interesser i og av programvaren.

Du sier deg enig i at du vil være personlig ansvarlig for enhver skade, kostnad eller utgift som måtte oppstå i forbindelse med eventuell uautorisert bruk. Du plikter å varsle Stars Mobile umiddelbart dersom du blir gjort oppmerksom på at noen bedriver uautorisert bruk og skal bistå Stars Mobile med assistanse innenfor rimelighetens grenser i forbindelse med etterforskning i lys av informasjon du må ha bidratt med i denne sammenheng.

1.6

Uttrykkene «Stars Mobile», «PokerStars» ,«PokerStars Casino» og «Full Tilt», domenenavnene «pokerstars.eu», «pokerstarscasino.eu», «fulltilt.eu», «pokerstars.com», «pokerstarscasino.com», «fulltilt.com», «pokerstarsmobile.com» og «fulltiltmobile.com», samt alle andre varemerker, servicemerker, tegn, varenavn og/eller domenenavn som anvendes av Stars Mobile på sidene og/eller i programvaren fra tid til annen («varemerkene»), er varemerkene, servicemerkene, tegnene, varenavnene og/eller domenenavnene til Stars Mobile og/eller deres gruppeselskapers og/ellers deres lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og disse enhetene reserverer alle rettigheter til slike varemerker. Alt annet innhold på sidene inkludert, men ikke begrenset til, programvaren, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst («sideinnholdet») tilhører Stars Mobil og/eller et av gruppens selskaper og/eller gruppens lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere), og er kopibeskyttet og/eller beskyttet av lovgivning for immaterialrett eller andre rettigheter. Du samtykker herved i at ved å bruke tjenesten og siden innehar du ingen rettigheter hva gjelder innholdet på sidene og/eller varemerkene ‒ eller noen deler av det. Under ingen omstendigheter har du anledning til å bruke sideinnholdet og/eller varemerkene uten i forkant å ha innhentet Stars Mobiles skriftlige samtykke.

I tillegg sier du deg enig i at du ikke vil gjøre noe som vil skade eller potensielt skade rettighetene, inkludert de intellektuelle eiendomsrettene, som holdes av Stars Mobile, dets gruppe selskaper, og/eller dets lisensierte tilbydere (inkludert tredjepartstilbydere) i programvaren, vVaremerkene, eller innholdet på siden. Heller vil du ikke gjøre noe som skader imaget eller ryktet til Stars Mobile, dets gruppe selskaper, ansatte, direktører, offiserer eller konsulenter.

1.7

Du forsikrer at alle navn eller bilder brukt av deg i forbindelse med sidene eller tjenester (for eksempel, ditt brukernavn og bilde) ikke skal krenke intellektuell eiendom, private eller andre rettigheter til enhver tredjepart. Du gir herved Stars Mobile og dens Gruppe en verdensomspennende, ugjenkallelig, overførbar, royalitetsfri, underlisensierbar lisens til å bruke slike navn til ethvert formål knyttet til Sidene eller Tjenesten, i henhold til våre retningslinjer for personvern.

LISENS FOR VIRTUELLE SJETONGER

1.8

Når du bruker tjenesten, kan du «tjene» eller «kjøpe» virtuelle sjetonger til bruk i tjenesten («virtuelle sjetonger»). Du erkjenner at disse vilkår fra den «virkelige verden» bare brukes i overført betydning, og du godtar at du ikke har noen rett eller krav på virtuelle sjetonger som vises eller har opprinnelse i et spill, om «tjent» i et spill eller «kjøpt» fra Stars Mobile, eller andre attributter knyttet til en konto eller lagret på tjenesten. Eventuell «virtuell valuta»-saldo som vises på din brukerkonto utgjør ikke en reell saldo eller reflekterer ikke noe lagret verdi, men i stedet utgjør det et mål på omfanget av din lisens.

1.9

Stars Mobile forbyr og anerkjenner ikke noen påstått overføring av virtuelle sjetonger effektuert utenfor tjenesten, eller dets påståtte salg, gave eller handel i den «virkelige verden» av noe som vises eller kommer i tjenesten, med mindre annet er uttrykkelig godkjent av Stars Mobile skriftlig. Følgelig kan du ikke viderelisensiere, handle, selge eller forsøke å selge virtuelle sjetonger for verdi av noe slag utenfor spillet. Enhver slik overføring eller forsøk på overføring er forbudt og uten verdi, og kan resultere i at kontoen din slettes av Stars Mobile. I tillegg aksepterer du at vi kan gå til rettslige skritt mot deg for eventuell skade gjort av slik overføring eller forsøk på overføring av virtuelle sjetonger utenfor tjenesten.

1.10

Du kan kjøpe en lisens til å bruke Virtuelle sjetonger for motytelser, ved å besøke kjøps-siden på Tjenesten, og gi din fakturainformasjon, som bekrefter detaljene av ditt kjøp og bekrefter din godkjennelse igjen av denne Avtalen.

1.11

Når du kjøper en lisens til Virtuelle sjetonger, kan vi sende deg en bekreftende e-post som inneholder detaljer om Virtuelle sjetonger du har bestilt. Vennligst sjekk at opplysningene i den bekreftende e-post er riktig så snart som mulig og ta vare på en kopi av den til senere. Om du har bekymringer, vennligst kontakt kundestøtte. Stars Mobile holder oversikt over transaksjoner for å håndtere eventuelle spørsmål.

1.12

For kjøp av en lisens til å benytte virtuelle sjetonger, vil bestillingen din representerer et tilbud til oss for å kjøpe en lisens for til å benytte virtuelle sjetonger som vil bli akseptert av oss når vi gjør virtuelle sjetonger tilgjengelig på kontoen din for deg å bruke i våre LP-spill («aksept»). Din lisens til å benytte Virtuelle sjetonger for bruk i våre LP-spill er en tjeneste levert av Stars Mobile som starter på Aksept av Stars Mobile etter kjøpet. Et kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger kan ikke refunderes av Stars Mobile.

1.13

Stars Mobile kan revidere prisingen for tjenesten og de virtuelle sjetonger som lisensieres til deg gjennom tjenesten til enhver tid. Du erkjenner at Stars Mobile ikke skal gi refusjon for noen grunn, og at du ikke vil motta penger eller annen kompensasjon for ubrukte Virtuelle sjetonger når en brukerkonto er stengt, uansett om en slik stenging skulle være frivillig eller ufrivillig.

1.14

For å unngå tvil, er det herved avklart at kjøp av en lisens til å bruke virtuelle sjetonger ikke gir deg rett til noen som helst rettigheter utover de som reflekteres av lisensen. Det er videre avklart at en lisens som er kjøpt bare kan overføres som uttrykt innenfor konsesjonsvilkårene, og at en slik lisens ikke kan innløses, selges, overføres, testamenteres, leases, leies eller på annen måte avhendes mot vederlag.

2. INGEN GARANTIER

2.1

Stars Mobile gir ingen garantier, verken uttrykkelig eller implisitt, i forbindelse med tjenesten som gjøres tilgjengelig for deg («SOM DEN ER»), og det gis ingen garantier eller forespeilinger overhodet verken med hensyn til tjenestens kvalitet, fullstendighet, presisjon eller at den passer for brukerens formål.

2.2

Uavhengig av våre innsats om å tilby deg tjenester av høyeste kvalitet, sikkerhet og trygghet, gir vi ingen garanti for at tjenesten vil kunne tilbys uavbrutt, presist, feilfri, eller at feil vil bli rettet. Vi kan heller ikke garantere at programvaren eller sidene ikke inneholder virus eller programvarefeil eller annet feil.

2.3

Stars Mobile forbeholder seg rett til å innstille, stenge, modifisere, fjerne eller supplere Tjenesten på fritt grunnlag, etter eget forgodtbefinnende og uten plikt til å varsle brukeren på forhånd hvor vi anser det som nødvendig å gjøre så, inkludert (for eksempel) hvor vi mottar informasjon at du har inngått en selvekskluderingsavtale med en spilltilbyder, eller hvor vi bedømmer det nødvendig for styringen, vedlikehold eller oppdatering av programvaren, og vi er under ingen omstendighet ansvarlig på noen som helst måte for tap som brukeren påføres som en følge av avgjørelser tatt av Stars Mobile i denne forbindelse.

3. AUTORITET

Stars Mobile har myndighet til å utstede, vedlikeholde og stenge Brukerens konto på Siden. Enhver avgjørelse av Stars Mobiles ledelse i henhold til ethvert aspekt knyttet til brukerens konto, bruk av tjenesten eller løsning av uenigheter, er endelig og kan ikke klages på. Nye kontoer fra brukere skal fra nå av hete Stars-konto. Brukerens Stars-konto vil gi tilgang til alle sidene, gjort tilgjengelig for deg under vilkårene i denne avtalen, av Stars Mobile, som gjeldende for din geografiske plassering. Alle referanser i denne avtalen til begrepet «brukerkonto» eller «konto» betyr din Stars-konto.

4. DINE LØFTER OG GARANTIER

Før tjenesten tas i bruk, og på løpende basis, aksepterer, garanterer, erkjenner og innestår du for følgende:

4.1

din bruk av Tjenesten er av egen vilje og for egen risiko;

4.2

telekommunikasjonsnettverket og internettforbindelsen som trengs for at du skal ha tilgang til vår Tjeneste er fullt og helt utenfor Stars Mobiles kontroll, og Stars Mobile ikke har noe ansvar overhodet for utetid, saktegåendehet, kapasitetsbegrensninger eller andre feil av samme art;

4.3

du forbys fra å bruke tjenesten på noen måte for å skape, motta eller legge til rette for overføring eller kvittere for enhver finansiell fordel, eller andre fordeler for deg eller noen tredjepart (uavhengig om de handler på dine vegne). Virtuelle sjetonger har ingen verdi i seg selv og kan ikke overføres eller byttes innen en Stars-konto. Videre har slike virtuelle sjetonger ingen verdi i seg selv, og kan ikke løses inn i «ekte) valuta eller premie. Dermed er det forbudt å viderelisensiere, leie, lease, salg, handel, gi bort eller på annen måte overføre din Stars-konto eller noen Vvrtuelle sjetonger knyttet til din Stars-konto til en tredje person;

4.4

du er 18 år eller eldre og du er ikke selv-ekskludert for øyeblikket fra noen nettbasert spillside eller spillside for mobile enheter, og at du vil informere oss øyeblikkelig om du inngår en avtale om selv-ekskludering med noen spilltilbyder;

4.5

du har oppgitt sann og nøyaktig informasjon angående din fysiske adresse og identitet, inkludert nasjonaltet;

4.6

du er i øyeblikket ikke på noen liste over personer som hindrer The Stars Group fra å gjøre forretninger med eller på annen måte ha noe å gjøre med, eller ellers tilbyr tjenester til deg;

4.7

du er ikke forhindret, på grunn av din geografiske plassering eller på annen måte, fra å motta midler fra The Stars Group; og

4.8

hvis du er identifisert som en person som beskrevet i avsnitt 4.6 eller 4.7, kan The Stars Group umiddelbart avslutte kontoen din og all tilgang til tjenestene. 

5. RESTRIKSJONER VED BRUK

5.1

PROGRAMVAREMODIFIKASJONER Brukeren må ikke forsøke å modifisere, dekompilere, reversere, prøve å finne kildekoden eller på annen måte urettmessig endre programvaren.

5.2

PERSONLIG BRUK Tjenesten er ment utelukkende for brukerens private bruk og underholdning, ikke for å tjene penger. Den må ikke på noen måte brukes til å skape økonomiske fordeler. Brukeren må gi fullstendige og sanne opplysninger med hensyn til alle detaljer og informasjon gitt fra brukeren til Stars Mobile og brukeren er ansvarlig for å oppdatere slike opplysninger dersom disse endres.

5.3

JUKS VED SAMARBIED Samarbeid mellom brukere ved å dele private pokerkort eller på en hvilken som helst annen måte forveksle informasjon er strengt forbudt. Stars Mobile forbeholder seg retten til, i tillegg til ethvert annet tiltak, å begrense deltakelse og/eller forby Brukere fra å spille ved et bestemt bord eller i samme turnering, inkludert å begrense to eller flere Brukere fra å spille sammen på samme bord eller i samme turnering. Stars Mobile forbeholder seg i tillegg retten til å anse enhver hemmelig forståelse eller annen avtale mellom spillere, herunder brukere, som et vesentlig brudd på avtalen, og som en følge av dette har Stars Mobile rett til å bringe en brukers konto til opphør dersom en bruker engasjerer, eller forsøker å engasjere seg i slike aktiviteter, uavhengig av utfallet av tiltaket.

5.4

EKSTERNE ASSISTERENDE SPILLERVERKTØY. Stars Mobile forbyr å bruke et eksternt hjelpeverktøy («EPA-verktøy») som er ment å gi spillere en «urettferdig fordel». Stars Mobile definerer EPA-verktøy som datamaskinprogramvare (annet enn Programvaren), og systemer som ikke er basert på programvare (eksempelvis nettsteder, abonnementstjenester og fysisk materiale). Stars Mobil ser bredt på hva som faller inn under «urettferdig fordel» i konteksten bruk av EPA-verktøy. Spesifikk veiledning finner du i Tredjeparts verktøy og tjenester – vanlige spørsmål (FAQ). For å unngå tvil, inkluderer det som er forbudt, men er ikke begrenset til, tilgang til eller kompilering av informasjon om andre spillere utover det som Brukeren personlig har observert gjennom Brukerens eget spill eller mottatt råd, veiledning eller assistanse om hvordan man spiller i sanntid, gitt at dette er mer enn på grunnleggende nivå.

5.5

AUTOMATISKE SPILLERE (BOTER). Bruk av kunstig intelligens, herunder, men ikke begrenset til «roboter», er strengt forbudt i forbindelse med tjenesten. Alle handlinger foretatt i relasjon til tjenesten av en bruker må iverksettes personlig av spillere gjennom brukergrensesnittet som er tilgjengelig ved bruk av programvaren, og uten assistanse fra noen form for kunstig intelligens.

5.6

Du er enig i at Stars Mobil kan iverksette tiltak for å avdekke og forhindre bruk av forbudte EPA-verktøy. Slike tiltak kan omfatte, men er ikke begrenset til, undersøkelse av programvare på brukerens datamaskin som kjører samtidig med Stars Mobile-programvaren på brukerens datamaskin. Du samtykker i at du ikke vil prøve å omgå, forstyrre, eller blokkere slike tiltak, inkludert, uten begrensninger, bruken av tredjepartsprogramvare som omgår, forstyrrer eller blokkerer slike tiltak.

5.7

SJETONGDUMPING Sjetongdumping foretas når brukeren bevisst taper en pokerhånd i den hensikt å overføre virtuelle sjetonger til en annen bruker. Enhver bruker som utfører eller forsøker å utføre sjetongdumping med enhver annen bruker mens man bruker tjenesten, kan bli permanent utestengt fra tjenesten, og deres Stars-konto kan bli slettet med øyeblikkelig virkning. Under slike omstendigheter har Stars Mobile ingen plikt til å refundere eller kreditere virtuelle sjetonger som står på din Stars-konto i slike tilfeller.

5.8

BEDRAGERI Dersom Stars Mobile anser det slik at brukeren har forsøkt eller utført bedrageri, svik, ulovlig-, uhederlig- eller annen rettsstridig eller uønsket atferd i forbindelse med bruk av tjenesten, herunder, men ikke begrenset til, de forannevnte aktiviteter angitt i avsnitt 5, eller enhver annen spillmanipulasjon, eller gjennomføringen av enhver uredelig betaling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av stjålne kredittkort og uredelig tilbakeføring eller hvitvasking, kan Stars Mobile iverksette de tiltak som anses passende, herunder, men ikke begrenset til:

 1. øyeblikkelig utestengning av brukeren fra tjenesten;
 2. slette en brukers konto hos Stars Mobile;
 3. beslaglegge alle virtuelle sjetonger på en brukers konto; og/eller
 4. ta rettslige skritt mot en bruker.

6. STØTENDE SPRÅK ELLER INNHOLD

Brukeren forbys å sende ulovlig, uanstendig, rasistisk, obskønt, støtende, ærekrenkende eller truende eller annet materiale som er i strid med loven eller generelt anses å være støtende, via tjenesten, enten du bruker chat-funksjonen, spillernes bildealternativ eller i korrespondanse med Stars Mobiles ansatte.

7. AVTALEBRUDD

7.1

Uten fordommer til andre rettigheter, om en bruker bryter hele eller deler av bestemmelsen heri nevnt, reserverer Stars Mobile eller hvilket som helst selskap innen gruppen som tilbyr tjenester til brukeren retten til å gå til de skritt de ser passende, inkludert å avslutte denne avtalen eller andre avtaler med brukeren, å øyeblikkelig blokkere brukerens tilgang til tjenesten eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av gruppen, avslutte brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen side styrt av gruppen, beslaglegge eller plassere i karantene alle virtuelle sjetonger på brukerens konto på siden eller hvilken som helst annen tjeneste tilbudt av gruppen, og/eller ta rettslige skritt mot brukeren.

7.2

Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs Stars Mobil dets gruppeselskaper og dets aksjonærer, styremedlemmer og ansatte fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, herunder gebyrer eller andre avgifter, uansett opprinnelse, som kan oppstå som resultat av:

 1. ditt mislighold av denne avtalen, helt eller delvis;
 2. din overtredelse av enhver lov eller tredjeparts rettigheter; og
 3. din bruk av Tjenesten eller enhver annen persons bruk av Tjenesten som skjer ved bruk av din påloggingsinformasjon (som definert under), uavhengig av om dette skjer med eller uten din autorisasjon.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1

Under omstendighet, selv ikke ved uaktsomhet, skal Stars Mobile eller noe annet medlem av gruppen være ansvarlig verken for tilfeldig, direkte eller indirekte tap av noe slag (inkludert, uten begrensning, skader for tap av arbeidsfortjeneste, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller annet økonomisk tap) som oppstår som følge av bruk (eller misbruk) av tjenesten selv om Stars Mobile hadde forutgående kunnskap om muligheten for at slike tap kunne oppstå.

8.2

Ingenting i denne avtalen skal ekskludere eller begrense Stars Mobile eller gruppens ansvar for: (a) dødsfall eller personlig skade som resultat av forsømmelse; eller (b) svindel eller svikefull fremstilling.

9. SIKKERHET OG DIN KONTO

9.1

Hver Stars-konto skal være tilgjengelig ved bruk av en kombinasjon av et unikt brukernavn («brukernavn»), et unikt og hemmelig passord («passord»), og andre valgfrie metoder for autentisering brukeren kan velge (brukernavnet, passordet og annen autentisering benevnes i fellesskap «påloggingsinformasjon»). Brukeren er ansvarlig for å velge brukernavn og passord i samsvar med de regler som gjelder for dette.

9.2

Brukeren er enig i at han/hun alene er ansvarlig for all bruk av tjenesten hvor hans eller hennes påloggingsinformasjon er benyttet og at han/hun ikke under noen omstendighet vil opplyse om påloggingsinformasjonen til noen andre, og heller ikke gi tillatelse til at en annen person kan bruke tjenesten via hans/hennes Stars-konto.

9.3

Brukeren plikter til enhver tid å oppbevare hans/hennes påloggingsinformasjon hemmelig og konfidensielt og å treffe alle tiltak for å beskytte og bevare deres hemmeligholdelse og konfidensialitet. Enhver uautorisert bruk av brukerens påloggingsinformasjon er alene brukerens ansvar, og slik bruk skal anses som foretatt av brukeren selv. Brukeren er ansvarlig for alt ansvar som oppstår som følge av slik bruk.

9.4

En bruker kan bare ha én Stars-konto hos Stars Mobile, og skal bare bruke tjenesten via én enkelt konto. Det er forbudt for en bruker å åpne flere kontoer hos Stars Mobile. I tilfeller hvor Stars Mobile blir gjort oppmerksomme på at en Bruker har åpnet flere kontoer, kan Stars Mobile stenge slike ekstra-kontoer uten forvarsel, og kan konfiskere Virtuelle sjetonger holdt i slike ekstra-kontoer.

9.5

Du kan ikke plassere noen innsats (med virtuelle sjetonger) ved hjelp av tjenesten på et beløp som er større enn det totale antallet virtuelle sjetonger på Stars-kontoen din.

9.6

Du er fullt ansvarlig for å betale all utestående gjeld til Stars Mobile. Du er enig i at Du ikke kan foreta «chargebacks» (refusjonskrav rettet mot Brukerens kredittkortselskap med virkning for PokerStars), nekte, stanse eller reversere utbetalinger foretatt av Deg med hensyn til Tjenesten. Du skal refundere Stars Mobile utestående gjeld eller tap i forbindelse med enhver chargeback, betalingsnektelse eller reversering av betaling foretatt av Deg, samt ethvert tap påført Oss som en konsekvens av forestående.

9.7

Stars Mobile forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering og/eller identitetskontroll av Brukeren ved bruk av tredjeparts kredittselskaper eller tjenester, med den informasjonen som Brukeren har oppgitt ved registrering hos Tjenesten, i samsvar med vilkårene i våre retningslinjer for personvern. Tredjeparts kredittselskaper eller tjenester kan beholde informasjonen, men de vil ikke benytte informasjonen til noen andre formål

9.8

Stars Mobile forbeholder seg retten til å benytte tredjeparts elektroniske betalings leverandører/tjenester og/eller finansinstitusjoner for å foreta betalinger fra og til deg i forbindelse med din bruk av tjenesten.

9.9

Hvis MVA, GST, QST, HST eller noen annen lignende avgift, heretter beskrevet som «salgsavgift», gjelder for noen betaling gjort av deg i forbindelse med din bruk av tjenesten vår, skal slike betalinger behandles som inklusiv alle avgifter (hvis noen).

10. TREDJEPARTS PROGRAMVARE

10.1

Programvaren inneholder, som en komponent, tredjeparts programvare, inkludert programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit ( http://www.openssl.org/ ); kryptografisk programvare skrevet av Eric Young); ungif programvare skrevet av Eric S. Raymond; PSTCollectionView-programvare skrevet av Peter Steinberger, og font-programvare som er proprietær til lisenshaverne eller deres leverandører og underlagt lover om opphavsrett i USA og andre jurisdiksjoner («lisensiert programvare»).

10.2

Bruken av den lisensierte programvaren er underlagt samsvar med alle vilkår i denne avtalen.

10.3

Den lisensierte programvaren kan ikke endres, modifiseres eller trekkes ut fra programvaren.

10.4

Bruken er begrenset til «internt bruk», hvilket betyr bruk av den lisensierte programvaren bare i løpet av brukerens vanlige og ordinære interne forretninger eller personlige bruk og ikke for videresalg, videre lisensiering eller distribusjon. ”Vanlig og ordinær intern anvendelse” betyr for Sluttbrukeren som er en enhet, bruk av Brukeren, eller dens ansatte eller autoriserte agenter for Brukerens vanlige og ordinære interne anvendelse. «Vanlig og ordinær personlig bruk» betyr av en sluttbruker som er et individ, av slik bruker, eller et medlem av brukerens husholdning, for internt bruk. Alle slike ansatte, agenter og husstandsmedlemmer skal varsles av brukeren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

10.5

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i den lisensierte programvaren er reservert.

10.6

OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og kryptografisk programvare er levert av OpenSSL-prosjektet og av Eric S. Raymond, av Peter Steinberger og av Erik Young «som den er» og eventuelle uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål er fraskrevet. Under ingen omstendigheter skal OpenSSL Project, Eric Young, Erik S. Raymond, Peter Steinberger eller deres bidragsytere holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, spesielle, eksemplarisk eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsvarer eller tjenester; tap av bruk, data, eller fortjeneste eller driftsavbrudd) uansett årsak, og på enhver teori om erstatningsansvar, enten i kontrakt, objektivt ansvar eller skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet eller annet) som på noen måte av bruken av OpenSSL Toolkit, ungif-programvaren, PSTCollectionView-programvaren og den kryptografiske programvaren, selv om det er informert om muligheten for slike skader.

11. TVISTER

Brukeren aksepterer at historikker fra hvert LP-spill blir lagret på Stars Mobile-servere. Ved eventuell motstrid mellom de kort som vises på din datamaskin og de data som ligger på Stars Mobile-servere, skal sistnevnte legges til grunn. Brukeren aksepterer at funksjonene «Siste håndhistorikk» og «Håndavspiller» i programvaren ikke skal anses å være offisiell historikkdata knyttet til en hånd.

12. ENDRINGER

Stars Mobile kan oppdatere eller endre vilkårene i denne avtalen, eller deler av den, nå og da. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer som skal innføres i denne avtalen på nettstedene eller på andre måter, før slike endringer trer i kraft, og du vil bli pålagt å akseptere slike endringer for å fortsette å bruke tjenesten. Endringene vil gjelde umiddelbart etter din uttrykkelige aksept. Vi oppfordrer deg til å besøke sidene regelmessig og sjekke vilkårene i den versjonen av avtalen som er i kraft på et slikt tidspunkt. Din fortsatte bruk av sidene anses å være bevis for at du er enig i enhver endring i avtalen.

13. STYRENDE LOVER

Denne avtalen og alle forhold som er relatert til denne, skal være underlagt, og forfattet i samsvar med, lovene på Isle of Man. Du vedtar med ugjenkallelig virkning at de relevante domstoler på Isle of Man skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til ethvert krav og enhver uenighet eller tvist vedrørende avtalen og alle forhold som springer ut av den og frasier seg med ugjenkallelig virkning enhver rett vedkommende måtte ha til å fremme innsigelser mot at saker fremmes for disse domstoler, eller til å påstå at saken er fremmet for et forum som ikke er passende eller ikke har jurisdiksjon over saken. Ingenting i dette avsnittet skal begrense adgangen Stars Mobile har til å anlegge sak mot deg i en annen kompetent domstol, ei heller ikke opptak av forhandlingene i ett eller flere jurisdiksjoner utelukke opptak av forhandlingene i andre jurisdiksjoner, enten samtidig eller ikke, i den grad tillatt etter lov i slik annen jurisdiksjon. Denne bestemmelsen om lovvalg har ingen innvirkning på rettighetene som kan bli gitt til deg som forbruker i henhold til obligatoriske bestemmelser i EU-loven eller loven som vil gjelde for deg uten en slik bestemmelse om lovvalg.

14. GYLDIGHET

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke mulig å håndheve i noen jurisdiksjon, skal det ikke påvirke gyldigheten eller tvangsfullbyrdelsen i denne jurisdiksjonen av enhver annen bestemmelse herom eller gyldigheten eller håndhevelsen i andre jurisdiksjoner av denne eller andre bestemmelser heri.

15. OVERDRAGELSE

Stars Mobile forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen helt eller delvis og til enhver tid uten varsel. Brukeren kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen.

16. DIVERSE

16.1

Stars Mobile manglende håndhevelse av egne rettigheter ved brukerens brudd på bestemmelser i avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, manglende krav fra Stars Mobile på en streng og bokstavelig overholdelse av avtalen og brukerens samsvar med enhver bestemmelse i denne avtalen), skal på ingen måte tolkes som, eller innebære en fraskrivelse av krav som oppstår ved senere brudd på samme bestemmelse eller ethvert annet brudd på enhver annen bestemmelse i denne avtalen.

16.2

Denne avtalen skal på ingen måte skape rettigheter eller fordeler for tredjeparter som ikke er en del av denne avtalen annet enn med respekt til ethvert selskap innen gruppen.

16.3

Denne avtalen etablerer ikke noe partnerskap, agentforhold, fond- eller investeringsselskap, tillits- eller fullmaktsforhold, joint venture eller tilsvarende forretningsforhold mellom deg og oss.

16.4

Denne avtalen regulerer i sin helhet partenes rettigheter og plikter vedrørende tjenesten, og går foran enhver tidligere avtale, overenskomst eller arrangement mellom deg og oss.

16.5

Brukeren må oppgi fullstendig og sannferdig informasjon hva gjelder alle detaljer som forespørres av Stars Mobile i forbindelse med brukerens anvendelse av tjenesten, som til enhver tid reguleres av vilkårene i våre retningslinjer for personvern.

16.6

Den engelskspråklige versjonen av denne avtalen skal gå foran eventuelle oversatte versjoner dersom det foreligger forskjeller mellom den engelskspråklige versjonen og den oversatte versjonen.

Copyright © 2020 Rational Intellectual Holdings Limited. Med enerett.

Med hensyn til OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998–2011 The OpenSSL Project. Med enerett.
Copyright © 1995–1998 Eric Young. Med enerett.

Med respekt til PSTCollectionView-programvaren
Copyright (c) 2012–2013 Peter Steinberger

Med respekt til ungif-programvaren
The GIFLIB distribueringen er Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Stars Mobile kan kontaktes via vår kundeservice.

Versjon nr. 15,3 av Stars Mobiles lisensavtale for sluttbruker.

I kraft fra april 2020.